Runar Myrnes Balto

Sametingsråd med det politiske ansvar for hele, omsorg og barnevern.

35 år, fra Skånland i Sør-Troms og representerer NSR - Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund for Gáisi Valgkrets i Sametinget.

Politiske ansvarsområder:

  • Budsjett, årsmelding og regnskap
  • Samehets, sannhet og forsoning
  • Helse og sosial
  • Grensenedbygging
  • Kulturminner og bygningsvern
  • Statistikk
  • Digitalisering
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo