Dag 1: Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn

18. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

Dag 2
07:00

Morgenbad fra Hamars berømte stupetårn

Stupetårnet

Bli med Stupetårnets badeforening på en morgenfrisk og magisk start på dagen. Foreningen stiller med morgenkaffe og god stemning. Ta med badetøy og håndkle, og kom når du vil mellom 07.00 - 09.00. Alle som hopper ut i det får ei t-skjorte med «Jeg har hoppet fra verdens dyreste stupetårn»Vikingskipet var kanskje det mest kjente landemerket for Hamar, men 10. juni 2015 stod Norges mest omtalte stupetårn ferdig. Siden den gang har stupetårnet fått sin egen sang, sin egen hymne, sitt eget øl, sin egen episode i Ylvis, vært (og er) en konsertarena, og et sted der flere gifter seg. Vi gleder oss til å se deg :-)

Google maps hjelper med å finne vegen, søk «Stupetårnet på Hamar». Fra hotellet tar det ca. 20 minutter å gå. Vi har fått låne 21 sykler fra BUA slik at det er mulig å komme seg litt fortere frem. Ta kontakt med resepsjonen eller en av guidene med refleksvest hvis du vil låne en av dem.
08:30

Registrering og mingel

10:00

Åpning av Folkehelsekonferansen 2022

Scandic Scene

I denne økten vil du bli kjent med de andre konferansedeltakerne og med vertskapet for årets konferanse.

Du vil også bli kjent med årets konferansetema Fra økende ulikheter til bærekraftige samfunn.

Velkommen til Folkehelsekonferansen

Velkommen til Hamar kommune

Utjevning av sosiale ulikheter – status og aktuelle politiske grep

PL7 FB21
11:30

Pause

Med servering og utstillingsbesøk. Snakk gjerne med noen som du ikke har snakket med før.

12:00

Vi skaper bærekraftige samfunn

Scandic Scene

I denne økten vil du få enda mer innsikt i temaet fra "Økende ulikheter til bærekraftige samfunn".

Erfaringer fra arbeidet i Kommisjonen mot utenforskap i Stavanger kommune og Koronakommisjonen

PLENUM DAG 1 2 2 BRAUT 2022 OKT Korona og berekraftige samfunn

Sosial og emosjonell læring i skolen som forebyggende tiltak mot sosiale forskjeller

PLENUM DAG 1 2 3 REGE Folkehelsekonferansen 2022
13:00

Lunsj i Hamarhallen

Besøk gjerne stands og gå igjennom posters før du forsyner deg med mat. Det er mye interessant.

14:00

A: Parallelle sesjoner

Nå skal vi fordype oss i ulike temaer. Bruk gjerne kartet som er under "praktisk informasjon" for å finne møterommet.

A1: Stedsutvikling og sosial bærekraft – begrepsbruk og metoder

Møteleder: Lasse Heimdal

Scandic Scene

I planlegging og stedsutvikling kommer den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsarbeid ofte i skyggen av den økonomiske og den miljømessige. Vi skal se på begrepet sosial bærekraft, gi verktøy og eksempler på medvirkning og samskaping for å fremme sosial bærekraft i stedsutvikling.

Veileder med prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Vigdis Holm
Vigdis Holm
Daglig leder, Sunne kommuner

Sosialt bærekraftig lokalsamfunn – om kommunens rolle og verktøy

A1 2 SAGEN SOSLOKAL folkehelsekonferansen 181022 UN
Stine Busborg Sagen
Prosjektleder, SOSLOKAL

Deling, fellesskapsløsninger og møteplasser i bolig og nabolag

A1 3 LØVBRØTTE 221018 Folkehelsekonferansen OBOS 2
Hanne Løvbrøtte
Prosjektleder, OBOS

A2: Inkluderende møteplasser - fra utenforskap til felleskap

Møteleder: Gunnar Tellnes

Storhamar 2

Inkluderende helsefremmende møteplasser styrker bærekraft og folkehelse. Dette kan motvirke utenforskap og sosial ulikhet. Innlederne vil fokusere på sosial inkludering i kontakt med natur, musikk, sang, dans, kunst, kreativitet og hageterapi.

Verdien av sosial inkludering og helsefremmende møteplasser

Gunnar Tellnes
Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Mennesket som natur og betydning for mental helse

Werner Christie
Tidligere helseminister, lege og bonde
Kari Bjerke Batt-Rawden
Dosent, NTNU Gjøvik

Hageterapi som sosial møteplass og inkludering

A2 4 BØE Folkehelsekonferansen 2022
Nina Elisabeth Bøe
Kunstner og skuespiller

A3: Livskvalitet som et mål på samfunnsutviklingen

Storhamar 1

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til innspillsmøte for nasjonal livskvalitetsstrategi. - Bli med å peke ut retningen for livskvalitetsarbeidet og en livskvalitetsstrategi i Norge!

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening, og berører politikkens kjerne som er å legge til rette for at samfunnsborgerne kan leve gode liv.


Arne Marius Fosse
underdirektør, Helsedepartementet

A4: Helsekompetansens kraft i folkehelsearbeidet

Møteleder: Anita Thorolvsen Munch

Furuberget 2

Helsekompetanse i folkehelsearbeidet- nødvendig for reduserte forskjeller og bærekraftige samfunn. Sesjonen vil gi en innføring i helsekompetansebegrepet, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan innlemme helsekompetanse i folkehelsearbeidet.

Hva er helsekompetanse, hvorfor er det viktig og hva vet vi om befolkningens helsekompetanse? (kort om HLS19 og strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen)

A4 1 MUNCH HSL19 CL ANTHM
Anita Thorolvsen Munch
Prosjektleder/seniorrågiver, Helsedirektoratet
Christopher Le
Ph.d-stipendiat ved HINN og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Øyvind Giæver
Avd. direktør avdeling levekår, Helsedirektoratet

Helsekompetansens kraft i folkehelsearbeidet. Hvordan kan helsekompetanse innlemmes i folkehelsearbeid?

A4 3 PRYDZ BJØRNSEN Folkehelsefonferansen 23
Hanne N. Bjørnsen
Helsesykepleier og førsteamanuensis ved NTNU
Monica Beer Prydz
Psykologspesialist og Ph.D-stipendiat ved UiO

A5: Folkehelse og livsmestring, et tverrfaglig tema i skolen

Møteleder: Geir Sverre Braut

Furuberget 1

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Det er et overordnet tema som skal inngå i all undervisning. I denne sesjonen vil dere bli kjent med ulike tiltak som kan gjennomføres i flere skoler

Ellen Nesset Mælan
Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet
Wenche Fjeld
Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet
Mari Finstad Evenby
Spesialrådgiver, KORUS Øst
Niri Talberg
Spesialrådgiver, KORUS Øst
Elsie Brenne
Folkehelserådgiver, Folkehelseavdelingen, Viken fylkeskommune,
Cathrine Rød Gundersen.
Prosjektleder i RØRE, Viken fylkeskommune
Jorid Avdem
Høgskolelektor og stipendiat, Høgskolen i Innlandet

A6: Hvordan kan vi bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet blant ungdom med innvandrerbakgrunn?

Møteleder: Zemir Popovac

Domkirkeodden

I denne parallellsesjonen vil deltakerne få gode innlegg om forsking/praksis, betydningen av ulike tiltak for psykisk helse og livskvalitet blant unge med innvandrerbakgrunn. Vi vil reflektere og ha samtale om betydningen av funnene og hvordan det kan brukes i praksis.

Barn og unge med fluktbakgrunn: Betydningen av resiliensfaktorer for psykisk helse og livskvalitet

A6-1 Barn og unge med fluktbakgrunn: Betydningen av resiliensfaktorer for psykisk helse og livskvalitet A6 1 DANGMANN Folkehelsekonferansen22
Cecilie Dagmann
Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Identitetsprosjektet: Et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk-kulturell identitet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge

A6 2 ALI Identitetsprosjektet Folkehelsekonferansen
Warsame Ali
Forsker, Folkehelseinstituttet

Samtale og refleksjon: Hvordan tar vi kunnskapen med oss i møte med ungdommer? Implikasjoner og spørsmål fra salen.

15:00

Pause

Med servering og besøk av utstillere. OBS! I denne pausen er også alle posters bemannede.

15:30

B: Parallelle sesjoner

Nå skal vi fordype oss i ulike temaer. Bruk gjerne kartet som er under "praktisk informasjon" for å finne møterommet.

B1: Gode eksempler på samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid

Møteleder: Lasse Heimdal

Scandic Scene

I denne sesjonen vil du bli kjent med 4 spennende prosjekter som alle har vist god effekt på det systematiske folkehelsearbeidet.

Tonje Lauritzen
Forsker, Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning
Asbjørn Kårstein
Forsker, Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning
Line Tholstrup
Forsker, Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning
Heidi Bergsli
Seniorforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet
Nora Gotaas
Seniorforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet
Mari Sylte
Phd-stipendiat, NTNU
Lene Borgen Waage
Rådgiver folkehelse og frivillighet, Bømlo kommune

B2: Fra utenforskap til felleskap - fire vellykkede tiltak for ungdom

Møteleder: Johan Lund

Storhamar 2

Det å ha en jobb å gå til berører dype, sterke, fellesmenneskelige behov i psyken. I vårt samfunn er en betalt jobb en svært viktig inngangsbillett til opplevd fellesskap, aksept og tilhørighet. I denne sesjonen får vi høre om fire tiltak som lykkes med å få utenforstående inn i fellesskapet: psykisk utviklingshemmede, ungdom som faller utenfor, elever med psykiske/ fysiske utfordringer eller lærevansker og mennesker i ytterkanten av arbeidslivet. Noen deltakere/ungdommer vil konkretisere opplegget og fortelle om sin vandring fra utenforskap til fellesskap og de konsekvenser det har fått.

HELT MED – hvordan mennesker med utviklingshemming inkluderes i arbeidslivet

B2 1 EKNES 08 2 HELT MED Folkehelsekonferansen
Jarle Eknes
Daglig leder, HELT MED

«Uten jobbskolen hadde jeg ikke levd i dag». Tilbud til ungdommer som står utenfor ordinære tilbud

B2 2 LUND HANS Presentasjon Jobbskolen 2022 1
Hans Lund
Seniorrådgiver, Agder fylkeskommune
Even Alexander Pripp
Student

Videregående skolene – tilbud til elever med lærevansker

B2 3 IVERSEN Videreskolene presentasjon FHK 22
Lena Lie
Skoledirektør i Videreskolene AS
Trond Iversen
Styreleder, Feiring videregående skole

Lipro Kompetanse – hvordan mennesker i ytterkanten av arbeidslivet kan finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv

B2 4 BU1
Therese Bull-Engelstad
Leder HR og marked, avd. leder AFT
Elin Antonsen
Jobbspesialist, AFT

B3: Tiltak som fremmer god livskvalitet

Møteleder: Petter Nygard

Furuberget 2

Livskvalitet handler om hvordan livet oppleves av den enkelte. Det omfatter følelser, medgang og motgang i livet. I denne sesjonen blir du kjent med fire konkrete, forskingsbaserte tiltak som fremmer god livskvalitet.

Vegar Rangul
Førsteamanuensis, HUNT forskningssenter, NTNU
Patrick Foss Johansen
Doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Innlandet

SnakkOmPsyken.no – en faglig og lett tilgjengelig chat for unge som strever, svært aktuell i en krevende tid som nå

B3-3 SnakkOmPsyken.no – en faglig og lett tilgjengelig chat for unge som strever, svært aktuell i en krevende tid som nå B3 3 JONASSEN FHK Hamar 2022
Benedicte Frøystad Jonassen
Fagansvarlig, Blå Kors Kristiansand
Marijke Veenstra
Seniorforsker, Akershus universitetssykehus

B4: Workshop om systematisk folkehelsearbeid

Møteleder: Arnfinn Helleve

Furuberget 1

Kommuner og fylkeskommuner skal etter folkehelseloven ha et systematisk folkehelsearbeid, som er tilpasset kommunens fireårige plansyklus. Det systematiske folkehelsearbeid består av fem faser: oversikt – planstrategi – fastsette mål i plan – tiltak – evaluering. På papiret kanskje enkelt, men i praksis en krevende øvelse? I denne sesjonen vil vi se særlig på hvordan det jobbes med tiltak og evaluering som en del av det systematiske folkehelsearbeidet. Sesjonen blir lagt opp som en workshop med aktiv deltakelse. Workshopen er for deg som er opptatt av folkehelsearbeid i kommuner og fylker. Her blir det mulig å dele erfaringer og/eller lære om hvordan det jobbes i kommuner og fylker.

Fasilitator av workshop

Josefine Vacker
Assisterende daglig leder, HelseINN

B5: Skole - Utjevning av sosiale ulikheter gjennom bærekraftige måltider

Møteleder: Steinar Krokstad

Storhamar 1

Barn og unge er avhengig av næringsrik mat i løpet av skolehverdagen. Hvordan kan man ivareta skolen slik at barn og unge også får et godt og bærekraftig forhold til mat? Her vil du få kjennskap til to pågående prosjekter samt kunnskap om hvordan effekten av måltider på skolen kan evalueres. Det er også et innlegg om norske læreres erfaringer med fjerndistanse-læring i pandemiperioden.

Elsie Brenne
Folkehelserådgiver, Viken fylkeskommune
Kathrine Marthinsen
Sosial entreprenør i folkehelse - Folkelig
Elling Bere
Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

B6: Hyttelivet og folkehelse - hyttebygging på godt og vondt

Møteleder: Ingeborg Lunde

Domkirkeodden

Det blir stadig flere hytter i norsk natur. Hytteutbyggingen fører med seg mange interessekonflikter. Hvilken betydning har hytteutbyggingen for samfunnsutviklingen? Er hytteutbygging svaret på økonomisk vekst i kommunene? Hva med konsekvenser for sosiale forskjeller? I denne parallellsesjonen vil disse spørsmålene blir problematisert, og vi diskuterer konsekvenser for kommunene og folkehelsa.

Vi får også høre om Dagsturhytta i Innlandet som skal stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhytta Innlandet skal skape møteplasser og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

Hytteparadokset – artikkelserie i Avisa Valdres

B6 1 HAVRO Hytteparadokset Nasjonal folkehelsekonferanse
Hilde Lysengen Havro
Redaktør i Avisa Valdres

Hytteliv og folkesjela - på bekostning av bærekraft og levekår?

B6 2 AAS M Aas Najonal folkehelsekonferanse arealpolitikk
Morten Aas
Koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet
Tuva Marie Eiklid
Prosjektleder, Innlandet fylkeskommune
16:30

Pause

Tid til å hente det vi trenger for å delta på sosiale aktiviteter.

17:15

Sosiale aktiviteter frem til ca. 18.45

Etter en stillesittende dag gjør vi noe aktivt. Du velger selv hva du vil delta på. God fornøyelse!

Sosiale aktiviteter

Rundt om i Hamar, og på hotellet

A. Speedfriending

Speedfriending passer for deg som er ny på Folkehelsekonferansen, og for deg som har vært her mange ganger før! Bli med MOT på Speedfriending, og bli kjent med nye engasjerte mennesker. Det er en kjempefin mulighet til å utvide nettverket ditt.

Sted: Furuberget 2, Scandic Hotell, Hamar.

B. Helsefremmende yoga

Velkommen til en rolig yogatime som passer for nybegynnere og de som har erfaring med yoga fra før. Timen består av ulike asanas fra tradisjonell yoga og avsluttes med pusteøvelser og avspenning. Fokus for timen er bevegelighet, tilstedeværelse i tillegg til å løse opp spenninger i kroppen. Dere anbefales å ha på behagelige klær eller treningstøy.

Sted: Vi går sammen til Yogastudioet. Se etter skiltet "yoga" utenfor hotellet. Adresse: H Yoga, Torggata 3, 2317 Hamar.

Foto: Runar Brækhus

C. 1-2-3-Dans

Velkommen til en kort danseworkshop med PS:Dans! Her kan du lære en enkel dans, med enkle trinn du kan få bruk for på dansegulvet – i tillegg til noen basic moves! Dette blir morsomt, uhøytidelig og godt for sjela!

PS: Dans ønsker å sette dansekunst på agendaen, gjennom et bredt tilbud med både residens, scene, dansekollektiv, kreativt laboratorie, talentutvikling, produksjoner, festival og kveldsskole for 800 barn og unge.

Varighet: 45 min.
Sted: Storhamar 2, Scandic Hotell, Hamar
Foto: Lise Skjæraasen

D. Omvisning i Hamars storstue

Meld deg på en omvisning og bli kjent med hvorfor Hamar kulturhus utgjør en viktig del av kommunens folkehelsearbeid.

Da Hamar kulturhus åpnet i 2014, var folkehelse ett av perspektivene som lå til grunn for investeringen. Hver dag, fra morgen til kveld, fylles Hamar kulturhus av folk i alle aldre, til et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser. Huset er blitt en mangfoldig arena med flere konsertsaler, teatersaler, bibliotek og kino, og er samtidig lokale for øving og aktivitet for mange av Hamars lag og foreninger. Hamar kulturhus er tegnet av Vandkunsten arkitekter i København og utsmykket av utvalgte kunstverk som er skapt til og integrert i husets arkitektur.

Sted: Vi går sammen til kulturhuset. Se et skiltet "kulturhus" utenfor hotellet.

Foto: Vandkunsten 3

E. Digital audio-guidet rusletur i Hamar

Hamar er fremst i Norge på aktiv formidling og fikk UNESCO status for kreativ bruk av media. Byens digitale audioguiding (APP: izi.travel audio tours) viser deg vei til ulike vandringer i sentrum av byen. Ta med egen mobil og hodetelefoner. Skann QR-koden i hotellets foaje og god tur!

Kjenner du historien om 9. april og Hamars rolle for konge og regjering? At Kirsten Flagstad tjente over 16 millioner i året som operasanger i 1935? Eller at Knut Faldbakken er blitt Hamars mest kreative morder? Byens egne historier formidles av lokale historikere og artister.

Sted: Se etter skiltet "Rusletur" i resepsjonen. Der får du hjelp til å laste ned riktig APP.

Foto: Geir Ove Andreassen, Anno Domkirkeodden)

F. Joggesightseeing

Bli bedre kjent i Hamar. Guidet rundtur i sentrum, strandsonen og det velkjente stupetårnet. Turen er ca. 5 km. og legges opp med lett jogg og innlagte stopp.

Sted: Dere samles ved skiltet "jogge" rett utenfor hotellet.

H. Ta turen tilbake til middelalderens Hamar

Hør den spennende historien om middelalderbyen som forsvant, levendegjort gjennom gregoriansk sang og andre toner fra en svunnen tid. I ly av høstmørket får du også servert «Munkens rødmende trøst» brygget på urter og vekster fra Urtehagen, før du i skinnet fra bål og fakler vandrer opp til Hamardomen, den moderne glasskatedralen som verner ruinene etter middelalderens domkirke.

OBS! Koster 230,- pr. person og det må være minimum 15 påmeldte for at turen gjennomføres.

Sted: En buss venter utenfor hotellet. Husk å ta med egen billett som du har fått ved registreringen.

Foto: Geir Ove Andreassen
19:30

Feiring av folkehelsen!

Mingel og bobler i Vinterhagen

Vi samles til uformelle samtaler før festmiddagen. Du velger om boblene skal være uten eller med alkohol.

Festmiddag i Hamarhallen

Bli med på festmiddag i vakre Hamarhallen, som ligger rett ved hotellet. Det blir servert en herlig middag, lagd av lokalproduserte råvarer. Norsk Tipping presenterer unge talenter som har mottatt "drømmestipend" og det blir utdelt priser for beste abstract.
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo