Mads Gilbert

Professor.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Mads Gilbert er en prisbelønt lege, forfatter, solidaritetsaktivist og gjennom mer enn 40 år overlege og prof.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Han har vært sterkt engasjert i utviklingen av akuttmedisinske systemer både i Norge og i det globale SØR. Han har utviklet og drevet medisinske solidaritetsprosjekter siden 1981 i land som Burma, Kambodsja, Angola og Palestina. Arbeidet i Norge og internasjonalt har særlig fokusert på lokal kapasitetsbygging og etablering av lokale «overlevelseskjeder» for akutt syke og skadde, bygget på samspill mellom lekfolk og helsearbeidere. Opplæringsmodellen ‘Landsbyuniversitetet’ (‘The Village University’) og læreboka ‘Save Lives Save Limbs’ har gitt store gevinster for overlevelse og lokal kontroll og er godt vitenskapelig dokumentert. Han har også arbeidet for bedre organisering av psykososial støtte til de som berøres av traumatiske kriser og plutselig død. Som forsker og fagperson har han understreket betydningen av å styrke mestringskapasitet og resiliens hos de som rammes av krig, undertrykking og kriser. Han er forfatter og medforfatter av flere bøker: ‘Save Lives Save Limbs’ (Third World Network, Malaysia, 2000), ‘Øyne i Gaza’ (Gyldendal 2009); ‘Natt i Gaza’ (Kagge 2014); ‘Katastrofepsykologi’ (Fagbokforlaget 2018), ‘Krigens ulike ansikt’ (Fagbokforlaget 2014) - og en rekke vitenskapelige artikler om samme tema. Han har sittet både på Troms fylkesting og i Tromsø kommunestyre for Rødt - der han spesielt har jobbet med helsepolitikk. I 2013 ble han utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden av HM Kong Harald for sin innsats for å utvikle helsetjenestetilbudet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo