Merete Nypan

Helsesykepleier, Tromsø kommune

Merete ble ferdig utdannet helsesykepleier i 2000 og master i helsevitenskap på NTNU i 2015. Hun har arbeidet på helsestasjon, skolehelsetjeneste, med enslige mindreårige asylsøkere og helsestasjon for ungdom (HFU). Siden 2015 har hun hatt 100 % stilling som helsesykepleier på HFU. Gjennom sin praksis har hun fått bred erfaring i å møte ungdom med spørsmål innen helse, med hovedvekt på psykisk og seksuell helse.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo