Arktisk Filharmoni

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste profesjonelle orkester. Med Bodø og Tromsø som hjemmebane, spiller de hvert år over 200 forestillinger og konserter i så vel hjembyene som på turné både i landsdelen og utenlands.

Orkesteret spiller klassisk musikk i alt fra små grupper til store symfoniske konserter og opera, og kan i tillegg jevnlig høres i samspill med artister fra andre sjangere. På folkehelsekonferansen får du høre deres strykekvartetti.

Arktisk Filharmoni ønsker å presentere ny norsk musikk, med et særlig fokus på nordområdene. Samtidig forvalter de et bredt spekter av vår felles musikkarv, inkludert den samiske og kvenske tradisjonen. Gjennom jevnlige samarbeid med nordnorske band og artister fra sjangere som jazz, pop, rock, folkemusikk og joik, vil Arktisk Filharmoni bidra til å styrke hele regionens musikkliv, nasjonalt og internasjonalt.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo