Liv Elin Torheim

Avdelingsdirektør, Avdeling for fysisk helse og aldring. Nestleder, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo