Folkehelsekonferansen 2022

Forkonferanser 17. oktober. Hovedkonferanse 18. - 19. oktober.

Hamar, Hotell Scandic

FRA ØKENDE FORSKJELLER TIL BÆREKRAFTIGE SAMFUNN

Hvordan fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?


Velkommen!

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

Nyheter

Fortell om dine forskningsresultater eller praksiserfaringer på folkehelsekonferansen!

26.01.2022

Vi vil gjerne at du sender inn abstract / sammendrag til årets konferanse, og bidrar til å vise frem og dele forskning innenfor folkehelsefeltet.

Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn - tema for Folkehelsekonferansen 2022

19.01.2022

Hvordan kan vi fremme fellesskap og forebygge utenforskap gjennom samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid? Dette blir tema på årets folkehelsekonferanse på Hamar 18.-19.oktober.

Dette har blitt skrevet om Folkehelsekonferansen 2021

18.01.2022

Flere har skrevet artikler om årets konferanse eller noen av de mange foredragsholderne. Her har vi samlet lenker til noen av artiklene.

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige

15.11.2021

Vi vil takke alle deltakere og innledere for en fantastisk konferanse i Trondheim! Er det noe du har lyst til å se nærmere på, har vi nå lagt ut årets presentasjoner.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.