Gunn-Britt Retter

Leder av Arktisk og miljøavdelinga, Sámiráđđi - Samerådet

Gunn-Britt Retter er leder av arktisk og miljøavdelinga i Sámiráđđi - Samerådet

Hun er utdannet lærer ved Samisk høgskole i Kautokeino og har mastergrad i tospråklige studier fra University of Wales. Hun har siden 2001 jobbet med arktiske miljøsaker, først som ansatt hos Arctic Council Indigenous Peoples' Secretariat (IPS) i København, og siden som leder av Arktis- og miljøavdelingen hos Samerådet. Retter er styremedlem Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Arktiske urfolks representant i urfolksplattformen i FNs klimakonvensjon.

Gunn-Britt engasjerer seg i saker vedrørende urfolk og urfolkskunnskap i relasjon til klimaendringene, naturmangfold, språk, forurensning og forvaltning av naturressurser.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo