ABC-en til god psykisk helse kan heve befolkningens helsekompetanse

ABCen til god psykisk helse kan løse helsekompetanse-paradokset: Befolkningens kompetanse er lavest på de folkehelseproblemene som er mest omfattende.

Psykiske plager er hovedårsaken til at unge faller ut av utdanning, at voksne faller ut av arbeid og at eldre har dårlig livskvalitet. Utfordringene er økende blant ungdom og unge voksne. Samtidig er befolkningens helsekompetanse på psykisk helse lav sammenlignet med helsekompetanse på fysisk helse.
Vi har manglet enkle råd og anbefalinger som hele befolkningen kan dra nytte av for å bidra i folkehelsearbeidet.
ABCen til god psykisk helse er konstuert for folkeopplysning, bygger på omfattende forskning og har vist seg å være nyttig for formålet. De tre enkle rådene er A) Gjør noe aktivt B) Gjør noe sammen C) Gjør noe meningsfullt. Rådene er utformet på en måte som gjør at alle kan ta dem i bruk, noe som vil bygge kapasitet i samfunnet i folkehelseatbeidet.
Folkehelsealliansen i Trøndelag, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, har iverksatt en større folkehelsekampanje med bruk av ABCen som verktøy for å løse helsekompetanse-paradokset. Initiativet har fått støtte fra Regjeringen, som en regional pilot for en nasjonal satsing.
Dette innlegget vil informere om bakgunnen for satsingen og status for dette folkehelsearbeidet.

Forfattere:

Kyrre Kvistad. Hanne Vilja Sagmo. Unni Karin Moksnes. Hanne Nissen Bjørnsen. Borgunn Ytterhus.

Tema:

De yngre og de eldre - Fellesskap og utenforskap

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

HUNT forskningssenter, NTNU

Presentasjonsform:

Muntlig

Presenterende forfatter(e):

Steinar Krokstad

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo