Dag 1: Raus og robust i en urolig tid

21. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

07:00

Morgenbad

Møteleder: Kristina Forsberg

Telegrafbukta, kun 3 km fra hotellet

Ingenting er som å starte dagen med et deilig isbad og påfølgende morrakaffe på stranden! Badeforeningen Ishud inviterer deg til morgenbad og bålkaffe i Telegrafbukta. Det finnes som kjent ikke dårlig badevær!

Badetips: Hold hodet varmt, bruk lue. Beskytt føttene med badesko. Hansker kan være nyttig hvis du fryser lett på fingrene. Du kan også ha med en flaske med varmt vann som du kan holde på etter badet.

Husk: Du bader frivillig. Det er ikke om å gjøre å prestere. Du velger selv hvor langt ut du vil gå og hvor lenge du vil være uti.
08:30

Registrering

Sekretariatet, 2 etasje

Registrering og mingling. Ta dagens første kaffekopp sammen med interessante mennesker, lær noe nytt ved å lese på posters, besøk stands og start konferansen i ditt eget tempo.

10:00

Raus og robust i en urolig tid

Vi lar oss inspirere av et knippe mennesker som, på hver sin måte, bidrar til samhold og fellesskap i ei tid som er preget av uro og kriser. Med utgangspunkt i Norge og Nord-Norge, trekker vi historiske linjer fra andre verdenskrig til dagens globale kriser som også berører oss i nord. Vi blir påmint om at en grønn framtid bør være vårt fremste anliggende og at klimaendringene allerede påvirker urbefolkningen i Arktis. Vi reflekterer rundt framtidens utfordringer, fellesskap og utenforskap, og hvordan vi kan rigge et fellesskap som ivaretar alle.

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2023

Plenum

Forventninger til konferansen og tanker om folkehelsearbeidets betydning for Norge, Troms og Finnmark, Tromsø og for den samiske befolkningen.

Vi blir kjent

Møteledere: Annica Øygard, Ragnhild Storstein Spilker

Plenum

Alle blir kjent med hotellet, konferansen og konferansedeltakerne

11:15

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg. Ta gjerne en titt på posterutstillingen og besøk stands.

11:45
13:00

Lunsj - En stor buffé der du kan forsyne deg av lokalprodusert mat

Sitt gjerne sammen med noen som du ikke kjenner fra før. Etter lunsjen kan du besøke posters og stands.

14:00

Parallelle sesjoner - Mulighet til å fordype seg i ulike fagområder

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

A1: De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv - felleskap og utenforskap

Møterom 1

Forutsetningene og behovene endrer seg gjennom livet. I denne sesjonen får vi noen glimt inn i de yngres og de eldres utfordringer - og i noen målrettede tiltak.

Social differences in lifestyle an cardiovascular disease risk factors in Tromsø municipality areas

Sweta Tiwari
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet

The "perfect storm": perfeksjonistiske trekk blant ungdom og unge voksne øker

Vivian Woodfin
Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Samvirkemodell for Helsefremmende stedsutvikling

Hege Hidle Aaser
Direktør, Linstow-SINTEF

Tidlig innsats på Brundalen

Therese Rystad
Enhetsleder, Trondheim kommune
Thea Rime
Avdelingsleder Brundalen barnehager
Tor Erik Rønne
Politikontakt for Østbyen bydel, Trondheim

Fontenehus- Felleskap som reduserer utenforskap

Håvard Paulsen
Kommunikasjonsansvarlig, Fontenehus Norge

A2: Psykisk helse - Barn og unges psykiske helse

Møterom 2

Hvor fornøyd og robust er egentlig de unge? Og hva kan gjøres for å styrke barn og unges psykiske helse ytterligere? Korte presentasjoner med tid til spørsmål og dialog på slutten av sesjonen.

Sammenhengen mellom mental helse blant tenåringer og deres foreldres og søskens mentale helse

Jonathan Wörn
Forsker, Folkehelseinstituttet

«Barn og unge på Jegersberg gård – Jeg Er Ung» Alternativt og helsefremmende opplæringstilbud for elever i Kristiansand kommune

Migle Helmersen
Forsker, Universitetet i Agder (UiA)

Depressed mood from early adolescence to mid-adulthood: A life course perspective focused on social inequality, gender, and the role of adolescent pathways.

Magnus Jørgensen
PhD student, Universitetet i Bergen

Vanlige negative hendelser på sosiale medier henger sammen med dårlig psykisk helse blant ungdom. Livet på SoMe-studien.

Jens Christoffer Skogen
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Children and adolescents’ health behaviours, health complaints, and life satisfaction during 40 years

Oddrun Samdal
Professor, Universitetet i Bergen (UiB)

Fram og tilbake igjen: Ny utforskning av problematisk bruk av sosiale medier og assosiasjoner med ungdoms psykiske helse. Funn fra «LifeOnSoMe»-studien.

Turi Reiten Finserås
Postdoktor, Folkehelseinstituttet

Psykhjelpen – et lavterskeltilbud drevet av psykologstudenter

Elisabeth Barrett
Psykologspesialist, Tromsø kommune
Britt Margareth Simonsen
Psykologspesialist, Tromsø kommune

A3: Klima - Klimakrise i et folkehelseperspektiv

Møterom 3

Hvordan skal vi leve i framtiden for å ha gode levekår og samtidig ta vare på klima og miljø? Vi belyser spørsmålet fra ulike sider, fra de yngre til de eldre, fra klimaeksperter til "deg og meg".

Ungdomsliv i dag og i framtiden

Isak Brox Krane
Ungdomsrepresentant, Ungdomsrådet i Tromsø og Unges stemmer i Folkehelsearbeidet.

Besteforeldrenes rolle i en bærekraftig framtid

Ingunn Elstad
Leder, Besteforeldres klimaaksjon

Samisk ungdoms liv i dag og i framtiden

Julius Mihkkal Lindi
2. nestleder, NOEREH - samisk møteplass

Kortreist mat – hvordan kan man enkelt bidra selv?

Hanne Lise Berg Lorentsen
Leder, Solbakken Andelsgård

SUPERPOWERED - hvordan vi produserer, lagrer, fordeler og bruker energi i framtiden

"Road snack"
Elever ved Skjervøy ungdomsskole

Climate adaptation and health: Improving evidence for action in Oslo

Shilpa Rao-Skirbekk
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

A4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Helsekompetanse og dialog i en mangfoldig befolkning

Møterom 4

Sosial ulikhet i helse er et tema det knytter seg økende bekymring til. Mens levestandard og livskvalitet for de aller fleste utvikler seg i positiv retning, blir gapet til de mest sårbare befolkningsgruppene større. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan helsekompetansen til befolkningsgrupper med ulik etnisk og kulturell bakgrunn kan styrkes. Hvordan kan og bør offentlige aktører forstå og samhandle med en mangfoldig befolkning om helse og forebygging slik at «alle er med»?

Hvordan kan vi jobbe for et helsesystem som når alle?

Øyvind Giæver
Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

HelseIntro - brukermedvirkning og helse i introduksjonsprogrammet

Susanne Rolandsen
Forsker, UiT Norges arktiske universitet

Mat som fremmer helse og integrering: Erfaringer fra bruk av «Sunn start mat og helse» kostholdsmateriell i ulike tiltak rettet mot innvandrergrupper

Laura Terragni
Førsteamanuensis, Oslo Met

Medvirkning mot sosial ulikhet i helse: brukerfokus for økt deltakelse i Tromsøundersøkelsen

Anika Mackenroth
Seniorrådgiver, UiT Norges arktiske universitet

Erfaringer fra brukermedvirkning i «Fortell om helse på samisk», SAMINOR 3

Inger Dagsvold
Prosjektleder, UiT Norges arktiske universitet

Kafédialog og oppsummering i plenum

A5: Samiske levekår og mangfold - Stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske områder

Møterom 5

Vi trenger bedre kunnskap om helse og levekår til den samiske befolkningen i Norge. Vi vet blant annet for lite om hvilken betydning historiske, traumatiske hendelser eller samfunnsmessige omstendigheter kan ha for helsen. Minner fra 2. verdenskrig, fornorskning og internatliv, erfaringer med utbyggingspress, men også tilgang til og bruk av natur, er høyst aktuelle spørsmål i den samiske befolkningen.

Ny stortingsmelding om folkehelse og levekår i samiske områder

Ole Henrik Krat Bjørkholt
Statssekretærer, Helse og omsorgsdepartementet
Nancy Porsanger
Statssekretær, Kommunal og distriktsdepartementet

Folkehelse og levekår i samiske områder

FHI- SSHF
Forsker, FHI - SSHF

Inn i fremtiden med historiske traumaer i ryggsekken?

Ann R Broderstad
Faglig leder Senter for samsik helseforskning, overlege, UiT- Senter for samisk helseforskning

Hvilke behov og utfordringer har vi i det selvmordsforebyggende arbeidet i Sápmi?

Anne Cath. Silviken
Forsker, Samisk nasjonal kompetansesenter

Vold og overgrep

Astrid Eriksen
Forsker, UiT- Senter for samisk helseforskning

Dialog-innspillsrunde-oppsummering HOD

Line Vold
Ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet

A6: Enkeltstående temaer - Ernæring og utvikling av overvekt og fedme

Møterom 6

Kostholds- og ernæringsråd kommer i mange former og fasonger, både med og uten pekefinger. Vi tegner opp ulike perspektiv på overvekt og fedme og diskuterer hvordan vi skal snakke om vekt og helse - på en helsebringende måte.

Utviklingen av nye kostholdsråd

Linda Granlund
Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Helse kommer uansett størrelse

Mari-Mette Graff
Leder, Landsforeningen for overvektige

Ikke mer kake nå- om vektstigma og tykke menneskers opplevelser i helsevesenet

Carina Elisabeth Carlsen
Universitetslektor, Oslo Met

Tracking of overweight and obesity from early childhood to adolescence

Elin K. Evensen
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet

Sammenhengen mellom innvandrerbakgrunn og foreldres utdanning og overvekt og fedme blant 8-åringer i Norge

Ingunn Holden Bergh
Forsker, Folkehelseinstituttet

Overvektsteamet – et tilbud til barn og unge med overvekt

Ina Ekker
Spesialfysioterapeut, Tromsø kommune
Laijla-Merethe Knutsen
Helsesykepleier, Tromsø kommune

Debatt og dialog

A7: Enkeltstående temaer - Barnehage og skole

Møterom 7

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for helsefremmende arbeid på mange plan. Innleggene i denne sesjonen tar for seg enkelte faktorer som kan styrke barnehagene og skolene som inkluderende og helsebringende arenaer for alle barn. Det blir korte presentasjoner av forskning og praksis.

Barnehagen: et helsefremmende og inkluderende sted for alle?

Borgunn Ytterhus
Professor, NTNU

Målt fysisk aktivitet i barnehagen vinter og sommer

Karin Helene Danielsen
Førstelektor, UiT - Norges arktiske universitet

Trondheimsmodellen: Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen

Margrethe Midtsand
Prosjektkoordinator, Trondheim kommune

«Det er jo ikke farlig å være foran en skjerm-man blir jo ikke syk av det»

Ingvild Jensen
Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet

Helsefremmende bruk av SoMe: beskrivelse og evaluering av et skolebasert program

Amanda Andersen
Stipendiat, Folkehelseinstituttet

Skole- og fritidskontakt

Marlene Blomstereng Karlsen
Folkehelserådgiver, Meløy kommune

Førebygging skulefråvær - medverknad og tverrfagleg samhandling

Cecilie Eikefjord Udberg-Helle
Prosjektleiar, Sunnfjord kommune

15:30

Pause

Litt å bite i og mulighet til å bli kjent med mennesker som har samme interesser som deg, få ny kunnskap på posters og å besøke stands.

16:00

Parallelle sesjoner - mulighet til å fordype seg i ulike fagområder

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

B1: De yngre og de eldre i et livsløvsperspektiv - Seksuell helse

Møterom 1

Vår seksualitet er en del av livet vårt, fra vugge til grav. I denne parallellen vil du høre inspirerende eksempler på hvordan seksuell helse kan integreres i helsefremmende arbeid. Foredrag, etterfulgt av panelsamtale.

Sex som funker

Nora Thunem
Helserådgiver, Unge funksjonshemmede

Seksuell nytelse i helsefremmende arbeid

Nytfestivalen

Sex etter 60 – om eldre og seksuell helse

Sara H. Lygre
Rådgiver, Likestillingssenteret

Skeiv og etnisk/kulturell minoritet: Skeiv Verdens multimodale hjelpetilbud

Anders Løkkeberg
Psykolog, Skeiv Verden

B2: Psykisk helse

Møterom 2:

Alle kan oppleve stress, ensomhet og nedstemthet, eller økt belastning i perioder i livet, og noen er mer utsatt enn andre. Vi får korte innlegg om ulike aspekter ved psykisk helse, fulgt av tid for spørsmål, samtale og dialog.

Hva funker for å redusere ensomhet og sosial isolasjon? En systematisk oversikt over oversiktsstudier på empiriske effekter

Thomas Hansen
Forsker, Folkehelseinstituttet

Alle kan ta et ekstra steg for forebygging av selvmord

Arja Mubanga-Bjørn
Prosjektleder folkehelseprosjekt - barn og unges psykisk helse og rusforebygging, Tromsø kommune

Testing til besvær: Konsekvenser av eksamen på ungdoms psykiske helse

Kathryn Christine Beck
Stipendiat, Folkehelseinstituttet

Emerging costs in a ʻhiddenʼ workforce: The longitudinal psychosocial effects of caregiving during the COVID-19 pandemic among Norwegian adults

Thomas Hansen
Forsker, Folkehelseinstituttet

Helseoppfølging av voksne personer med psykisk utviklingshemming

Monica Isabel Olsen
Universitetslektor, UiT - Norges arktiske universitet

B3: Klima - Klimaomstilling

Møterom 3

Klimaomstilling påvirker mennesker på forskjellige måter. Usikkerhet, identitet og ønske om å gjøre noe er eksempler på hva klimaomstilling betyr for den enkelte. Vi skal se på disse områdene fra et folkehelseperspektiv.

Klimaomstilling i et klimapsykologisk perspektiv

Tina Pulk
Psykolog, Psykologforeningens klimautvalg

Klimaomstilling i et samisk perspektiv

Tonje Johansen
Medarbeider, Samerådets arktis- og miljøavdelingen

Samarbeid gjør oss sterkere - hvorfor vi må samarbeide bedre for å skape en bærekraftig framtid

Marie Storli
System økonom, Æra Strategic Innovation

Heatwaves in Norway and impacts on public health: Need for Heat Action Plans

Shilpa Rao-Skirbekk
Folkehelseinstituttet

B4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Fritid, kultur og inkluderende møteplasser

Møterom 4

Fellesskap er den beste medisinen mot ensomhet og utenforskap, men ikke alle har tilgang på samfunnets fellesarenaer. Fritidsaktiviteter, natur og kultur, byrom og møteplasser kan gjøres langt mer tilgjengelige. Vi har invitert et knippe aktører som deler sine erfaringer med å åpne opp det som i utgangspunktet skal eies av alle.

Frydenlundparken i Sortland

Kristine Røiri
Kommunearkitekt, Sortland kommune

Et aldersvennlig Arktis

Janakan Ratnarajan
Lege / Rådgiver, AT Arkitektur

RELÆXT på Hålogaland Teater: kulturdeltakelse for bedre folkehelse

Wenche Torrissen
Professor, Høgskulen i Volda

ALLEMED - inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi

Maren Alstad Johansen
Prosjektleder, ALLEMED

Spørsmål samles opp digitalt underveis og besvares til slutt. Diskusjon i plenum.

B5: Samiske levekår og mangfold - Kultur, tilhørighet og identitet

Møterom 5

Hvordan kan samfunnet legge til rette for å kunne utvikle en sterk samisk identitet, få anerkjennelse som urfolk og minske minoritetsstress?

Kvinner og reindrift

Inger Dagsvold
Prosjektleder, UiT- Senter for samisk helseforskning

Samiske pårørendes erfaringer med kontakt og samarbeid med kommunale omsorgstjenester 

Bodil H. Blix
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

Mihá-studien - Unge samers psykososiale helse og levekår

Ketil Lenert Hansen
Professor, RKBU Nord

Familieinvolvering i sosialt arbeid i urfolksområder

R. Nygård
Førsteamanuensis, Høgskolen i Volda

Debatt

Olaf Trosten
NASAK

B6: Kost, ernæring og spiseforstyrrelser

Møterom 6

Vi byr på en meny av korte, interessante innlegg. Det er tid til spørsmål og dialog på slutten av sesjonen.

Mat som omsorg eller kilde til konflikt? - Praksis rundt måltider i norske barnevernsinstitusjoner

Marianne Sandsmark Morseth
Førsteamanuensis, OsloMet

Resultater fra implementering av spiseforstyrrelsesbehandling i primærhelsetjenesten.

Therese Fostervold Mathisen
Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Implementering av Matnyttig – en digital kostholdsressurs de første 1000 dagene

Frøydis Nordgård Vik
Professor, Universitetet i Agder

Effekten av eksponering av hurtigmatrestauranter under barn- og ungdomsårene på BMI og kognisjon

Sara Abrahamsson
Postdoktor, Folkehelseinstituttet

Kan overvektsepidemien skyldes røykeslutt? Tromsøundersøkelsen 1994-2016

Sameline Grimsgaard
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

Mindful eating gjennom kursrekken "Bli venn med maten"

Irene Kingswick
Generalsekretær, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelse

B7: Enkeltstående tema - Arbeidshelse

Møterom 7

Korte innlegg om helse på arbeidsplassen og helsebringende arbeidsplasser. Sesjonen avsluttes med spørsmål og dialog.

Hvordan er ledelse i livsgledesykehjem erfart, sammenlignet med vanlige sykehjem

Beate André
Professor, NTNU

Sammenhengen mellom arbeidsaktivitet og risiko for død. Tromsøundersøkelsen 1986-2021

Edvard H Sagelv
Doktorgradsstipendiat, UiT - Norges arktiske universitet

Prekært arbeid = prekære helserettigheter? D-nummer innvandrere i Norge

Aleksandra Czech-Havnerås
Fungerende daglig leder, Frelsesarmeens Migrasjonssenter

En psykt bra arbeidsplass

Gro Renate Sætre
Nestleder, Fontenehuset Tromsø
17:30

Sosiale aktiviteter - Bli bedre kjent med Tromsø

Noen vil hevde at høsten er den aller fineste årstiden i Tromsø. Lufta er kjøligere og friskere, skogen skifter farge og det er et stort utvalg aktiviteter man kan gjøre. Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med Tromsø på en guidet rusletur i byen, eller en joggetur langs sjøkanten.

Oppdag Tromsø

Utenfor Radisson Blu hotell (hovedinngang)

Joggetur langs sjøkanten

Den lokale løpeklubben «Northern runners» tar oss med på en joggetur langs sjøkanten av Tromsø. Turen går fra hotellet og nordover mot bydelen Vervet, før det går sørover mot Sydspissen. Hvis været vil så blir det fin utsikt mot fjellheisen og Ishavskatedralen på andre siden av sundet. Turen tar én time og passer for alle som har litt erfaring med løping. Været kan være uforutsigbart på denne tiden av året, så det er lurt å ha på seg løpeklær som tåler vind og regn. Vi er tilbake på hotellet i tide til en dusj før middag.

Guidet tur gjennom Tromsø

Bli med på byvandring i Tromsø sentrum og lær mer om Ishavsbyens historie. Vi ser på eksisterende bygg og bymiljø, og får høre om bygg som ikke fins lengre. Byvandringa vil også presentere litt av byens samiske historie, samt smakebiter av byens krigshistorie, jødiske historie, litteraturhistorie, og kanskje også et par vaskeekte spøkelseshistorier. Guide: Hege Schanche
19:00

Helsefremmende måltider i praksis!

Det er mye folkehelse i en minneverdig matopplevelse sammen med likesinnede.

I år kan du velge mellom tre ulike alternativer:

1. Velkommen til en tradisjonell festmiddag på Radisson Blu hotell, Tromsø

Vi starter med "mingel og bobler". Etter ca. en halv time spiser vi en herlig treretters middag lagd av lokalproduserte råvarer. Du kan velge om boblene skal være med eller uten alkohol og om middagen skal være vegetar eller med kjøtt.

2. Velkommen til Holt Økopark og en stemningsfull middag på en av de fineste friluftsmøteplassene vi har i Tromsø!

Dette blir en kveld i Tromsøs ånd med en friluftsmiddag med matfestivalinspirasjon der du kan nyte vegetar, kjøtt og fiskeretter og en smakfull dessert fra stands på området.

Maten nyter du i fantastiske omgivelser på Holt med utsikt til havet, skogen som bakgrunn og den urbane hagen ved din side. Ta med maten til byens flotteste gapahuk med plass til mange, et av våre telt, i lavvoen eller finn en benk og slå deg ned med gode folk.

Tromsø er inkluderende og på Holt Økopark møtes befolkningen året rundt for de gode samtalene, et møtested for frivilligheten og samarbeid, for Turmat fra hele verden, gleden over kortreist mat og med naturen tett innpå i en by som vår. Nå gleder de seg til å by på en middag der opplevelsen også inkluderer guidet tur til og fra, kulturelt innslag som tar deg med inn i byen og de virkelig gode smakene fra nord.

3. Velkommen til Thai-mat på en fet fritidsklubb 2.0!

Vi på Grab inviterer deg over til oss på en deilig Thai middag laget av våre ungdommer med hjelp av kokkementorer fra Siam kafe (byens desidert beste Thai kjøkken). Siden vi på Grabb har så lyst å vise fram det vi gjør her, så vil underholdningen bestå av vårt Rap-kollektiv Vibe 22 og vår egen flotte Andrine med band.

Som en aperitiff før maten skal vi snakke dere gjennom hvorfor vi kaller oss for en fritidsklubb 2.0 og det vil også bli tid til en liten omvisning. Vi lover dere en faglig spennende fantastisk god middag, med det beste Tromsø kan by på av ungdomskultur.
22:00

For deg som orker mer

Sosial og uhøytidelig "debrief" etter en hendelsesrik dag, over et glass med noe kaldt i, i den tradisjonelle Ølhallen - Macks bryggeripub.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo