Folkehelsekonferansen 2019

15. og 16. oktober 2019 (14. oktober er satt av til prekonferanser)

Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo

Påmelding

En konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming.

Nyheter

Program for forkonferansene er klare

09.06.2019

I år arrangeres det to spennende forkonferanser dagen før Folkehelsekonferansen. En om systematisk folkehelsearbeid i kommunene og en om hvordan vi bør prioritere folkehelsetiltak.

Presenter din forskning om livskvalitet!

04.04.2019

Folkehelsekonferansen 2019 arrangeres 15. og 16. oktober i Oslo. Et mål for årets konferanse er å vise frem og dele forskning om livskvalitet i Norge. Ambisjonen er at dette skal stimulere til og styrke det nasjonale og nordiske samarbeidet innen livskvalitetsforskning. Vi inviterer forskere til å sende inn abstracts om norsk og nordisk livskvalitetsforskning.

Årets tema: Livskvalitet og psykisk helse

04.04.2019

Livskvalitet og psykisk helse er tema for årets Folkehelsekonferanse! Vi har tatt deltakerne på fjorårets konferanse i Bergen på alvor hvor mange ga tilbakemelding om at de ønsket psykisk helse som tema i år.

Planleggingen av Folkehelsekonferansen 2019 er i gang

01.02.2019

Folkehelsekonferansen 2019 vil bli avholdt i Oslo 15. og 16. oktober, med prekonferanser mandag 14. oktober. Årets første møte samlet mange aktører som kom med gode innspill og ideer til både form og innhold.