Dag 2: Alle løfter alle, når de unge får bestemme

22. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

Dag 1
07:00

Morgenbad

Telegrafbukta, kun 3 km fra hotellet

Ingenting er som å starte dagen med et deilig isbad og påfølgende morrakaffe på stranden! Badeforeningen Ishud inviterer deg til morgenbad og bålkaffe i Telegrafbukta. Det finnes som kjent ikke dårlig badevær!

Badetips: Hold hodet varmt, bruk lue. Beskytt føttene med badesko. Hansker kan være nyttig hvis du fryser lett på fingrene. Du kan også ha med en flaske med varmt vann som du kan holde på etter badet.

Husk:
- Du bader frivillig. Det er ikke om å gjøre å prestere. Du velger selv hvor langt ut du vil gå og hvor lenge du vil være uti.
- Du bader på eget ansvar.
- Badeforeningen Ishud leder seansen – du skal ikke gå ut i vannet alene!

Vi kommer oss til og fra Telegrafbukta slik:

1. Buss 33 mot Gæverbukta med guide
Avreise fra busstopp «Bankgata» kl. 06.47 til stoppested «Telegrafbukta» med ankomst 06.56. Fra stoppestedet er det ca. 200 meter gange ned til selve “Bukta”. Møt opp seinest 06.35 i resepsjonen på Radisson Blu ferdig kledt for sykling og bading. Etter bad blir det bålkaffe. Retur er buss 34 (mot UNN via sentrum). Fra 07.30 går det buss hver 8:e minutt tilbake til hotellet, stoppested er “Smørtorget” (rett ved hotellet). Det anbefales å kjøpe billett gjennom appen «Troms Billett». Appen «Troms Reise» fungerer som reiseplanlegger.

2. Sykkel med guide
Fylkeskommunen har leid 10 el-sykler fra Tromsø Outdoor som står parkert på hotellet der konferansen finner sted. For de som ønsker å sykle er det “førstemann til mølla”. En kontaktperson vil være klar til å levere ut sykler, hjelmer og refleks, og å sykle sammen med de som velger denne sporty varianten. Etter morgenbadet parkeres syklene i garasjen der de ble hentet.
De som ønsker å sykle kan sende en SMS til Anne Steigen Devold Troms og Finnmark fylkeskommune på tlf. 91382224.

3. Gå-løpe ( ikke guide)
Det er mulig å gå eller løpe til Telegrafbukta. Korteste rute er 3.1 km lang hver vei og går via Mellomvegen, men ruten langs Strandvegen er 3.6 km lang og kan være enklere å finne frem i om man ikke er kjent i Tromsø. Google maps beregner 50 minutter gange til Telegrafbukta om man velger å gå ruten som er 3,6 km.
08:30

Unges fokus i folkehelsearbeidet

Vi snakker ofte OM barn, unge og unge voksne i folkehelsearbeidet. I planleggingen av Folkehelsekonferansen 2023 har vi snakket MED dem. En egen gruppe som består av representanter for Undomsrådene i Tromsø, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og Folkehelseforeningen Ung har planlagt og gjennomfører alle plenumsaktiviteter denne dagen. Vi kan glede oss! Blir tolket til samisk.

Helsefremmende opplevelse i praksis

Møteledere: Isak Brox, Christoffer Winkler

Plenum

Vi vet at natur- og kulturopplevelser har god innvirkning på helsen. Vi begynner morgenen med god musikk som kan bidra til en god start på dagen.

Korte foredrag om viktige funn

Møteledere: Isak Brox, Christoffer Winkler

Plenum

Folkehelseforeningen Ung har tatt ut de abstraktene som de synes er mest aktuelle for unges helse. De blir presentert i korte innlegg. 20 bilder og 20 sekunder for hvert bilde. Følg med!

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er en landsdekkende organisasjon

Presentasjon Leve
10:00

En pause der du kan utveksle tanker og erfaringer med andre deltakere

Det blir kaffe, te, vann, noe å bite i og mulighet til å besøke stands og posters

10:30

Folkehelse = Politikk

Blir tolket til samisk.

"La meg få være meg" - identitet og helse

Møteledere: Isak Brox, Christoffer Winkler

Plenum

Unges stemmer i Folkehelsearbeidet

Møteledere: Isak Brox, Christoffer Winkler

20.09.23 gjennomføres det en forkonferanse med samme navn. Det er en øvre aldersgrense på 35 år for å delta på konferansen. I løpet av seks timer skal 60 unge mennesker bli enige om hvilke 10 områder som utgjør den største trusselen mot folkehelsen. De vil også finne ut hvilken forskning og hvilke tiltak som kan løse disse truslene.

Unges stemmer i folkehelsearbeidet! Film fra forkonferansen med den samme tittelen.

Unges stemmer i folkehelsearbeidet - en samtale om de største utfordringene for folkehelsen og hvordan de kan løses

12:00

Lunsj - Et deilig måltid der vi kan sitte ned og snakke sammen

Måltidet blir servert på tre ulike steder på hotellet. Vi viser vei, slik at vi kan unngå mest mulig kø. Sitt gjerne sammen med noen du ikke kjenner fra før. Etter lunsjen kan du besøke stands og posters.

13:00

Parallelle sesjoner

Du må velge hvilket parallelt seminar du skal delta på når du melder deg på konferansen. Det er først og fremst for at vi skal vite hvor store rom de enkelte sesjonene trenger. Ta deg god tid når du går igjennom. Her er det mye bra å velge i!

C1: De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv - Helsefremming og forebygging

Møteleder: Elisabeth Fosse

Tromsøsal 1

Forutsetningene og behovene endrer seg gjennom livet. I denne sesjonen får vi noen glimt inn i de yngres og de eldres utfordringer - og i noen målrettede tiltak.

Elisabeth Barrett
Psykologspesialist, Familiens hus - forebyggende helsetjenester
Lena Caroline Hansen
Psykologspesialist, Familiens hus - forebyggende helsetjenester

Kvinner og menn i Tromsø viser veien til et langt liv: Tromsøundersøkelsen 1974-2019

Kvinner og menn i Tromsø viser veien til et langt liv: Tromsøundersøkelsen 1974-2019 Presentasjon Kvinner og menn i Tromsø
Sameline Grimsgaard
Professor, UiT - Norges arktiske universitet

RESTART vil styrke helsen blant eldre voksne med høy sykdomsrisiko

RESTART vil styrke helsen blant eldre voksne med høy sykdomsrisiko Presentasjon RESTART
Jonas Johansson
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet

Fit futures – en befolkningsbasert studie i overgangen fra ungdom til voksen alder

Fit futures – en studie i overgangen fra ungdom til voksen alder
Elin K. Evensen
Førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet

Bedre livskvalitet, helse og arbeidsdeltakelse: Effekter av Hverdagsgledekurset.

Better quality of life, health and work participation: Effects of the Wellbeing course
Maja Eilertsen
PhD-stipendiat, Folkehelseinstituttet

C2: Psykisk helse 2

Møteleder: Werner Christie

Tromsøsal 2

Hvilke tiltak har god effekt på den psykiske helsen? Her får du presentert fire ulike forebyggende intervensjoner som også kan brukes der du er.

ABC-en til god psykisk helse kan heve befolkningens helsekompetanse

ABC-en til god psykisk helse kan heve befolkningens helsekompetanse
Steinar Krokstad
Professor, NTNU

Hva trenger jeg i møte med meg selv? Kursrekke i "Mindful Self-Compassion"

Hva trenger jeg i møte med meg selv? Kursrekke i "Mindful Self-Compassion"
Irene Kingswick
Generalsekretær, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelse

Mestrende barn - et gruppebasert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon

Mestrende barn - et gruppebasert forebyggende tiltak for barn med symptomer på angst og depresjon
Lene-Mari Rasmussen
Førsteamanuensis, RKBU Nord, Uit

Mestringskurset Tankevirus for ungdom i Vestland

Mestringskurset Tankevirus for ungdom i Vestland
Karoline Heggøy
Frisklivs- og folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen i Bergen
Ingunn Olaug Wik Djønne
Seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune avdeling opplæringen og kompetanse.

C3: Klima - Framtidens næring/matproduksjon

Møteleder: Betül Çokluk

313 - 314

Mat er et av våre mest essensielle behov. Flere aktører undersøker og jobber med framtidens ressursbruk og kostholdsvaner. Innlederne i denne sesjonen belyser og diskuterer hvor vi står i dag og hva vi må gjøre i framtiden for å sikre matsikkerhet, mattrygghet og en klimavennlig utvikling.

Spires arbeid for et rettferdig og bærekraftig matsystem

Juliane Torbjørnsen
Styremedlem i lokallaget, Spire Tromsø

Matsikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning

Arne Bardalen
Spesialrådgiver, Nibio Ås

Tiltak for bedre kosthold – hva gjør kommunene?

Tiltak for bedre kosthold – hva gjør kommunene?
Liv Elin Torheim
Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Nye matressurser fra havet

Edel O. Elvevoll
Professor, UiT Norges arktiske universitet

C4: Livskvalitet, mangfold og inkludering - Livskvalitet og inkludering i skolen

Møteleder: Hege Stemsrudhagen Bekken

Tromsøsal 3

Et godt læringsmiljø hviler på elevenes trygghet og trivsel. Skolen er en arena for å styrke både samhold, selvfølelse og mestring og i denne sesjonen presenteres det noen tiltak som på hver sin måte bidrar til tryggere barn og ungdommer. Vi avslutter med en panelsamtale om viktige fokusområder framover. Hva skal til for at våre barn skal bli trygge voksne?

Carina Elisabeth Carlsen
Rådgiver, Likestillingssenteret
Therese Halvorsen
Stipendiat, RKBU Nord

Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant barn i grunnskolen i arktiske strøk

Seasonal variations in physical activity among elementary school children in Arctic regions
Karin Helene Danielsen
Førstelektor, UiT Norges arktiske universitet

Liv og røre: et forskningsbasert, helsefremmende program i barnehager og skoler

Liv og røre i Vestfold og Telemark Presentasjon Liv og røre
Jorunn Borge Westhrin
Leder, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Panelsamtale

Merete Aasheim
RKBU Nord

C5: Samiske levekår og mangfold - Barn, ungdom og fremtiden

Møteleder: Ante Siri

315

Hvordan skape en framtid som bygger trygge og robuste samiske barn og unge? Vi får faglige innlegg og tid til en debatt på slutten av sesjonen. Blir tolket til samisk.

CSV-Samisk motstandsdyktighet-samisk ungdoms syn på egne liv, ressurser og helse

Presentasjon Samisk ungdoms syn på egne liv ressurser og helse
Siv Kvernmo
Professor i barne- og ungdomspsykiatri, UiT - Norges arktiske universitet

Samisk ungdomshelse - perspektiver fra en samisk ungdomsorganisasjon

Presentasjon Samisk ungdomhelse perspektiver fra en samisk ungdomsorganisasjon
Julius Mihkkal Lindi
1. Nestleder, NOEREH Tromsø

Skeive samer: ungdommers erfaringer

Ask Stenseth-Kilstad
2.nestleder, Skeiv ungdom

Debatt

Ánte Siri
UiT, Senter for samisk helseforskning

C6: Beredskap

Møteleder: Jagrati Jani-Bølstad

Sydspissen

Covid 19-pandemien er en fersk påminnelse om at det kan være livsviktig å være forberedt på kriser som truer befolkningens liv og helse. Når krisen først rammer, må det handles fort. Hva har vi lært?

Helseberedskap internasjonalt og nasjonalt - erfaring og læringspunkter fra ulike hendelser

Ütbrudd Folkehelsekonferansen 2023 final210923
Emily Ann MacDonald
Folkehelseinstituttet
Ragnhild Bassøe Gundersen
PhD-candidate, Universitetet i Oslo

Spørsmål og dialog

C7: Seksuell helse

Møteleder: Irena Jakopanec

Smørtorget

Vi belyser seksuell helse i et utdanningsperspektiv. Det blir korte innlegg og tid til spørsmål og dialog på slutten.

Funn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse

Funn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse
Hilde Lunde
Universitetslektor, Oslo Met

Unge LHBT+-personer i barnevern og seksuell helsefremming

Young LGBT+ people in state care and sexual health promotion
Malin Lindroth
Associate professor, Oslo Met

Tverrfaglig videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming, masternivå

Tverrfaglig videreutdanning i seksuell helse og utviklingshemming, masternivå
Wenche Fjeld
Universitetslektor, Oslo Met

Seksuell helsE-læring

Seksuell helsE-læring
Hanne Nissen Bjørnsen
Førsteamanuensis, NTNU
14:00

En pause, der du kan utveksle tanker og erfaringer med andre deltakere

Det blir kaffe, te, vann, noe å bite i og mulighet til å besøke stands og posters

14:30
15:30

Vi reiser hjem og bruker den nye kunnskapen, og alle inntrykkene, som fagpersoner og medmennesker.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo