Innsending av abstract

Fristen for innsending av abstracts til Folkehelsekonferansen 2023 i Tromsø gikk ut 15. februar kl. 2359.
Men portalen holdes åpen til mandag 27. februar kl. 2359 for abstracts innen tema 2: Arbeidshelse, tema 3: Klima, og tema 5: Samiske levekår og mangfold, hvor vi ønsker oss flere abstracts.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo