Emma Rawson-Te Patu

Direktør for ManuKahu Associates, Indigenous Consultancy i Āotearoa New Zealand og valgt leder World Federation of Public Health Associations

Emma Rawson-Te Patu er direktør for ManuKahu Associates, Indigenous Consultancy i Āotearoa New Zealand, og er Public Health Equity Lead ved Whakauae Research Services. Hun er også valgt president i World Federation of Public Health Associations, WFPHA og medleder for Indigenous Working Group, WFPHA.

Emma tilhører Māori tribal groups i Ngāti Ranginui, Ngai te Rangi, Raukawa og Ngāti Haua på New Zealand. Hun har vært engasjert i urbefolkning og helse helt siden hun var 18 år.

Emma er forsker og en erfaren tilrettelegger. Hun har en Master of Philosophy with Honours (First Class). Hun konsulterer for tiden New Zealand Human Rights Commission og utvikler opplæring og rammeverk for å bryte ned institusjonell rasisme, og utvikle kulturelt responsive tilnærminger til folkehelse og en sosialt og kulturelt bevisst forretningsstrategi og organisasjonsutvikling basert på urfolkskunnskap. Hun skal snart i gang med doktorgradsstudier for å undersøke og utvikle et globalt rammeverk for en transformerende folkehelse for å utrydde ulikheter og som er, basert på urfolks kunnskap og verdier, og menneskerettigheter.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo