Geir Wing Gabrielsen

Seksjonsleder og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, samt Prof. II ved Universitetssenteret Svalbard (UNIS)

Geir har det administrative ansvar for forskere som jobber med miljøgifter, plastforurensning, havforsuring, effekter av klimaendringer i isfylte farvann samt modellering.

Han jobber med forskning knyttet til kartlegging av nye miljøgifter, studier av miljøgifter i marine næringskjeder og studier av effekter av miljøgifter på sjøfugler. I de senere år har han engasjert seg sterkt i forskning knyttet til effekter av plastforurensning på sjøfugler og marine pattedyr. Han har også jobbet med studier knyttet til effekter av klimaendringer på sjøfugler.

Som foreleser har han siden oppstart av UNIS i 1993, undervist studenter i emnene marin økologi og fysiologi, miljøgifter, plastforurensning, klimaendringer og forvaltning. Jeg har til nå veileder ca. 75 masterstudenter og 15 doktorstudenter fra inn- og utland.

Geir har hovedfag i fysiologi på studier av fryktresponser hos liryper og svalbardryper (UiTø). Doktorgrad på studier av sjøfuglers tilpasninger til å leve i Arktis, samt deres energiforbruk og matkonsum (UiTø).


Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo