Mari Rege

Professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Mari sitt fagfelt er arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hun forsker på motivasjon og læring. Spesielt er hun opptatt av betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale fagtidsskrift. Hun har hatt flere offentlige verv og satt blant annet i de regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget, Ludvigsenutvalget og Norge mot 2025. Hun sitter nå i Kompetansebehovsutvalget. I tillegg er Rege fast spaltist i Dagens Næringsliv.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo