Inge Alexander Gjestvang

Leder, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Inge Alexander kommer fra Østre Toten, og via lærerstudier og jobb i Nord-Trøndelag endte han opp på Bleiken i Gran kommune på Hadeland. Han har erfaring fra organisasjonen på alle nivåer, fra arrangering av lokale kafetreff til sentralstyret, og var ansatt i FRIs tiltak Rosa Kompetanse. Gjestvang er opphavsmannen bak LHBT-handlingsplanen Modige, mangfoldige Hadeland, som er et resultat av interkommunal og tverrpolitisk innsats på Hadeland. I den forbindelse har han også vært primus motor for Hadeland pride de siste 3 årene.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo