Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg
24. – 25. oktober med forkonferanser 23. oktober.

Vi mobiliserer for framtida!

Quality hotel og Hotel Klubben

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo