Zemir Popovac

Psykologspesialist, Favne Psykologbistand

Zemir Popovac er psykologspesialist og er en av gründerne av Favne Psykologbistand der han til daglig jobber med barn- og unges psykiske helse. Han er også veileder for helsepersonell og andre faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. I tillegg underviser Zemir i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. Zemir har selv bakgrunn som krigsflyktning. Dette gir ham et personlig innblikk i tema flukt, migrasjon og helse. Hans fagartikler om postmigrasjonsvansker brukes som pensum på helseutdanninger og er viktige bidrag til å øke vår forståelse av migrasjonshelse.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo