Beate Losvik

Fylkesleder i LEVE Troms

Beate er født i Harstad og flyttet til Tromsø da hun var 9 år. Hun har bodd noen år i Trondheim, så noen år i Bodø hvor hun gikk på lærerhøgskolen. Nå bor hun på landsbygda utenfor Harstad. Hun er gift, har to voksne døtre og to barnebarn.

Storesøsteren hennes er 7 år eldre, men i oktober passerer hun henne i alder. Storesøsteren var 15 år da hun forsøkte å ta sitt eget liv den første gangen, hun gjorde nytt forsøk da hun var 19 år. Det var først i voksen alder at Beate forstod at dette har preget mange av hennes relasjoner gjennom livet. Hun har vært redd for å miste både venner, kjærester/ektefeller og barna. Storesøsteren døde av selvmord i 2016, hun var da 57 år.

Etter hennes død har Beate engasjert seg veldig i LEVE - Landsforeningen mot selvmordsforebygging. Hun er fylkesleder i Troms, likeperson og sorggruppeleder.


Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo