Solfrid Bratland-Sanda

Professor i idrett og fysisk aktivitet og helse, Universitetet i Sørøst-Norge

Solfrid er leder for forskningsgruppen «Helse og trening i et livsløpsperspektiv (HELP)» og alumni fra Norges Unge Akademi.

Hennes forskningsinteresser inkluderer fysisk aktivitet og mental helse, og idrettshelse. Siden 2016 har hun forsket på skolebasert fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo