Klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Folkehelsekonferansen 2020

Hovedkonferanse 29. og 30. oktober. Forkonferanser 28. oktober.

Trondheim

Innsending av Abstract/Sammendrag

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

Nyheter

Folkehelsekonferansen i Korona-tid

06.04.2020

Hele Norge er nå sterkt berørt av koronaviruset. Helse, befolkningens helse, er satt øverst på myndighetenes prioriteringsliste. Dette er en spesiell tid som påvirker både oss som enkeltmennesker og hele samfunnssystemer. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser pandemien vil ha, men det er åpenbart at ettervirkningene vil bli store og påvirke folkehelsen på ulike måter.

Nå kan du sende inn abstract / sammendrag til Folkehelsekonferansen 2020!

05.03.2020

Nå er innsendingsløsningen klar og ligger på forsiden vår. Følg lenken så finner du også forfatterveiledning og eksempler. Fristen er 1. juni.

Fortell hva dere har funnet ut!

27.02.2020

Vi inviterer forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og andre til å sende inn abstract/sammendrag av både forskningsresultater og prosjekterfaringer som dere kunne tenke dere å formidle på Folkehelsekonferansen 2020 i Trondheim 29. og 30. oktober.

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid - tema for Folkehelsekonferansen 2020

19.02.2020

Hvordan påvirker klimaendringer folks helse? Og hva bør vi gjøre og hvordan planlegger vi for et bærekraftig samfunn? Dette blir temaet på årets konferanse i Trondheim 29.- 30.oktober.