OBS! Fristen har gått ut

Fagmiljøer og enkeltpersoner fra forskningsmiljøer, offentlig- og frivillig sektor samt næringslivet inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på
Folkehelsekonferansen, 24. og 25. oktober 2024 i Tønsberg.

Viktige datoer:

  • Frist for innsending av abstrakt, 15. februar 2024 kl. 24.00
  • Tilbakemelding om godkjenning 20. mars 2024
  • Program til konferansen legges ut i uke 15. (uken etter påske) 2024

Betingelser for godkjente abstrakt:

  • Alle godkjente abstrakt blir publisert på konferansens hjemmeside. Abstrakts som er skrevet på engelsk blir også publisert i et supplementnummer til Scandinavian Journal of Public Health.
  • Du vil bidra på konferansen med et innlegg eller presentasjon av digital poster. Du melder deg selv på og bekoster deltakelsen, (melde seg på senest 30. juni 2024) reise og overnatting.
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo