Ragnhild Bang Nes

Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret Promenta, Universitetet i Oslo (UiO)


Ragnhild Bang Nes er psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet hvor hun koordinerer livskvalitetsforskningen som nå er en strategisk satsing ved instituttet. Hun er også en av initiativtakerne til forskningssenteret Promenta ved Universitetet i og leder intervensjonsforskningen der.

Ragnhild er særlig opptatt av hva som styrker oss i livet og til livet - både som enkeltindivider og samfunn. Forskningen hennes fokuserer på stabilitet og endring i livskvalitet og psykisk helse, motstandskraft og helsefremmende tiltak, samt betydningen av genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer. Hun engasjerer seg i oversettelse av vitenskapelig kunnskap til praktisk nytte og samarbeider tett med offentlige etater, fylkeskommuner, beslutningstakere, politikere og frivillige organisasjoner i Norge og andre land. Hun ledet arbeidet med et nasjonalt målesystem for livskvalitet i 2018 og er for tiden en del av arbeidsgruppen som jobber med å utforme en nasjonal livskvalitetsstrategi som skal lanseres i 2024 under ledelse av Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo