Ingeborg Pedersen

Førsteamanuensis, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Ingeborg er opptatt av helsefremmende omgivelser og aktiviteter, som tiltak som gir grunnlag for fysisk og sosial aktivitet, mestring og gode opplevelser for brukerne.

I tidligere forskningsprosjekt har hun undersøkt betydningen tiltakene kan ha for ulike sårbare grupper som mennesker med psykiske helseutfordringer og mennesker som lever med demens. Det nyeste prosjektet, «Samskaping av aktive møteplasser» følger etablering av møteplasser i nærmiljøet. Brukerne er barn og unge, og vi ser blant annet på betydningen møteplassene kan ha for fysisk aktivitet, trivsel og livskvalitet.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo