Einar Busterud

Ordfører i Hamar kommune

Einar Busterud har vært ordfører i Hamar siden 1999, bare avbrutt av en periode som kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping mellom 2011 og 2015. Han representerer By og Bygdelista (BBL) som er en lokal liste.

-Jeg tror en viktig del av folkehelsen er at folk føler seg sett og hørt. I Hamar har vi derfor drevet systematisk medvirkningsarbeid som en del av byutviklingen. I møter med folk er det lett å merke hvor opptatt mange er av folkehelsearbeid, at de har tilgang til møteplasser, grønne lunger, stier langs Mjøsa og turer i Vangsåsen på ski eller bena, sier Einar Busterud.

Han er selv ivrig både på ski, sykkel og i kajakken.

-Hamar har et særdeles godt utgangspunkt for å være en foregangskommune på folkehelse. Naturen og omgivelsene er en ting. I tillegg er det korte avstander til det meste, det betyr mindre avhengighet av bil. Og kommunen har et særdeles godt anleggstilbud til barn og unge innenfor de fleste idretter og aktiviteter.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo