Jorid Grimeland

Styreleder i Folkehelseforeningen

Jorid er fysioterapeut med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet og de siste årene som lektor ved OsloMet med ansvar for emnet International Public Health for flere profesjonsutdanninger i Fakultet for helsevitenskap. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo