Giovanna Calogiuri

Professor i helsevitenskap, Universitet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Giovanna Calogiuri er professor i helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, med tilknytting til Drammen Kommune, og hun er også Professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet befolkningsdeltakelse i og helseeffekter av fysisk aktivitet, naturopplevelser, og helsefremmende tiltak og -teknologier. Hun har tidligere samarbeidet med Norsk Friluftsliv i forbindelse med ulike friluftslivsundersøkelser. Calogiuri er også en aktiv deltaker i flere store forskningsprosjekter. Hun er blant annet deltaker i H2020-prosjektet «GoGreenRoutes», som jobber med å undersøke helseeffektene av naturbaserte tiltak i ulike europeiske byer. Videre deltar hun i NetZeroCities-prosjektet «Drammen City – Zero emission 2030», hvor hun skal lede en arbeidspakke som undersøker hvordan den naturbaserte renoveringen av byen bidro til økt velvære og tilfredshet blant innbyggerne, samt hvordan teknologi kan brukes for å forsterke disse fordelene.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo