Klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Folkehelsekonferansen 2021

Forkonferanser 27. okt 2021. Hovedkonferanse 28. - 29. okt 2021.

Trondheim

Planleggingen av konferansen er i gang! Program og påmelding kommer i april. Husk å sende abstracts innen 1.juni.

Bærekraftig folkehelsearbeid er mer aktuelt enn noen gang! Vi håper på å kunne møtes fysisk men planlegger for en digital konferanse dersom fysisk møte ikke blir mulig.

Håper vi sees!

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

Nyheter

Fortell om dine forskningsresultater eller praksiserfaringer på folkehelsekonferansen!

21.03.2021

Invitasjon til å sende inn abstracts og sammmendrag innen 1. juni!

Program og påmelding kommer i april!

09.03.2021

Folkehelsekonferansen gjennomføres i oktober og programkomiteen er i full gang med å få på plass programmet. Temaet klima og bærekraftig folkehelsearbeid er fortsatt dagsaktuelt og vi ser fram til å treffe dere i oktober, enten fysisk eller digitalt. Håper vi sees!

Folkehelse under og etter korona

10.10.2020

Hvem og hvordan rammer pandemien og hvilke grep må vi ta for å ivareta folkehelsen framover? Dette belyser vi med interessante innlegg fra myndigheter, organisasjoner, forskere og kommune i vårt webinar live fra OsloMet 29. oktober 8:45-12:00.

Folkehelsekonferansen utsettes til høsten 2021

28.08.2020

Vi er veldig lei oss for at vi må utsette Folkehelsekonferansen i Trondheim om Klima og bærekraftig folkehelsearbeid til neste høst.