Steinar Krokstad

Professor, NTNU

Som leder av HUNT forskningssenter i 10 år, har Steinar vært involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Krokstad er leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag, med 38 ulike medlemsorganisasjoner i regionen.

Han var med å etablere Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger, og har siden sittet i styret for senteret. Han har også vært medlem i det nasjonale Fagråd for sosial ulikhet i helse for Helsedirektoratet. Han er en profilert skribent og debattant om sosial ulikhet i helse.

Steinar er også styremedlem i Folkehelseforeningen.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo