Dag 1: Vi mobiliserer for framtidas livskvalitet!

24. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

På dag en skal vi fordype oss i livskvalitet. Temaet er aktuelt for alle aktører som er opptatt av god folkehelse og helsefremmende arbeid.

08:00

Stolpejakt - for god livskvalitet

Gjennom hele konferansen har vi fokus på den rike kulturen og naturen i Tønsberg og Vestfold. En stolpejakt leder deg til de spesielle stedene. Du kan velge om du vil oppdage området alene, eller om du vil være i felleskap med andre. På slutten av konferansen deles det ut premier.

Morgenaktiviteter

Slottsfjellet

Stolpejakt

Ta gjerne en morgenpromenad, eller en joggetur, der du "tar" de første stolpene i konferansens stolpejakt. På siste plenumssesjon av konferansen på fredag får du vite mer om konseptet stolpejakt og det blir delt ut premier.

Opplev Slottsfjellet

Etter en reise eller etter en natt på et nytt hotell, kan det være godt å puste inn frisk morgenluft og røre litt på kroppen. Drikk gjerne morgenkaffen sammen med andre på toppen av Slottfjellet.
09:00

Registrering og besøk av utstillingsområdet

I lobbyen på Quality Hotel Tønsberg

Kom gjerne i god tid slik at du kan besøke utstillinger og bli kjent med andre konferansedeltakere, konferansekomiteen og styret til Folkehelseforeningen.

10:00

Vi mobiliserer for fremtida!

Norge, Europa og verden opplever tøffe tider med krig, brudd på menneskerettigheter, dyrtid og klimakrise. Med denne bakgrunnen er hele befolkningens opplevde livskvaliet kanskje viktigere en noen gang før. I denne økten oppfordrer vi til samarbeid, samskaping, og at det bygge broer mellom sektorer, politiske partier og ulike befolkningsgrupper.

Vi mobiliserer for fremtida

Møteleder: Annica Øygard

Et kulturelt innslag

Mer informasjon kommer

Livskvalitetsstrategien, et verktøy for mobilisering i Norge

11:10

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg. Husk også få oversikt på mulige nye samarbeidspartnere gjennom å besøke utstillingsområdet.

11:40

Hva kan vi gjøre?

I denne økten har vi fokus på kunnskapsbaserte tiltak som bidrar til god livskvalitet i lokalsamfunn.

Sammen skaper vi fremtidens oppvekst. Forskningsbasert kunnskap fra SMART oppvekst.

Å skape en bærekraftig fjordby – og verdier for hovedstaden, havna og samfunnet.

Hvordan setter vi innbyggerne i sentrum og involverer de når vi utvikler tjenester sammen?

Hva betyr denne kunnskapen for utforming av politikk?

13:00

Lunsj

Vi setter oss ned og spiser et godt og næringsrikt måltid sammen.

14:00

Parallelle sesjoner: A

Nå kan du fordype seg i ulike fagområder. Du må velge hvilken parallellsesjon du skal delta på når du melder deg på. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger.

A1 Matens helse- og miljøpåvirkning

Møteform: Presentasjoner og dialog

Bærekraftig helse - i spagaten mellom miljøutfordringer og kostholdsbehov.

Norsk kosthold optimalisert etter NNR2023 og miljømessig bærekraft

Julie Lengle
Ph.d.-kandidat, UiO Institutt for medisinske basalfag

Kosthold er en sentral kilde til miljøgifter i norske barn

Mari Mohn Paulsen
Forsker, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Norske barn har mange miljøgifter i kroppen

Line Småstuen Haug
Seniorforsker, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Er jodinntaket tilstrekkelig i den norske befolkningen – hva viser forskning?

Anne Lise Brantsæter
Seniorforsker, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Betydning av cyanotoksiner i innsjøer for jordvanning og drikkevann for husdyr

Andreas Ballot
Senioforsker, Norsk Institutt for Vannforskning

A2 Arbeidsliv for alle

Møteform: Workshop ved SMART Senter for Sosial Innovasjon

En workshop om sosial innovasjon for inkluderende arbeidsmiljø og strategier for en sunnere framtid.

Hvordan skape inkluderende arbeidsmiljø hvor individene og fellesskapet virker på sitt beste?

Linn Tveiten
Fagleder/pedagog, SMART Senter for Sosial Innovasjon
Ivar Haugstad
Sosialantropolog, SMART Senter for Sosial Innovasjon

A3 Når unge får bestemme - Medvirkning 101

Møteleder: Linn Alvsvåg

Møteform: Presentasjoner og workshop

De unge er opptatt av å bli lyttet til, og at medvirkningen er reell. I denne parallellen vil dere både få eksempler på god medvirkning, men også muligheten til å føle på kroppen hva medvirkning egentlig innebærer gjennom øvelser og diskusjoner.

ALLEMED Ung - et medvirkningsverktøy for å sikre unges stemme på fritidsfeltet

Ingibjõrg Jonasdottir
Prosjektleder, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Er medvirkning nok?

Ida Eliseussen
Pedagog, Barnestemme.no

A4 Samisk helse og flyktningers helse

Møteform: Presentasjoner og dialog

Du vil først få presentert kunnskap om helse i den samiske befolkningen, og deretter folkehelsetiltak rettet mot flyktninger.

Prosjektet Saemien healsoedåehkie/Samisk helseteam

Anna Lajla Westerfjell Kaldstad
Fastlege, Åarjelsaemien helsoeviermie
Johan Inge Greff
Sørsamisk helsenettverk

Samiske kvinners lavere NEET erfaring i en multikulturell kontekst

Elisabeth Valmyr Bania
Førsteamanuensis, NTNU

Prosjekt ukrainske flyktninger, Bergen

Lena Løseth
Prosjektmedarbeider, Frisklivsentralen, Helseverenhet, Bergen

Når politikken ikke er helsefremmende. Integreringsloven og flyktningers helse

Susanne Rolandsen
Forsker, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø

A5 Det sosiale limet - ABC som rammeverk for samfunnsdeltakelse

Møteleder: Steinar Krokstad

Møteform: Presentasjon og dialoger

I ABC for god psykisk helse handler om å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt. Eksemplene i denne parallellen viser hvordan prosjekter der disse elementene står sentralt, kan bidra til økt inkludering og samfunnsdeltakelse.

ABC for god psykisk helse – hva er kunnskapsgrunnlaget?

Steinar Krokstad
Professor, NTNU

ABC- fra regional pilot i Trøndelag til nasjonal satsing?

Hanne Vilja Sagmo
Prosjektleder /rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Rammeverket Act, Belong, Commit – nyttig ved endringsarbeid?

Helga Kristin Kaale
1. lektor, Høgskulen på Vestlandet

Generasjonsmøter - En ABC-aktivitet for god psykisk helse

Siri Bjerkan
Prosjektleder, Stiftelsen Livsglede for Eldre

Det gode liv i Siljan

Anne Merete Bjørnerud
Forsker, Siljan kommune
Heidi Vasdal
Forsker, Siljan kommune

Torget – byens naturlige møteplass eller har det utspilt sin rolle?

Ingerid Heggelund
Prosjektutvikler, Larvik kommune

ABC for god psykisk helse: Er deltagelse i fritidsaktiviteter meningsfullt?

Vegar Rangul
Førsteamanuensis, HUNT Research Centre, Department of Public Health and Nursing, Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology, NTNU and Norwegian Resource Centre for Arts and Health

A6 Bevegelsesglede - metode og verktøy for å styrke ungdoms deltakelse og engasjement

Møteform: Presentasjon og workshop/dialog

Ungdomsfrafall er en stående utfordring i Norsk idrett. Hvordan kan vi styrke tilbudet slik at ungdom blir? Hvordan få unge til å mester på flere områder enn bare som utøvere? I denne parallellen presenterer vi to ulike metoder/verktøy som er lovende eksempler på hvordan vi kan styrke ungdoms deltakelse og dermed få mer engasjement og økt bevegelse- og mestringsglede.

Trygge Idrettskropper: en treningsguide for foreldretrenere

Trine Tetlie Eik-Nes
Førsteamanuensis, Universitet i Sør Øst Norge

Aktiv365 – morgendagens ildsjeler

Karoline Riis
Prosjektleder, Aktiv365

A7 Workshop om bruk av kunstig intelligens ved USN

Møteleder: Liv Hanson Ausland

Møteform: Workshop

Workshop om bruk av kunstig intelligens ved USN. Kan kunstig intelligens brukes som redskap for å redusere sosiale ulikheter blant studenter?

Kan kunstig intelligens brukes som redskap for å redusere sosial ulikhet blant studenter?

Svend Andreas Horgen
Leder for Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge

A8 Den glemte folkehelseutfordringen og hva vi kan gjøre med den

Møteleder: Eva Jakobson Vaagland

Møteform: Korte presentasjoner, workshop/dialog.

Hver eneste skade vi kan forebygge bidrar til å styrke folkehelsen. Det sparer helsesektoren for kostnader, den enkelte for lidelse og gjør at flere kan bidra i samfunnet. Velkommen til en dialogbasert parallellsesjon med tid til refleksjon, gode samtaler og inspirasjon til handling

Den glemte folkehelseutfordringen – og hva vi kan gjøre med den

Eva Vaagland
Daglig leder, Skadeforebyggende Forum

Skadedataprosjektet i Vestfold

Henriette Auensen
Rådgiver, Vestfold Fylkeskommune

Harstad kommune – et trygt lokalsamfunn

Elin K. Storsletten
Avdelingsleder Folkehelse, Harstad kommune

Den trygge boligen – en vandreutstilling for å forebygge hjemmeulykker

Tina Sophie Hveem Vislie
Skadeforebygger, Skadeforebyggende Forum

Konsentrerte fremlegg - Samfunnsdeltakelse og fritid

I mingleområde B

Møteform: En uformell møteplass der du kan lytte til korte foredrag og stille avklarende spørsmål.

Hjertesteinprosjektet

Linda Vikøyr Brynjulfsen
Frivillig, Askøy kommune

Fritidsguide - En kortere vei til en aktiv fritid

Julie Elisabeth Haugum
Kultur- og fritidskoordinator, Trondheim kommune

Sammen for bedre helse: Slik lønner samarbeid seg i praksis

Henrik Larsen
Prosjektleder Brobygger'n, Tønsberg kommune og FFHR foreningen for helhetlig ruspolitikk

Frivillighetens hus i Hønefoss

Reni Karoline Odden 
Frivilligkoordinator, Ringerike kommune

Aktiv og inkluderte innbyggere. Hvordan kan teknologi gjøre en forskjell?

Sigrid Nedkvitne
Grunder og daglig leder, Friskus sosialentrepenører
15:00

Pause

En ny mulighet til å bli kjent med nye mennesker og til å besøke utstillingsområdet.

15:30

Parallelle sesjoner: B

Nå får du en ny mulighet til å fordype seg i ulike fagområder. Du må velge hvilken parallellsesjon du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger.

B1 Barn og unges matvaner

Møteform: Innlegg og dialog mellom foredragsholdere og deltakere på slutten.

Vi skal belyse temaer knyttet til ernæring og helse i skole- og fritidsmiljøer. Foredragene vil ta for seg både forskning og praksis som omhandler matglede og betydningen for sosial bærekraft. Vi vil også belyse ernæringskunnskap blant ungdom, bekymringer rundt energidrikker, samt utfordringer knyttet til markedsføring av usunne matvarer rettet mot barn og unge.

Kunnskap om Nøkkelhullet og Brødskalaen blant norske ungdomsskoleelever

Ingrid Laukeland Djupegot
Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Bruk av energidrikker blant barn og ungdommer – er det grunn til bekymring?

Anne Lise Brantsæter
Seniorforsker, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Kompetanseheving for mat- og måltidsglede i AKS

Helle Dyrendahl
Prosjektleder, Folkelig (sosial entreprenør)

Mat og sosial bærekraft i lokalsamfunn

Janne Sonerud
Direktør for helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Marion Kilde
Virksomhetsleder Helsefremmende og forebyggende tjenester, Lørenskog kommune

Aktivitetsprogrammet Matjungelen og hvordan det påvirker mat og måltid på SFO

Ulrike Liisberg
Instituttleder, Oslo Nye Høyskole

Markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge

B2 Alle har en plass: strategier for mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Møteform: Korte presentasjoner og workshop

Vi skal presentere tiltak som kan øke inkludering i arbeidslivet for veldig forskjellige arbeidsgrupper. Vi skal også vise til løsninger for økt likestilling og tilhørighet.

Kulturelle variasjoner i å ansette personer med nedsatt funksjonsevne

Mathea Wasvik
Veileder, Norwegian Labour and Welfare Administration; Human Factors, Norway

Våre unge - et grensesprengende fellesskap for radikal tjenesteinnovasjon

Maj-Britt Jakobsen
Konstituert leder av Våre unge, Larvik kommune

Arbeidsglede for alle : lærdommer fra FFHR Ung i arbeid

Henrik Larsen
Prosjektleder brobygger`n, Tønsberg kommune og FFHR foreningen for helhetlig ruspolitikk

Ung arena +

Kari Seierstad mfl.
Virksomhetsleder, Ung i Tønsberg

Motivasjon og arbeidsengasjement blant kvinnelige offiserer i Forsvaret

Berit Valås
Seniorrådgiver, Den Norske Kirke - Kirkerådet, Universitetet i Sørøst-Norge

Rasisme på arbeid - erfaringer fra ressursgruppen for sykepleiere

Ragnhild Storstein Spilker
Faggruppleder for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, NSF

B3 Når unge får bestemme - Gode eksempler på medvirkning

Møteform: Presentasjoner og dialog

Oppdag hva som virkelig betyr noe for ungdom i dagens samfunn! Gjennom inspirerende presentasjoner vil vi få innblikk i temaer som ungdommer bryr seg om, blant annet konflikthåndtering, psykisk helse og medvirkning. Det legges opp til dialog der du får muligheten til å dele dine tanker.

Når ungdom får eie sine egne konflikter vokser sosialt ansvar

Kjersti Lien Holte
Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen i Østfold

Lykken er en Nat 20, eller hvordan gaming kan bidra til inkludering og mestring.

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
Spesialbibliotekar, Horten kommune

Barn og unge som medborgere og samskapingspartner i kommunen

Elisabeth Skjæveland Paulsen
Seniorrådgiver nærdemokrati, Tønsberg kommune

Elevmedvirkning i en mat- og helsetime på 9. trinn: Effekt på læring

Bodil Bjørndal
Professor, Høgskulen på Vestlandet

Ungdomsdeltagelse i samskaping av psykisk helsetjenester for ungdom.

Målfrid Kippenes
Ph.d-stipendiat, Universitetet i Sørøst Norge

B4 Nye data og lokal oversikt

Møteform: Presentasjoner og dialog

I denne parallellen presenteres nye data og nye metoder som danner grunnlag for nasjonal og lokal politikk. Delta i diskusjoner om hvordan disse kan komme til nytte framover.

Boligkvalitet og livkvalitet. Mulige negative konsekvenser av fortetting

Ruth Kjærsti Raanaas
Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for folkehelsevitenskap, Ås

Helse og livskvalitet blant skeive i Innlandet

Cecilie Ruud Dangmann
Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune

Simulering av alderdom i folkehelseutdanninger

Lars Erik Braaum
Høyskolelektor, Kristiania

Nabolagehelse.no – En digital plattform for geografiske helsedata for kommuner

Vidar Sandsaunet Ulset
Førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole, Universitetet i Oslo

Fysisk aktivitet og helse – nye estimat viser en betydelig samfunnseffekt

Olov Belander
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Når sosiale helseforskjeller finner veien til sentrum av kommuneplanleggingen

Rune Kippersund
Rådgiver og Ph.d. kandidat, Vestfold fylkeskommune/NMBU

Mot et kunnskapsstøttesystem for kommunene

Maria Bjerk
Forsker, Folkehelseinstituttet

Allemannsrett og folkehelse i strandsonen: Offentlig-frivillig-privat samordning

Kirsti Pedersen Gurholt
Professor Emerita, Norges idrettshøgskole

B5 Institusjonelle barrierer, samskaping og samfunnsdeltakelse

Møteleder: Hildegunn Brattvåg

Møteform: Presentasjon og workshop/dialog.

I denne parallellen presenteres fem temaer som bakgrunn for felles dialog om institusjonelle barrierer, samskaping og samfunnsdeltakelse. Vi får høre om sosiale ulikheter i institusjonell tillit, betydningen av ledelse for å få til samskaping i en kommunal kontekst, barrierer for samskaping i kommunens styringssystem og hvordan inkludere frivillighet som likeverdig part og det å gi stemme de til som står utenfor.

Sosiale ulikheter i instutisjonell tillit fra 2011-2019

Camilla Ihlebæk
Professor, Department of Public Health Science, Norwegian University of life sciences (NMBU), Ås, Norway.

Lede samskaping: Hvordan fremmer ledere i norske kommuner samskaping?

Inger Elisabeth Borge
Teamleder folkehelse, Telemark fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge

Medborgerskap og folkehelse

Lars U. Kobro
Seniorforsker, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjekt; Frivillighet, samskaping og sosial inkludering

Belinda K Orten
Rådgiver folkehelse, Tønsberg kommune

OT-rådet: et medvirkningsorgan for ungdom utenfor opplæring og arbeid

Eva Skage
Teamleder oppfølgingstjenesten, Vestfold fylkeskommune

B6 Nærmiljøfaktorer som gjør bomiljøer attraktive og stimulerer til bevegelse

Møteform: Presentasjoner og dialog

Det er ikke bare én ting som styrker egen helse. I denne parallellen presenteres ulik forskning knyttet til hvilke faktorer i nærmiljøet som innvirker på vår livstilfredshet, ønske om å bli boende og stimulerer til bevegelse.

Nærmiljøfaktorers innvirkning på folks ønske om å bli boende på en bestemt plass

Benedikte Saxrud
Student, Norwegian University of Life Sciences

Bruk av grøntområder kan fremme god helse og livstilfredshet, men hvordan?

Emma Charlott Nordbø
Førsteamanuensis, Norwegian University of Life Sciences

Geografiske data og spørreskjema data som kunnskap til lokal folkehelsepolitikk

Mari N. Espetvedt
Rådgiver, Vestfold Fylkeskommune

Fra grå til grønn: en kvalitativ case-studie av Drammens transformasjon

Iver Mytting
Forsker, NetZeroCities - Pilot Cities Programme

B7 Økt helsekompetanse ved bruk av digital teknologi

Møteform: Presentasjoner og dialog

I denne parallellsesjonen vises flere innovative eksempler på hvordan har man jobbet med helsekompetanse og helseinformasjon ved bruk av ulike former for digital teknologi og med ulike brukergrupper.

Hverdagsglede for alle: En kort intervensjon med effekt

Monica Beer Prydz
Psykologspesialist, Universitetet i Oslo

Sunn Start i appen MIN START, for Livsmestring i et nytt land

Aud Marit Eriksen og Amar Welde
Spesialkonsulent II, Helseetaten, Oslo kommune

Digital søkeatferd blant unge voksne: En scoping review

Kristine M. Bratland
Stipendiat, UiT - Norges arktiske universitet

Unge voksnes vurdering av utfordringer ved å finne og vurdere helseinformasjon.

Kristine M. Bratland
Stipendiat, UiT - Norges arktiske universitet

Studenterspør.no- en helsefremmende digital lavterskeltjeneste

Lene Sogn Hansen
Psykologspesialist og prosjektleder, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

B8 Trygghet i hjemmet og lokalsamfunnet: Medvirkning og samskaping om rus-, kriminalitet- og selvmordsforebyggende arbeid

Møteleder: Eva Jakobson Vaagland

Møteform: Korte presentasjoner, dialog i Mini- Open Space

I denne parallellsesjonen settes søkelyset på hvordan nye former for samarbeid og samskaping øker kvalitet og eierskap i og fører til positive ringvirkninger. Velkommen til en dialogbasert parallellsesjon med tid til refleksjon, gode samtaler og inspirasjon til handling.

Hvorfor skal vi snakke om rus? Prosjekt ungdom og rus i Vestfold og Telemark

Kjersti Lekve
Rådgiver, Vestfold Fylkeskommune

Samskaping av handlingsplan for Selvmordsforebygging i Tønsberg kommune

Tanja Antoinette Sethre Ekeid
Psykolog, Tønsberg kommune og Leve Vestfold

«De fleste har jo bra livskvalitet, virker det som…»

Isabel Ojo Kittilsen-Mühleisen
SaLTo koordinator /Leder Forebyggende ungdomsteam, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker

Et eksempel på velfungerende implementering av SLT-modellen i Tønsberg kommune

Arve Howlid
SLT koordinator, Tønsberg kommune

Konsentrerte fremlegg - Livskvalitet og helse

I mingleområde A

Møteform: En uformell møteplass der du kan lytte til korte foredrag og stille avklarende spørsmål.

Sosial støtte blant unge, skeive med innvandrerbakgrunn

Katja Nordby Holm
Lærer, Universitetet i Sørøst-Norge

Jeg har problemer med tennene, men vil heller prioritere briller til barnet

Ragnhild Magelssen
Sosialantropolog og sykepleier, Folkehelseinstituttet

Friluftslivapper og naturbesøk under COVID-19 pandemien

Sigbjørn Litleskare
Førsteamanuesis/forsker, Høyskolen i Innlandet

Følgene av en studie om sosioøkonomiske ulikheter i oral/generell helse

Heidi Lyshol
Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Studentpraksis "utenfor boksen"

Anita Svarstad Greenland
Spesialfysioterapeut, Frisklivssentralen, Askøy Kommune og Høgskule-lektor Høgskulen Vestland

Kunnskapsbasert argumentasjon for helsefremmende kommunepolitikk

Irene-Charlotte Fjell Kjønnerød
Høgskulelektor, Høgskulen på Vestlande

Musikkbasert miljøbehandling: Systematisk relasjonell omsorg og livskvalitet

Marit Stranden
Daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord universitet)

«VR på sykehjemmet»: et praksisprosjekt med sykepleiestudenter

Giovanna Calogiuri
Professor, Centre for Health and Technology, University of South-Eastern Norway

Det gode liv til/fra jobb

Matias L. Pizarro
Rådgiver, Syklistenes Landsforening

Krafttak for folkehelsa: behovsidentifisering av tjenester og tilhørighet!

Lena Heyn
Professor, Universitetet i Sør-Øst Norge

Konsentrerte foredrag - interessante resultater

I mingleområde B

Møteform: En uformell møteplass der du kan lytte til korte foredrag og stille avklarende spørsmål.

Arbeidstakeres erfaringer med å returnere til arbeid etter endt kreftbehandling

Irene Hafell
Masterstudent, Universitetet i Sørøst-Norge

Kreftoverlevere og deres arbeidslivstilknytning- fysioterapeutens rolle

Kjersti T. Faksvåg
Masterstudent, Fysioterapeut, Universitetet I Sørøst-Norge

Vennskap på agendaen i FACT Ung- Erfaringsspesialister sin rolle og betydning

Hege Arvesen
Ph.d-stipendiatUniversitetet, Sør-øst Norge

Ungdata pluss: En ny kohort-studie som følger barn i Vestfold og Telemark

Lars Bauger
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Opplevelser med vennskap blant unge i FACT

Ingunn Hals
Ph.d.-stipendiat, Vestre Viken helseforetak

Fagrådet for sosial ulikhet i helse i Østfold – et eksempel til etterfølgelse?

Anni Skipstein
Seniorrådgiver, Fagrådet for sosial ulikhet i Østfold, Østfold fylkeskommune

Ressursformidler for bedre helse

Susana Biamon
Daglig leder / sykepleier, Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen

Kvinners erfaringer fra et liv med en forelder eller ektemanns rusmiddellidelse

Thomas Tjelta
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Deltakelse i organisert idrettsaktivitet- hva ønsker ungdom selv?

Trine Thoresen
Førstelektor, Universitetet i Sør-Øst Norge

Omsorgstretthet som barriere for samfunnsdeltakelse

Cecilie Udberg-Helle
Prosjektleiar skulefråvær, Sunnfjord kommune
17:00

Pause og fine aktiviteter

Det har vært nok sitting og innetid i dag, nå blir det multighet for litt fysisk aktivitet ute. Tid for å skifte til turtøy og bli bedre kjent med Tønsberg! Delta på en aktivitet.

Natur og kultur i Tønsberg

Stolpejakt

Bli med på en kulturrunde i Tønsberg. Stoplene leder deg til fine plasser. Noen av dem er bemannet med en person som forteller en historie. På noen steder kan du gå inn, for å oppleve en utstilling eller lignende.

Joggegruppe

Bli med på guidet tur som tar deg med til de "sorte" stolpene i konferansens Stolpejakt.

Møt styreleder for Stolpejakten

Ved en av stolpene møter du Harald Bakke som er styreleder i Foreningen Stolpejakten. Han vil gi god informasjon og du kan stille spørsmål.
18:00

Midddagsalternativ 1:

Utemiddag med juniorkokkene

Geitmyra Matkultursenter for barn i Tønsberg

Utemiddag med juniorkokkene

I historiske omgivelser ved foten av Slottfjellet, ønsker vi med våre Juniorkokker velkommen til MIDDELALDER middag.

Flanker av bålpanner i ly av mørket samles vi til bords, ute i hagen til ærverdige Løkken.

Middelaldergryte

Våre juniorkokker byr på lammegryte laget på tidsriktige og lokale råvarer i sesong. Lam av Gammelnorsk Spelsau og grønnsaker - alt fra lokale bønder i området. Gryten er smaksatt med middeladerens krydder -en verdifull og viktig handelsvare på denne tiden. Til gryten serveres flate brød: byggrynslapper stekt på takke.

Tilslørte Løkkenpiker

Til dessert serverer vi tilslørte Løkkenpiker – selvplukkede epler fra vår bugnende hage.

Til maten severes lokalpresset eplejuce, vann og kaffe

Pris: 500.-
19:30

Middagsalternativ 2 og 3:

Alternativ 2: En unik middag på Greveskogen videregående skole

Greveskogen videregående skole ønsker å ta dere med inn i en opplevelse av noen av de beste råvarer vi har tilgang til fra nærområdene.

Våre elever ved Restaurant og matfag dekker festbord i skolens aula og forbereder en smakfull og innovativ meny hvor fokus er å ta vare på råvarenes egensmak.

Elever fra musikk, dans og drama ved Greveskogen vil gi dere musikalske og kulturelle innslag.

Våre elever serverer en treretters meny:

Krydderstekt blomkål fra Huseby gård med urter fra Skjærgården Gartneri, tomater fra den Magiske fabrikken og grissini av mel fra Kvelde Mølle
Allergener: Smør, melk, gluten (hvete)
***
Rulade av Lerstang kylling, med bakte rotgrønnsaker fra Rosnes gård, urtestekte poteter fra Bjertnæs & Hoel og timiansjy med syltede sennepssfrø
Allergener: Smør, sulfitt, sellerirot, sennep
***
Pannacotta av Ymir – Yoghurt fra Holt gård i Undrumsdal
Plommesyltetøy og krokan av gresskar- og fennikelfrø
Allergener: Melk

Vi vil tilpasse alle allergier og behov for vegansk eller vegetarmat.

Pris 500,- (alkoholfri drikke kommer i tillegg)

Alternativ 3: En bærekraftig festmiddag på hotellet

Vi hilser deg velkommen en tradisjonell, herlig festmiddag på hotellet.

Vi starter kvelden med "mingel og bobler". Du kan velge om boblene skal være uten eller med alkohol. De er uansett medregnet i prisen.

Etter ca. en halv times tid spiser vi en herlig treretters middag lagd av lokalproduserte råvarer. Du kan velge om du ønsker vegetar- eller om hovedretten skal bestå av fisk.

Kvelden blir ledet av en konferansier og vi kan love en kulturell opplevelse med Urban Circus. De har sendt oss en liten melding: "Velkommen til sirkusmagi. Her møter du sirkusartister med triks og ferdigheter som tilhører sjeldenheten. Sjonglering i verdenstoppen, trylling og komedie. Her ligger det halsbrekkende og latterlige overraskelser på lur som du sent vil glemme".

985,- (drikke kommer i tillegg)
22:00

For deg som ikke er klar for senga

De som ikke er klar for senga kan møtes på et av Tønsbergs utesteder for å utveksle erfaringer og finne nye samarbeidspartnere. Mer informasjon om dette kommer.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo