Dag 1: Raus og robust i en urolig tid

21. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

Dag 2
07:00

Morgenbad

Telegrafbukta, kun 3 km fra hotellet

Ingenting er som å starte dagen med et deilig isbad og påfølgende morrakaffe på stranden! Badeforeningen Ishud inviterer deg til morgenbad og bålkaffe i Telegrafbukta. Det finnes som kjent ikke dårlig badevær!

Badetips: Hold hodet varmt, bruk lue. Beskytt føttene med badesko. Hansker kan være nyttig hvis du fryser lett på fingrene. Du kan også ha med en flaske med varmt vann som du kan holde på etter badet.

Husk:
- Du bader frivillig. Det er ikke om å gjøre å prestere. Du velger selv hvor langt ut du vil gå og hvor lenge du vil være uti.
- Du bader på eget ansvar.
- Badeforeningen Ishud leder seansen – du skal ikke gå ut i vannet alene!

Vi kommer oss til og fra Telegrafbukta slik:

1. Buss 33 mot Gæverbukta med guide
Avreise fra busstopp «Bankgata» kl. 06.47 til stoppested «Telegrafbukta» med ankomst 06.56. Fra stoppestedet er det ca. 200 meter gange ned til selve “Bukta”. Møt opp seinest 06.35 i resepsjonen på Radisson Blu ferdig kledt for sykling og bading. Etter bad blir det bålkaffe. Retur er buss 34 (mot UNN via sentrum). Fra 07.30 går det buss hver 8:e minutt tilbake til hotellet, stoppested er “Smørtorget” (rett ved hotellet). Det anbefales å kjøpe billett gjennom appen «Troms Billett». Appen «Troms Reise» fungerer som reiseplanlegger.

2. Sykkel med guide
Fylkeskommunen har leid 10 el-sykler fra Tromsø Outdoor som står parkert på hotellet der konferansen finner sted. For de som ønsker å sykle er det “førstemann til mølla”. En kontaktperson vil være klar til å levere ut sykler, hjelmer og refleks, og å sykle sammen med de som velger denne sporty varianten. Etter morgenbadet parkeres syklene i garasjen der de ble hentet.
De som ønsker å sykle kan sende en SMS til Anne Steigen Devold Troms og Finnmark fylkeskommune på tlf. 91382224.

3. Gå-løpe ( ikke guide)
Det er mulig å gå eller løpe til Telegrafbukta. Korteste rute er 3.1 km lang hver vei og går via Mellomvegen, men ruten langs Strandvegen er 3.6 km lang og kan være enklere å finne frem i om man ikke er kjent i Tromsø. Google maps beregner 50 minutter gange til Telegrafbukta om man velger å gå ruten som er 3,6 km.
08:30

Registrering

Sekretariatet, 2 etasje

Registrering og mingling. Ta dagens første kaffekopp sammen med interessante mennesker, lær noe nytt ved å lese på posters, besøk stands og start konferansen i ditt eget tempo.

Dørene til Tromsøsalen 1,2 og 3 åpnes klokken 09.40.

10:00

Raus og robust i en urolig tid

Vi lar oss inspirere av et knippe mennesker som, på hver sin måte, bidrar til samhold og fellesskap i ei tid som er preget av uro og kriser. Med utgangspunkt i Norge og Nord-Norge, trekker vi historiske linjer fra andre verdenskrig til dagens globale kriser som også berører oss i nord. Vi blir påmint om at en grønn framtid bør være vårt fremste anliggende og at klimaendringene allerede påvirker urbefolkningen i Arktis. Vi reflekterer rundt framtidens utfordringer, fellesskap og utenforskap, og hvordan vi kan rigge et fellesskap som ivaretar alle. Blir tolket til samisk.

Vi blir kjent

Møteledere: Annica Øygard, Ragnhild Storstein Spilker

Tromsøsal 1,2 og 3

Alle blir kjent med hotellet, konferansen og konferansedeltakerne

Raus og robust i en urolig tid

Møteledere: Annica Øygard, Ragnhild Storstein Spilker

Tromsøsal 1,2 og 3

"Hær e Æ!" - Hvem er jeg når verden brenner?

11:15

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg. Ta gjerne en titt på posterutstillingen og besøk stands.

11:45

Blir tolket til samisk.

Forts. Raus og robust i en urolig tid

Møteledere: Annica Øygard, Ragnhild Storstein Spilker

Tromsøsal 1,2 og 3

13:00

Lunsj - Et deilig måltid der vi kan sitte ned og snakke sammen

Måltidet blir servert på tre ulike steder på hotellet. Vi viser vei, slik at vi kan unngå mest mulig kø. Sitt gjerne sammen med noen du ikke kjenner fra før. Etter lunsjen kan du besøke stands og posters.

14:00

Parallelle sesjoner - Mulighet til å fordype seg i ulike fagområder

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

A1: De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv - felleskap og utenforskap

Møteleder: Elisabeth Fosse

Tromsøsal 2

Forutsetningene og behovene endrer seg gjennom livet. I denne sesjonen får vi noen glimt inn i de yngres og de eldres utfordringer - og i noen målrettede tiltak.

Sweta Tiwari
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet

The "perfect storm": perfeksjonistiske trekk blant ungdom og unge voksne øker

The "Perfect" Storm: Perfeksjonistiske trekk blant ungdom og unge voksne øker Presentasjon The perfect storm
Vivian Woodfin
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Hege Hidle Aaser
Direktør Linstow Helse
Marte Pettersen Buvik
Seniorforsker, Ph.D, SINTEF Digital, avdeling Teknologiledelse, gruppe Organisasjon og produksjonsledelse
Therese Rystad
Enhetsleder, Trondheim kommune
Thea Rime
Avdelingsleder Brundalen barnehager
Tor Erik Rønne
Politikontakt for Østbyen bydel, Trondheim
Håvard Paulsen
Kommunikasjonsansvarlig, Fontenehus Norge

A2: Psykisk helse - Barn og unges psykiske helse

Møteleder: Geir Sverre Braut

Tromsøsal 1

Hvor fornøyd og robust er egentlig de unge? Og hva kan gjøres for å styrke barn og unges psykiske helse ytterligere? Korte presentasjoner med tid til spørsmål og dialog på slutten av sesjonen.

Sammenhengen mellom mental helse blant tenåringer og deres foreldres og søskens mentale helse

Sammenhengen mellom mental helse blant tenåringer og deres foreldres og søskens mentale helse
Jonathan Wörn
Forsker, Folkehelseinstituttet

Sosial ulikhet i depressivt humør fra ungdom til voksen alder

Social inequality in depressive mood from youth to adulthood
Magnus Jørgensen
PhD student, Universitetet i Bergen

Ungdom, negative hendelser på SoMe og psykisk helse. «LifeOnSoMe»-studien

Ungdom, negative hendelser på SoMe og psykisk helse. «LifeOnSoMe»-studien
Jens Christoffer Skogen
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Unges helsevaner, helse og livstilfredshet gjennom 40 år - HEVAS-undersøkelsen

Children and adolescents’ health behaviours, health complaints, and life satisfaction during 40 years
Oddrun Samdal
Professor, Universitetet i Bergen (UiB)

Problematisk bruk av sosiale medier og assosiasjoner med ungdoms psykiske helse

Problematisk bruk av sosiale medier og assosiasjoner med ungdoms psykiske helse
Turi Reiten Finserås
Postdoktor, Folkehelseinstituttet

A3: Klima - Klimakrise i et folkehelseperspektiv

Møteleder: Betül Çokluk

Sydspissen

Hvordan skal vi leve i framtiden for å ha gode levekår og samtidig ta vare på klima og miljø? Vi belyser spørsmålet fra ulike sider, fra de yngre til de eldre, fra klimaeksperter til "deg og meg".

Ungdomsliv i dag og i framtiden

Isak Brox Krane
Ungdomsrepresentant, Ungdomsrådet i Tromsø og Unges stemmer i Folkehelsearbeidet.

Besteforeldregenerasjonen og klimakrisen

Ingunn Elstad
Professor emeritus i sykepleie og leder av Besteforeldres klimaaksjon

Samisk ungdoms liv i dag og i framtiden

Julius Mihkkal Lindi
2. nestleder, NOEREH - samisk møteplass

Kortreist mat – hvordan kan man enkelt bidra selv?

Hanne Lise Berg Lorentsen
Leder, Solbakken Andelsgård

SUPERPOWERED - hvordan vi produserer, lagrer, fordeler og bruker energi i framtiden

Wilma Svisdal
"Road snack" elev ved Skjervøy ungdomsskole
Sigrid Solberg Pedersen
"Road snack" elev ved Skjervøy ungdomsskole

Ekstreme temperaturer og helse i Oslo – betydningen av sosioøkonomiske forhold og grøntområder for klimatilpasning

Climate adaptation and health: Improving evidence for action in Oslo
Camilla Skau Nyland
Masterstudent, NMBU
Kicki Svensson
Masterstudent, NMBU

Bærekraftig økonomi - hva er det?

Marie Storli
System økonom, Æra Strategic Innovation

A4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Helsekompetanse og dialog i en mangfoldig befolkning

Møteleder: Øyvind Giæver

Tromsøsal 3

Sosial ulikhet i helse er et tema det knytter seg økende bekymring til. Mens levestandard og livskvalitet for de aller fleste utvikler seg i positiv retning, blir gapet til de mest sårbare befolkningsgruppene større. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan helsekompetansen til befolkningsgrupper med ulik etnisk og kulturell bakgrunn kan styrkes. Hvordan kan og bør offentlige aktører forstå og samhandle med en mangfoldig befolkning om helse og forebygging slik at «alle er med»?

Hvordan kan vi jobbe for et helsesystem som når alle?

Øyvind Giæver
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

HelseIntro - en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger

HelseIntro - en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger Presentasjon Helse Intro
Susanne Rolandsen
Forsker, UiT Norges arktiske universitet

Mat som fremmer helse og integrering: Erfaringer fra bruk av «Sunn start mat og helse

Mat som fremmer helse og integrering: Erfaringer fra bruk av «Sunn start mat og helse
Laura Terragni
Professor, OsloMet
Aud Marit Eriksen
Spesialkonsulent, Helseetaten i Oslo kommune

Medvirkning mot sosial ulikhet i helse: brukerfokus for økt deltakelse i Tromsøundersøkelsen

MED MOT: Participation against social inequality in health Presentasjon Medvirkning mot sosial ulikhet
Stig Brøndbo
Kommunikasjonsrådgiver, UiT Norges arktiske universitet
Inger Dagsvold
Prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet

Kafédialog og oppsummering i plenum

A5: Samiske levekår og mangfold - Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

Møteleder: Ole Trygve Stigen

315

Vi trenger bedre kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen. Vi vet blant annet for lite om hvilken betydning historiske, traumatiske hendelser eller samfunnsmessige omstendigheter kan ha for helsen. Minner fra 2. verdenskrig, fornorskning og internatliv, erfaringer med utbyggingspress, men også tilgang til og bruk av natur, er høyst aktuelle spørsmål. Alle kan bli med på et viktig og dagsaktuelt tema.

Blir tolket til samisk.

Ny stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske områder

Ole Henrik Krat Bjørkholt
Statssekretærer, Helse og omsorgsdepartementet
Nancy Porsanger
Statssekretær, Kommunal og distriktsdepartementet
FHI- SSHF
Forsker, FHI - SSHF

Inn i fremtiden med historiske traumaer i ryggsekken?

Presentasjon Inn i fremtiden med historiske traumer i ryggsekken
Ann R Broderstad
Faglig leder Senter for samsik helseforskning, overlege, UiT- Senter for samisk helseforskning
Anne Cath. Silviken
Forsker, Samisk nasjonal kompetansesenter

Sammenhengen mellom vold i barndom og bruk av medisiner for psykiske plager hos voksne

Astrid Eriksen
Forsker, UiT- Senter for samisk helseforskning

Dialog-innspillsrunde-oppsummering HOD

Line Vold
Ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet

A6: Ernæring og kropp - til glede og til besvær

Møteleder: Steinar Krokstad

313 - 314

Kostholds- og ernæringsråd kommer i mange former og fasonger, både med og uten pekefinger. Vi tegner opp ulike perspektiv på overvekt og fedme og diskuterer hvordan vi skal snakke om vekt og helse - på en helsebringende måte.

Utviklingen av nye kostholdsråd

Utvikling av nye kostholdsråd
Linda Granlund
Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
Marie Wasmuth Lundblad
Postdoktor, UiT - Norges arktiske universitet
Elin K. Evensen
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
Ingunn Holden Bergh
Forsker, Folkehelseinstituttet
Ina Ekker
Spesialfysioterapeut, Tromsø kommune
Laijla-Merethe Knutsen
Helsesykepleier, Tromsø kommune
Carina Elisabeth Carlsen
Universitetslektor, Oslo Met

Helse kommer uansett størrelse

Helse kommer, uansett størrelse
Mari-Mette Graff
Leder, Landsforeningen for overvektige

Debatt og dialog

A7: Barnehage og skole

Møteleder: Irena Jakopanec

Scandic Ishavshotel sal Nord-Norge

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for helsefremmende arbeid på mange plan. Innleggene i denne sesjonen tar for seg enkelte faktorer som kan styrke barnehagene og skolene som inkluderende og helsebringende arenaer for alle barn. Det blir korte presentasjoner av forskning og praksis.

Barnehagen: et helsefremmende og inkluderende sted for alle?

Kindergartens: healthy and inclusive places for all?
Borgunn Ytterhus
Professor, NTNU

Målt fysisk aktivitet i barnehagen vinter og sommer

Physical Activity Levels In Kindergarten Children During Winter & Summer
Karin Helene Danielsen
Førstelektor, UiT - Norges arktiske universitet

Trondheimsmodellen: Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen

Trondheimsmodellen: Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen
Margrethe Midtsand
Prosjektkoordinator, Trondheim kommune

«Det er jo ikke farlig å være foran en skjerm-man blir jo ikke syk av det»

«Det er jo ikke farlig å være foran en skjerm-man blir jo ikke syk av det»
Ingvild Jensen
Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet

Helsefremmende bruk av SoMe: beskrivelse og evaluering av et skolebasert program

Helsefremmende bruk av SoMe: beskrivelse og evaluering av et skolebasert program
Amanda Andersen
Stipendiat, Folkehelseinstituttet

Skole- og fritidskontakt

Skole- og fritidskontakt
Marlene Blomstereng Karlsen
Folkehelserådgiver, Meløy kommune

Førebygging skulefråvær - medverknad og tverrfagleg samhandling

Førebygging av alvorleg skulefråvær og auke medverknad og tverrfagleg samhandling
Cecilie Eikefjord Udberg-Helle
Prosjektleiar, Sunnfjord kommune

15:30

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg, besøke stands og få ny kunnskap på posters. De skal være bemannet i denne pausen.

16:00

Parallelle sesjoner - mulighet til å fordype seg i ulike fagområder

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

B1: De yngre og de eldre i et livsløvsperspektiv - Seksuell helse

Møteleder: Maja Eilertsen

Sydspissen

Vår seksualitet er en del av livet vårt, fra vugge til grav. I denne parallellen vil du høre inspirerende eksempler på hvordan seksuell helse kan integreres i helsefremmende arbeid. Foredrag, etterfulgt av panelsamtale.

Nora Thunem
Helserådgiver, Unge funksjonshemmede

Seksuell nytelse i helsefremmende arbeid

Presentasjon Nytfestivalen
Kjersti Helgeland
Kurs- og foredragsholder, Nyt stiftelse
Carina Elisabeth Carlsen
Rådgiver, Likestillingssenteret

Skeiv og etnisk/kulturell minoritet: Skeiv Verdens multimodale hjelpetilbud

Skeiv og etnisk/kulturell minoritet: Skeiv Verdens multimodale hjelpetilbud Presentasjon Skeiv Verden
Anders Løkkeberg
Psykolog, Skeiv Verden

B2: Psykisk helse

Møteleder: Steinar Krokstad

Tromsøsal 1

Alle kan oppleve stress, ensomhet og nedstemthet, eller økt belastning i perioder i livet, og noen er mer utsatt enn andre. Vi får korte innlegg om ulike aspekter ved psykisk helse, fulgt av tid for spørsmål, samtale og dialog.

Effektive tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon? En systematisk oversikt

Effektive tiltak mot ensomhet og sosial isolasjon? En systematisk oversikt
Thomas Hansen
Forsker, Folkehelseinstituttet

Alle kan ta et ekstra steg for forebygging av selvmord

Alle kan ta et ekstra steg for forebygging av selvmord
Arja Mubanga-Bjørn
Prosjektleder folkehelseprosjekt - barn og unges psykisk helse og rusforebygging, Tromsø kommune

Testing til besvær: Konsekvenser av eksamen på ungdoms psykiske helse

Testing til besvær: Konsekvenser av eksamen på ungdoms psykiske helse
Kathryn Christine Beck
Stipendiat, Folkehelseinstituttet

Endring i psykososial livskvalitet blant omsorgsgivere under COVID-19 pandemien

Trajectories of psychosocial well-being among caregivers during COVID-19
Thomas Hansen
Forsker, Folkehelseinstituttet

Helseoppfølging av voksne personer med psykisk utviklingshemming

Health checks of adults with intellectual disability
Monica Isabel Olsen
Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet

B3: Klima - Klimaomstilling

Møteleder: Betül Çokluk

313 - 314

Klimaomstilling påvirker mennesker på forskjellige måter. Usikkerhet, identitet og ønske om å gjøre noe er eksempler på hva klimaomstilling betyr for den enkelte. Vi skal se på disse områdene fra et folkehelseperspektiv.

Klimaendringer i Norge og implikasjoner for folkehelsen

Heatwaves in Norway and impacts on public health: Need for Heat Action Plans
Shilpa Rao-Skirbekk
senior forskere, Folkehelseinstituttet

Klimaomstilling i et samisk perspektiv

Tonje Johansen
Medarbeider, Samerådets arktis- og miljøavdelingen

Samarbeid gjør oss sterkere - hvorfor vi må samarbeide bedre for å skape en bærekraftig framtid

Marie Storli
System økonom, Æra Strategic Innovation

Klimaomstilling i et klimapsykologisk perspektiv

Bjørn Z. Ekelund
Arbeidende styreleder og seniorkonsulent Psykolog, Human factors

B4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Fritid, kultur og inkluderende møteplasser

Møteleder: Werner Christie

Tromsøsal 2

Fellesskap er den beste medisinen mot ensomhet og utenforskap, men ikke alle har tilgang på samfunnets fellesarenaer. Fritidsaktiviteter, natur og kultur, byrom og møteplasser kan gjøres langt mer tilgjengelige. Vi har invitert et knippe aktører som deler sine erfaringer med å åpne opp det som i utgangspunktet skal eies av alle.

Janakan Ratnarajan
Lege / Rådgiver, AT Arkitektur
Wenche Torrissen
Professor, Høgskulen i Volda
Maren Alstad Johansen
Prosjektkoordinator, ALLEMED

Spørsmål samles opp digitalt underveis og besvares til slutt. Diskusjon i plenum.

B5: Samiske levekår og mangfold - Kultur, tilhørighet og identitet

Møteleder: Olaf Trosten

315

Hvordan kan samfunnet legge til rette for å kunne utvikle en sterk samisk identitet, få anerkjennelse som urfolk og minske minoritetsstress? Blir tolket til samisk.

Refleksjoner rundt forskning på samers liv, helse og kultur(er)

Presentasjon Refleksjoner rundt forskning på samers liv helse og kulturer
Inger Dagsvold
Prosjektleder, UiT- Senter for samisk helseforskning
Bodil H. Blix
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

Mihá-studien - Unge samers psykososiale helse og levekår

Presentasjon Samisk ungdoms syn på egne liv ressurser og helse
Ketil Lenert Hansen
Professor, RKBU Nord

Familieinvolvering i sosialt arbeid i urfolksområder

Presentasjon Familieinvolvering i sosialt arbeid urfolksområder
R. Nygård
Førsteamanuensis, Høgskolen i Volda

Debatt

Olaf Trosten
NASAK

B6: Kost, ernæring og spiseforstyrrelser

Møteleder: Geir Sverre Braut

Tromsøsal 3

Vi byr på en meny av korte, interessante innlegg. Det er tid til spørsmål og dialog på slutten av sesjonen.

Mat som omsorg eller kilde til konflikt? - Praksis rundt måltider i norske barnevernsinstitusjoner

Mat som omsorg eller kilde til konflikt? - Praksis rundt måltider i norske barnevernsinstitusjoner 1 Mat som omsorg eller
Marianne Sandsmark Morseth
Førsteamanuensis, OsloMet
Therese Fostervold Mathisen
Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Implementering av Matnyttig – en digital kostholdsressurs de første 1000 dagene

Implementation of Matnyttig - a digital dietary resource for the first 1000 days 3 Å fremme gode matvaner og god matomsorg
Frøydis Nordgård Vik
Professor, Universitetet i Agder

Effekten av eksponering av hurtigmatrestauranter under barn- og ungdomsårene på BMI og kognisjon

Effekten av eksponering av hurtigmatrestauranter under barn- og ungdomsårene på BMI og kognisjon 4 Effekten av eksponering av hurtigmatrestauranter
Sara Abrahamsson
Postdoktor, Folkehelseinstituttet
Sameline Grimsgaard
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

Mindful eating gjennom kursrekken "Bli venn med maten"

Mindful eating gjennom kursrekken "Bli venn med maten" 6 ROS
Irene Kingswick
Generalsekretær, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelse

B7: Arbeidshelse

Møteleder: Irena Jakopanec

Scandic Ishavshotel sal: Nord-Norge

Korte innlegg om helse på arbeidsplassen og helsebringende arbeidsplasser. Sesjonen avsluttes med spørsmål og dialog.

Hvordan er ledelse i livsgledesykehjem erfart, sammenlignet med vanlige sykehjem

How is management in Joy-of-Life Nursing Homes experienced, compared to regular nursing homes?
Beate André
Professor, NTNU

Sammenhengen mellom arbeidsaktivitet og risiko for død. Tromsøundersøkelsen 1986-2021

The relationship between work activity and risk of death. The Tromsø survey 1986-2021
Edvard H Sagelv
Doktorgradsstipendiat, UiT - Norges arktiske universitet

Prekært arbeid = prekære helserettigheter? D-nummer innvandrere i Norge

Precarious work = precarious health rights? D-number migrants in Norway
Aleksandra Czech-Havnerås
Fungerende daglig leder, Frelsesarmeens Migrasjonssenter
Gro Renate Sætre
Nestleder, Fontenehuset Tromsø
Trine Sørensen
Medlem, Fontenehuset Tromsø
17:30

Sosiale aktiviteter - Bli bedre kjent med Tromsø

Noen vil hevde at høsten er den aller fineste årstiden i Tromsø. Lufta er kjøligere og friskere, skogen skifter farge og det er et stort utvalg aktiviteter man kan gjøre. Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med Tromsø på en guidet rusletur i byen, eller en joggetur langs sjøkanten.

Oppdag Tromsø

Utenfor Radisson Blu hotell (hovedinngang)

Joggetur langs sjøkanten

Den lokale løpeklubben «Northern runners» tar oss med på en joggetur langs sjøkanten av Tromsø. Turen går fra hotellet. Hvis været vil så blir det fin utsikt mot fjellheisen og Ishavskatedralen på andre siden av sundet. Turen tar 40 minutter og passer for alle som har litt erfaring med løping.

Hvis det blir store forskjeller i foretrukket tempo så deler vi muligens gruppen i to, men i utgangspunktet blir vi en løpegruppe som skal gå i et tempo som er greit for de fleste. Været kan være uforutsigbart på denne tiden av året, så det er lurt å ha på seg løpeklær som tåler vind og regn. Vi er tilbake på hotellet i tide til en dusj før middag.

Northern Runners er en lokal lavterkselløpegruppe. Så de har brukt anledning til å promotere løpet fra konferansen på sin facebook-side, noe som vil bety at det er muligens en del andre folk som blir med på løpingen.

Northern Runners Joggetur langs sjøkanten. | Facebook

Guidet tur gjennom Tromsø

Bli med på byvandring i Tromsø sentrum og lær mer om Ishavsbyens historie. Vi ser på eksisterende bygg og bymiljø, og får høre om bygg som ikke fins lengre. Byvandringa vil også presentere litt av byens samiske historie, samt smakebiter av byens krigshistorie, jødiske historie, litteraturhistorie, og kanskje også et par vaskeekte spøkelseshistorier. Guide: Hege Schanche
18:30

OBS! Oppmøtetid varierer på de ulike alternativene.

Helsefremmende måltider i praksis! Det er mye folkehelse i en minneverdig matopplevelse sammen med likesinnede.

I år kan du velge mellom tre ulike alternativer:

Konferansehotellet, Radisson Blu, Tromsø

1. Velkommen til en tradisjonell festmiddag på Radisson Blu hotell, Tromsø

18:30 Vi starter med "mingel og bobler". Etter ca. en halv time spiser vi en herlig treretters middag lagd av lokalproduserte råvarer. Du kan velge om boblene skal være med eller uten alkohol og om middagen skal være vegetar eller med kjøtt.

Kveldens konferansier: Maja Eilertsen
Kulturelt innslag: Blåesebaluba

Blåsebaluba er et band bestående av ni tromsøbaserte musikkstudenter, samtlige studerer på Musikkonservatoriet ved UiT.

For deg som orker mer:
Sosial og uhøytidelig "debrief" etter en deilig middag i den tradisjonelle Ølhallen - Macks bryggeripub, fra kl. 22.00.

2. Velkommen til Holt Økopark og en stemningsfull middag på en av de fineste friluftsmøteplassene vi har i Tromsø!

Over 150 friskuser har meldt seg på konferansens utemiddag på vakre Holt Økopark! Natur- og kulturlandskapet lokker, og vi kan nesten ikke vente med å dele denne unike opplevelsen med dere. En ting er sikkert, dette hadde aldri gått uten den fantastiske frivilligheten i Tromsø!

På Holt venter 4H Troms, Holt Økopark og Unge Kokker, som har gjort en fantastisk innsats med matlaging og tilrettelegging.

Her følger litt praktisk info.

Generelt
Ingenting er som en middag under åpen himmel i vakkert høstvær og nordlys. Men hva om Tromsø skulle åpne slusene denne kvelden og ruske oss litt i håret? Vi har store lavvoer, gapahuker, drivhustuneller m.m., så middag på Holt blir det! Vi minner om klær etter vær, og ta gjerne med noen ekstra varme plagg for å optimalisere komforten. Septembersola går ned litt før kl. 19:00, så husk refleks til returen.

Ankomst
- 18:15 Alternativ 1 – Felles gåtur
Vi setter teori ut i praksis og tar beina fatt mot kveldens lokale retter.
Det er felles avgang fra Raddison Blu Hotel til Holt. Turen er ca. 2,5 km og 90 høydemeter, i all hovedsak på asfalt. Turen over Tromsøya går i samlet flokk, med refleksvestkledde gjetere fra Ishavskysten friluftsråd, Troms Turlag og fylkeskommunen som guider oss på riktig spor.

- 18:37 Alternativ 2 - Buss
Utemiddagen kan enkelt nås med rutebuss fra sentrum.
Buss 33 (mot Fagereng via sentrum) er anbefalt forbindelse med avgang hvert 10. minutt.
Avreise fra busstopp «Bankgata» kl. 18:37 til stoppested «Holt» med adkomst 18:50. Fra stoppestedet er det ca. 400 meter gange til middagen. Det anbefales å kjøpe billett gjennom appen «Troms Billett». Appen «Troms Reise» fungerer som reiseplanlegger.
Det vil bli godt «skiltet» for å finne veien fra stoppestedet til økoparken.

Retur
Det er ikke planlagt felles retur etter middagen. Det er en fin kveldstur å spasere tilbake over øya, eller man kan finne sin egen vei ved å utforske området.
Anbefalt returbuss er buss 34 (mot UNN via sentrum) med avgang hver halvtime på kveldstid. Avreise er fra busstoppet «Holt», og avstigning er på stoppet «Smørtorget» rett ved hotellet. Siste buss er kl. 23:46.

For deg som orker mer
Sosial og uhøytidelig «debrief» etter en hendelsesrik dag i den tradisjonelle Ølhallen – Macks bryggeripub, fra kl. 22.00

3. Velkommen til Thai-mat på en fet fritidsklubb 2.0!

Over 40 modige deltakere skal spise middag, få kulturelle opplevelser og om omvisning på ungdomsklubben Grab.

Kveldens program:

18.30 Oppmøte buss ved hoveddøren til Radison Blue Hotel. Husk å ta med middags-billetter.

19.00 Deilig middagsbuffè med mulighet til å mingle sammen med Tromsø
ungdomsråd. Musikalske innslag med "Fender bender" og "V22".

20.00 Informasjon om Grab og omvisning

20.45 Bussen går tilbake til hotellet

For deg som orker mer:
Sosial og uhøytidelig "debrief" etter en hendelsesrik dag i den tradisjonelle Ølhallen - Macks bryggeripub fra kl. 22.00.
22:00

For deg som orker mer

Sosial og uhøytidelig "debrief" etter en hendelsesrik dag, over et glass med noe kaldt i, i den tradisjonelle Ølhallen - Macks bryggeripub.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo