Anne-Catherine Gustafson

Politiinspektør i Politidirektoratet, strategisk ledelsesstab

Anne-Catherine har jobbet i politiet siden 1990 – i ulike roller og fagfelt (forebygging, etterretning og analyse). Hun har ledet politiets kanalstrategiarbeid og leder nå arbeidet med "Innbyggerstemmen" – hvordan vi skal sette innbyggerne i sentrum og involvere de når vi utvikler tjenestene til politiet.

Anne-Catherine har bachelorutdanning fra Politihøyskolen (PHS) og etter- og videreutdanning innen ledelse, innovasjon og organisasjonsutvikling fra BI, PHS, NTNU og AFF/NHH

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo