Funn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse

Denne studien gir innsikt i hvordan læringsutbyttebeskrivelsene i et digitalt emne om seksuell helse er tilpasset studentenes individuelle mål og nyttig for deres yrkesutøvelse

Verdifullt profesjonell praksis? Funn fra et tverrprofesjonelt digitalt masteremne i seksuell helse og seksualitetsundervisning

Introduksjon: Denne studien undersøker læringsutbytter fra et tverrprofesjonelt digitalt emne i seksuell helse og seksualitetsundervisning. Målet er å skape en bredere forståelse av læringsutbytter i et profesjonelt praksisperspektiv ved å gjennomgå studentenes valgte eksamensbesvarelser og Emneevalueringer. Metoder: En tekstbasert analyse av 208 eksamensbesvarelser fra årene 2016-2019 ble gjennomgått for å finne felles tema og for å avdekke klientkarakteristika, profesjonelle roller og behov i praksis eksamensbesvarelsene er rettet mot. Emneevalueringer ble analysert med innholdsanalyse og beskrivende statistikk. Resultater:Det brede utvalget av eksamenstemaer indikerer at emnet er nyttig for yrkesutøvere og for å dekke behov i praksis. Emneevalueringene indikerer gode læringsresultater fra emnet, innbefatter at studentene føler seg mer kompetente og tryggere når det gjelder å håndtere temaet seksualitet. Konklusjon: Denne studien gir innsikt i hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for emnet blir tilpasset studentenes individuelle mål og nyttig for deres yrkesutøvelse. Resultatene indikerer at emnet har potensiale til å motivere studentene for en endret profesjonell atferd. Forskning i et mer langsiktig og bredere perspektiv er nødvendig for å sikre at ny kunnskap om seksuell helse benyttes i praksis.

Forfattere:

Kristina Areskoug Josefsson og Anne Bakke

Tema:

De yngre og de eldre - Seksuell helse

Type:

Forskning

Institusjon(er):

OsloMet - storbyuniversitet

Presentasjonsform:

Muntlig

Presenterende forfatter(e):

Hilde Lunde

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo