Anders Barstad

Forsker i gruppe for befolkning og offentlig økonomi, forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

Anders arbeidet i en årrekke med statistikk og forskning om levekår og livskvalitet i Norge. Han har i de siste årene særlig jobbet med temaer som integrasjon av innvandrere, ensomhet og utenforskap, og sammenhengen mellom økonomi, helse og livskvalitet.

Utga i 2014 boka «Levekår og livskvalitet. Vitenskapen om hvordan vi har det».

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo