Irena Jakopanec

Kommunelege og medlem i Folkehelseforeningen sitt styre

Irena har en doktorgrad i infeksjonsepidemiologi fra UiO og jobber i dag som kommuneoverlege i Tønsberg. I DNV ledet hun forskningsprosjekter innen pasientsikkerhet i flere land og fikk erfaring fra arbeid med sikkerhet og risikoanalyse i andre sektorer. Hun har i tillegg erfaring med kunnskapsformidling, beslutningsstøtte og kunnskapsbasert medisin.

Irena har vært på oppdrag som Public Heath Delegate for Norges Røde Kors og har spesiell interesse for migrasjonshelse.

Hun har også jobbet som seniorrådgiver ved Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. I tillegg har hun vært rådgiver ved det slovenske folkehelseinstituttet og som turnuslege ved sykehus i Slovenia.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo