Dag 2: Vi mobiliserer for bærekraftige matsystemer og bevegelsesglede

25. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

På dag to skal vi fordype oss i bærekraftige matsystemer og bevegelsesglede. Vi skal også dele noen "lavthengende frukter" som skaper glede og aktivitet i lokalsamfunn.

07:15

Morgenaktiviteter

Morgenvandring på brygga i Tønsberg

Morgenvandring på brygga i Tønsberg med tidligere styreleder i Stiftelsen for nytt Osebergskip, Einar Chr. Erlingsen. Han forteller om skipene som har blitt bygget like utenfor konferansehotellet og om historien til gamle Tønsberg.

Stolpejakt i Tønsberg

Ta gjerne en morgenpromenad, eller en joggetur, der du "tar" de siste stolpene i konferansens stolpejakt. På siste plenumssesjon i dag får du vite mer om konseptet stolpejakt og det blir delt ut premier.

Tur til Slottsfjellet

Når du kommer opp på Slottfjellet kan du være med på en deilig morgenstrekk.
08:30

Kulturell opplevelse

Morgenkonsert

Oseberg - Plenumsalen

Vi vil gi deg en opplevelse der du kan slappe av, skjerpe sansene og reflektere.

Samuel (15) regnes som en av Europas fremste unge pianotalenter under alderen 18 og var en av tre pianister fra Vest-Europa som ble nylig akseptert til den berømte Van Cliburn piano festivalen som arrangeres hvert 4 år i Dallas, Texas.

08:50

Bærekraftige matsystemer - fra globalt til lokalt arbeid

Matsystemer i et globalt perspektiv - og Norges forpliktelser til seg verdenssamfunnet

Hva betyr denne kunnskapen for utforming av politikk?

10:00

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg. Besøk gjerne utstillingsområdet.

10:30

Fra prestasjons- og helsefokus til ekte bevegelsesglede

Denne økten blir holdt på engelsk.

"Liv og røre" - forskningsbasert kunnskap fra et program i barnehager og skoler

Hva betyr denne kunnskapen for utforming av politikk?

12:00

Lunsj

Vi setter oss ned og spiser et godt måltid sammen. Det er også tid til å besøke utstillingsområdet.

13:00

Parallelle sesjoner: C

Nå kan du fordype deg i ulike fagområder. Du må velge hvilken parallellsesjon du skal delta på når du melder deg på. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger.

C1 Bærekraftige matsystemer - Kommuner som pådrivere for helsefremmende og grønnere matomgivelser

Møteform: Foredrag

I denne sesjonen vil vi utforske kommunale initiativer og strategier for å fremme sunn og bærekraftig mat, med fokus på samarbeid og innovative løsninger.

Bærekraft som del av kostholdsarbeidet i kommunene

Torunn Holm Totland
Forsker, Senter for et bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Bærekraftig innkjøp i Oslo kommune

Bærekraftig innkjøp i Oslo kommune
Rådgiver bærekraftig mat, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Menyplanleggingsverktøy for barnehager

Cathrine Kolve
Rådgiver bærekraftig mat, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Horten lokalmat – hele Horten med for bærekraftig mat

Pia Harritz Torchio
Ernæringsrådgiver, Horten kommune

Følgeforskning på innovative mat- og distribusjonssamarbeid i Horten kommune

Christine Hvitsand
Seniorforsker, Telemarksforsking

Sunne og bærekraftige matanskaffelser i norske videregående skoler

Marie Michaelsen Bjøntegaard
Forsker, Universitetet i Oslo

C2 Helsefremmende arbeidsplasser: fra stress til suksess

Møteform: Presentasjon og Workshop I denne parallellsesjonen presenteres tiltak som kan øke inkludering i arbeidslivet for veldig forskjellige grupper. Det vil også vises til løsninger for økt likestilling og tilhørighet.

Personlighet, utbrenthet og turnover intensjon- behov for arbeidsplasstilpasning

Susanne Hagen
Førsteamanuensis, Universitetet I Sørøst-Norge

Kvinnehelse og arbeidsliv

Marianne Gjellestad
Phd - stipendiat/folkehelserådgiver, Universitetet i Agder / Agder fylkeskommune

Arbeidslivets ABC - for god psykisk helse på arbeidsplassen

Kristin Oust Torske
Seniorrådgiver/prosjektleder

Livsgledehjem- arbeidsglede

Mette Schultz
Veileder/sertifisør, Livsglede for Eldre

C3 Unges livskvalitet og helse

Møteform: Presentasjoner og dialog

I denne parallellen er det fokus på hva som skal til for å fremme ungdoms trivsel og psykiske helse gjennom ulike tilnærminger og perspektiver. Foredragsholderne vil komme innom deltakelse i fritidsaktiviteter, studenterfaringer, livsmestring og skolen som arena.

Ungdoms perspektiver på god psykisk helse og god livskvalitet

Ane Bjørnsgaard
Seniorrådgiver/stipendiat, Innlandet fylkeskommune/Høgskolen i Innlandet

Av og med studenter! Fra studenterfaringer til treffsikre, forebyggende tiltak

Veronica Skjetlein
Prosjektleder, Velferdstinget (Gjøvik, Ålesund og Trondheim)

Barn og unges medvirkning i barnevernet

Lars Jørun Langøien
Forsker, Folkehelseinstituttet

Livsmeistring- robuste barn og unge

Marte Kvisterø Krogstadmo
Rådgjevar folkehelse og oppvekst, Luster kommune

Lansering av "Kropp og selvfølelse på timeplanen"!

Carina Elisabeth Carlsen
Rådgiver, Likestillingssenteret

Ungdoms medvirkning i skolehelsetjenesten

Hanne Nissen Bjørnsen
Avdelingsdirektør, Nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

C4 Livskvalitet - Sosio-emosjonelle ferdigheter i skolen

Møteform: Presentasjon og dialog

I denne parallellsesjonen prensteres fire prosjekter for å fremme god psykisk helse i skolen. Disse vil være fire utgangspunkt for en diskusjon om psyksiske helseutfordringer i skolen i dag, og hva som kan gjøres.

Det nye SUPER-programmet for sosial og emosjonell læring på småtrinnet

Bjørg-Elin Moen
Programutvikler SUPER!!, MOT Norge

Lek og positiv psykologi i skolen

Geir Pettersen
Psykolog, Tønsberg kommune, Oppvekststab, Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hverdagsglede Skole – et helsefremmende undervisningsopplegg i Moss kommune

Kristian Green Krogshus
Kommuneoverlege og phd.stipendiat, Moss kommune, Universitetet i Oslo, Promenta

C5 Aktiviteter med mening, aktiviteter som inkluderer

Møteform: Presentasjon og workshop/dialog

Deltakelse i aktiviteter som gir mestring, mulighet for medvirkning og tilhørighet gir økt livskvalitet. Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere blir med på meningsfulle aktiviteter - både barn, unge og eldre? I parallellen presenteres forskning og praksiseksempler på aktiviteter med mening og aktiviter som inkluderer.

Organiserte fritidsaktiviteter og livskvalitet blant barn i Norge

Catherine Lorentzen
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Overgang til pensjon; aktivitetsfellesskap som tidlig innsats for aktiv aldring

Lis Pedersen Strøm
Universitetslektor, Norges Idrettshøgskole

Gåfotball til personer med demens. Pårørende, frivillige og lederes erfaringer

Grete Breievne
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norgen

ALLEMED: Arbeidsmodell for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Ingibjõrg Jonasdottir
Prosjektleder, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Personlig leveranse av informasjon som helsefremmende tiltak

Heidi Melby
Spesialrådgiver, Partnerskap for radikal innovasjon, Ringsaker kommune

C6 Livslang bevegelsesglede (physical literacy) - det mest kraftfulle verktøyet for samfunnsutviklingen

Møteform: Presentasjon og dialog

Språk: Engelsk

At du som menneske har glede av å bevege deg og utvikler kroppslige ferdigheter, påvirker deg selvsagt fysisk, men også mentalt. Hva har det å si for samfunnsutviklingen? Vi skal i denne paralllellen få et innblikk i hvordan dette påvirker oss som samfunnsmedborgere.

Hva kan KI-teknologi fortelle oss om bruk av utendørs møteplasser?

Emma Charlott Nordbø
Førsteamanuensis, Department of Public Health Science, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway

C7 Skjermbruk og psykisk helse

Møteleder: Steinar Krokstad

Møteform: Presentasjoner og dialog

I denne sesjonen får du presentert forskningsresultater om hvordan skjermbruk påvirker psykisk helse. I tillegg vil du få innsikt i "skjermbruksutvalgets" anbefalinger til regjeringen.

Skjermbruks konsekvenser for barn og unges fysiske helse og utvikling

Liv Giske
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Bildedeling på nett – et folkehelseproblem?

Thomas Tjelta
Førsteamanuensis, Universitet i Sørøst-Norge
Lars Bauger
Professor, Universitet i Sørøst-Norge

VR-natur som et helsefremmende tiltak for studenter: et samskapingsprosjekt

Sandra Wolter-Paulsen
Masterstudent, Universitet i Sørøst-Norge

Skjermtid: En Liten Pixel i det Store Bildet av Ungdoms Psykiske Helse

Lars Bauger
Professor, Universitet i Sørøst-Norge

C8 Trygghet i hjemmet og sammen med andre - Nye grep i forebygging av vold, overgrep og selvmord

Møteleder: Anne Slåtten

Møteform: Korte presentasjoner og dialog i Mini Open Space

Velkommen til en parallellsesjon med fire korte presentasjoner med en ettefølgende Open Space. Etter presentasjonene inviteres deltakerne til samtale om et av temaene de ønsker å snakke sammen om. Hensikten er å dele kunnskap og erfaringer, bygge nettverk og inspirere hverandre til videre arbeid.

VIP, Viktig interessant person – om å ta gode valg, som fremmer helse og beskytter mot risiko for vold og overgrep.

Frøydis Sund
Seniorrådgiver, Likestillingssenteret, Lillestrøm kommune

Læreres beskyttende rolle i forebyggingen av seksuelle overgrep mot barn

Kjersti Draugedalen
Rådgiver, ph.d., Familiehuset, Tønsberg kommune. Universitetet i Sørøst-Norge

Universell forebygging av vold og overgrep – Sammen Mot. Følgeevaluering av et pilotprosjekt i Vestfold og Telemark.

Monica Bjerklund
Seniorforsker, Telemarkforsking

Konsentrerte fremlegg, ulike interessante temaer

Mingelområde A

Møteform: En uformell møteplass der du kan lytte til korte foredrag og stille avklarende spørsmål.

Virkningen av mobilitetsendringer på spredningen av COVID-19

Suleman Atique
Postdoc Research Fellow, Norwegian University of Life Sciences

Sykkelundersøkelsen 2024, Norges beste sykkelby

Jakob Eriksen Bernhard
Faglig rådgiver, Syklistenes Landsforening

Folkehelse, samiske kulturminner og livsmestring

Johan Inge Greff
Familieterapeut/sykepleier, Åarjelsaemien helsoeviermie/ Sørsamisk helsenettverk

Herregårdshagen i Larvik – Fra et temporært eksperiment til en innovativ arena

Ingerid Heggelund
Prosjektutvikler, Larvik Kommune

Parcade - Norges første utendørs gamingpark i Larvik

Mette Daapan
Folkehelsekoordinator, Larvik kommune

Har alle lik mulighet til å gjøre tiltak mot radon i boligen man bor i?

Elise Fonn
Seniorrådgiver, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

UniVers - en pilotstudie for nyskapende forskningsformidling

Kristine M. Bratland
PI / Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet
14:00

Pause

Siste mulighet til å få noe å bite i og til å dele kontaktinformasjon med nye bekjente og potensielle samarbeidspartnere.

14:20

"Lavthengende frukter" og fremtidstro

Møteledere: Lasse Heimdal, Annica Øygard

Vi avslutter konferansen med å dele ut pris for de beste abstraktene innen forskning og praksis-/prosjekterfaringer. Det blir korte presentasjoner av "lavt hengende frukter" som lett kan implementeres der du bor, og vi vil få en presentasjon av neste års konferanse.

Et kulturinnslag: Bevegelsesglede og musikk

ABC for god psykisk helse - lansering av nytt studiemateriell

Stolpejakt - bevegelsesglede i hele landet

15:30

Årets konferanse er over, og vi kan glede oss til Folkehelsekonferansen 2025.

OBS! Du mottar en egen rabattkode hvis du vil bli noen ekstra netter på konferansehotellet. Visit Vesfold vil legge opp egne opplegg for konferansedeltakere som blir over helgen. Dette blir publisert i løpet av våren.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo