Dag 2: Alle løfter alle, når de unge får bestemme

22. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

07:00

Morgenbad

Møteleder: Kristina Forsberg

Telegrafbukta, kun 3 km fra hotellet

Ingenting er som å starte dagen med et deilig isbad og påfølgende morrakaffe på stranden! Badeforeningen Ishud inviterer deg til morgenbad og bålkaffe i Telegrafbukta. Det finnes som kjent ikke dårlig badevær!

Badetips: Hold hodet varmt, bruk lue. Beskytt føttene med badesko. Hansker kan være nyttig hvis du fryser lett på fingrene. Du kan også ha med en flaske med varmt vann som du kan holde på etter badet.

Husk: Du bader frivillig. Det er ikke om å gjøre å prestere. Du velger selv hvor langt ut du vil gå og hvor lenge du vil være uti.
09:00

Unges fokus i folkehelsearbeidet

Vi snakker ofte OM barn, unge og unge voksne i folkehelsearbeidet. I planleggingen av Folkehelsekonferansen 2023 har vi snakket MED dem. En egen gruppe som består av representanter for Undomsrådene i Tromsø, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og Folkehelseforeningen Ung har planlagt og gjennomfører alle plenumsaktiviteter denne dagen. Vi kan glede oss!

"La meg få være meg" - identitet og helse

Plenum

Kulturelt innslag og refleksjoner fra dag 1

Samisk identitet - utfordringer og fordeler

Pecha Kucha

Plenum

Folkehelseforeningen Ung har tatt ut de abstractene som de synes er mest aktuelle for unges helse. De blir pressantert i korte innlegg. 20 bilder og 20 sekunder for hvert bilde. Følg med!

Seksuell helse på timeplan for helsesykepleiere

Unge voksne som har solgt eller byttet sex før de fylte 18 år – Om motivasjoner, opplevelser, informasjonsbehov og erfaringer med hjelpeapparatet.

Ungdom ved roret - ungdomsmedvirkning gjennom systematisk bruk av styrkebaserte metoder

​​Barrierer og muligheter for et sunt, bærekraftig og klimavennlig kosthold i kommunene

Nature visits during the COVID-19 pandemic in Norway: motives, facilitators, and associations with sociodemographic characteristics.

10:40

En pause der du kan utveksle tanker og erfaringer med andre deltakere

Det blir kaffe, te, vann, noe å bite i og mulighet til å besøke stands og posters

11:00

Folkehelse = Politikk

Unges stemmer i Folkehelsearbeidet

20.09.23 gjennomføres det en forkonferanse med samme navn. Det er en øvre aldersgrense på 35 år for å delta på konferansen. I løpet av seks timer skal 60 unge mennesker bli enige om hvilke 10 områder som utgjør den største trusselen mot folkehelsen. De vil også finne ut hvilken forskning og hvilke tiltak som kan løse disse truslene.

Unges stemmer i folkehelsearbeidet! Film fra forkonferansen med den samme tittelen.

Helseministeren og de unge - en samtale om utfordringer og løsninger

12:00

Lunsj - En stor buffé der du kan forsyne deg av lokalprodusert mat

Sitt gjerne sammen med noen du ikke kjenner fra før. Etter lunsjen kan du besøke stands og posters.

13:00

Parallelle sesjoner

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

C1: De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv - Helsefremming og forebygging

Møterom 1

Forutsetningene og behovene endrer seg gjennom livet. I denne sesjonen får vi noen glimt inn i de yngres og de eldres utfordringer - og i noen målrettede tiltak.

Blues Mothers- mestringsgruppe for nedstemte spedbarnsmødre

Elisabeth Barrett
Psykologspesialist, Familiens hus - forebyggende helsetjenester
Lena Caroline Hansen
Psykologspesialist, Familiens hus - forebyggende helsetjenester

Kvinner og menn i Tromsø viser veien til et langt liv: Tromsøundersøkelsen 1974-2019

Sameline Grimsgaard
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

RESTART vil styrke helsen blant eldre voksne med høy sykdomsrisiko

Jonas Johansson
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet

Fit futures – en befolkningsbasert studie i overgangen fra ungdom til voksen alder

Elin K. Evensen
Førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet

Bedre livskvalitet, helse og arbeidsdeltakelse: Effekter av Hverdagsgledekurset.

Maja Eilertsen
PhD-stipendiat, Folkehelseinstituttet

C2: Psykisk helse 2

Møterom 3

Alle kan oppleve stress, ensomhet og nedstemthet, eller økt belastning i perioder i livet, og noen er mer utsatt enn andre. Vi får korte innlegg om ulike aspekter ved psykisk helse, fulgt av tid for spørsmål, samtale og dialog.

ABC-en til god psykisk helse kan heve befolkningens helsekompetanse

Steinar Krokstad
Professor, NTNU

Hva trenger jeg i møte med meg selv? Kursrekke i "Mindful Self-Compassion"

Irene Kingswick
Generalsekretær, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelse

Mestrende barn - et gruppebasert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon

Lene-Mari Rasmussen
Førsteamanuensis, RKBU Nord, Uit

Mestringskurset Tankevirus for ungdom i Vestland

Karoline Heggøy
Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen i Bergen
Ingunn Olaug Wik Djønne
Seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune avdeling opplæringen og kompetanse.

C3: Klima - Framtidens næring/matproduksjon

Møterom 3

Mat er et av våre mest essensielle behov. Flere aktører undersøker og jobber med framtidens ressursbruk og kostholdsvaner. Innlederne i denne sesjonen belyser og diskuterer hvor vi står i dag og hva vi må gjøre i framtiden for å sikre matsikkerhet, mattrygghet og en klimavennlig utvikling.

Spires arbeid for et rettferdig og bærekraftig matsystem

Mari Jensen Ås
Nestleder, Spire Oslo

Matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning

Arne Bardalen
Spesialrådgiver, Nibio Ås

Tiltak for bedre kosthold – hva gjør kommunene?

Liv Elin Torheim
Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Økologisk økonomi for en klimavennlig og bærekraftig utvikling

Ove Jakobsen
Professor, Nord Universitet

C4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Livskvalitet og inkludering i skolen

Møterom 4

Et godt læringsmiljø hviler på elevenes trygghet og trivsel. Skolen er en arena for å styrke både samhold, selvfølelse og mestring og i denne sesjonen presenteres det noen tiltak som på hver sin måte bidrar til tryggere barn og ungdommer. Vi avslutter med en panelsamtale om viktige fokusområder framover. Hva skal til for at våre barn skal bli trygge voksne?

Kropp og selvfølelse på timeplanen

Carina Elisabeth Carlsen
Rådgiver, Likestillingssenteret

Barn med flyktningbakgrunn i Norge: «Jeg vil bo her, og jeg vil tilbake der»

Therese Halvorsen
Stipendiat, RKBU Nord

Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant barn i grunnskolen i arktiske strøk

Karin Helene Danielsen
Førstelektor, UiT Norges arktiske universitet

Liv og røre: et forskningsbasert, helsefremmende program i barnehager og skoler

Jorunn Borge Westhrin
Leder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Panelsamtale

Merete Aasheim
RKBU Nord

C5: Samiske levekår og mangfold - Barn, ungdom og fremtiden

Møterom 5

Hvordan skape en framtid som bygger trygge og robuste samiske barn og unge? Vi får faglige innlegg og tid til en debatt på slutten av sesjonen.

CSV-Samisk motstandsdyktighet-samisk ungdoms syn på egne liv, ressurser og helse

Siv Kvernmo
Professor i barne- og ungdomspsykiatri, UiT - Norges arktiske universitet

Samisk ungdomshelse

Julius Mihkkal Lindi
2. Nestleder, NOEREH Tromsø

Skeive samer: ungdommers erfaringer

Ingeborg Albert Rikheim
Fagrådgiver, Skeiv ungdom

Samiske barnehager som helsefremmende arenaer

Ingvild Åmot
Professor, DMMH og Telemarksforskning

Debatt

Ánte Siri
UiT, Senter for samisk helseforskning

C6: Enkeltstående tema - Beredskap

Møterom 6

Covid 19-pandemien er en fersk påminnelse om at det kan være livsviktig å være forberedt på kriser som truer befolkningens liv og helse. Når krisen først rammer, må det handles fort. Hva har vi lært?

Helseberedskap internasjonalt og nasjonalt - erfaring og læringspunkter fra ulike hendelser

Emily Ann MacDonald
Folkehelseinstituttet

Et valg mellom Mazda og Porsche: Utvikling av digital COVID-19 smittesporing

Ragnhild Bassøe Gundersen
PhD-candidate, Universitetet i Oslo

C7: Seksuell helse

Møterom 7

Vi belyser seksuell helse i et utdanningsperspektiv. Det blir korte innlegg og tid til spørsmål og dialog på slutten.

Funn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse

Hilde Lunde
Universitetslektor, Oslo Met

Unge LHBT+-personer i barnevern og seksuell helsefremming

Malin Lindroth
Associate professor, Oslo Met

Tverrfaglig videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming, masternivå

Wenche Fjeld
Universitetslektor, Oslo Met

Seksuell helse hiv og andre soi - et samarbeidsprosjekt

Aron Willems
Universitetslektor, Oslo Met

Seksuell helsE-læring

Hanne Nissen Bjørnsen
Førsteamanuensis, NTNU
14:00

En pause, der du kan utveksle tanker og erfaringer med andre deltakere

Det blir kaffe, te, vann, noe å bite i og mulighet til å besøke stands og posters

14:30

En foredragsholder, som du ikke vil gå glipp av!

Vi er litt hemmelighetsfulle, men lover at du kan glede deg.

15:30

Vi reiser hjem, full av inntrykk og ny kunnskap, og inspirert til å skape et raust og robust samfunn der alle løfter alle.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo