Marie Indrelid Winsvold

Bærekraftsjef i Hav Eiendom

Marie har lang erfaring med miljø- klima og energiarbeid i Bygg og eiendomsbransjen, hun har også mange års erfaring fra utviklingsprosjekter innenfor infrastruktur og sysselsettingsprosjekter både i Afrika og Midtøsten ved oppdrag for både NORAD og International Labour Organisation . Hun har bodd både i Kanye i Botswana, Nairobi i Kenya og i Geneve. Hun er oppvokst i Varteig i Østfold.

Marie er utdannet til sivilingeniør Bygg ved NTH i Trondhjem og har gjennomført «Grønn vekst og konkurransekraft» som en del av Exceutive Master of Management program ved BI, Oslo. Winsvold har kurset seg innen miljø, klima, energieffektivisering, fotokunst, Coaching ved CTI og Psykotraumeterapi ved IoPT. Hun har hatt flere fotoutstillinger.

Hun har grundet «HØINE» en ombruksbedrift med fokus på ombruk av teglstein sammen med Jorunn Tyssø.

Marie har som bærekraftsjef i Hav eiendom bidratt til å utvikle Doughnut Economisc for bærekraftig byutvikling og har vært og er en sentral aktør i å innføre denne teoriens metode til Norge. Hun er en del av internasjonalt nettverket DEAL. Winsvold har bidratt med et kapitel i boken «Mission Neighbourhood- (Re)forming Communities» https://www.oslotriennale.no/journal/oppdrag-nabolag-boken-ute-na

Medforfatter Publikasjoner;

Doughnut economics in Grønlikaia» (DEiG)

https://haveiendom.no/deig-rapport/

Site Supervisor Course for Labour-Based and Community-Managed Upgrading of Urban Low-income Settlements:

https://www.ilo.org/dyn/asist/docs/F-1055527329/102B09_334_engl.pdf

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo