Dean Kriellaars

Associate professor. College of Rehabilitation Sciences. Department of Physical Therapy. University of Manitoba, Winnipeg,

Dean er assosiert professor ved College of Rehabilitation Sciences ved University of Manitoba og en ledende forsker på området "physical literacy". Han argumenterer for at motivasjon, fysiske ferdigheter og glede av bevegelse er grunnleggende for meningsfull deltakelse i samfunnet, på linje med tradisjonelle lese- og skriveferdigheter.

Kriellaars har utviklet "Physical Literacy Assessment for Youth" (PLAY Tools) i samarbeid med Sport for Life Society.

Research affiliations:

Spinal Cord Research Centre, University of ManitobaChildren's Hospital Research Institute of Manitoba (CHRIM)

Research groups

Scientific Director, Center for Circus Arts Research, Innovation and Knowledge Transfer, Ecole nationale de cirque, Montreal Canada

Research summary

His research is directed to physical literacy for wellness, in rehabilitation as well as in high performance circus and sport. He has pioneered physical literacy tools and programs that have been adopted internationally.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo