Dag 2: Samspill og samhandling

19. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

Dag 1
07:00

Morgenbad fra Hamars berømte stupetårn

Stupetårnet

Bli med Stupetårnets badeforening på en morgenfrisk og magisk start på dagen. Foreningen stiller med morgenkaffe og god stemning. Ta med badetøy og håndkle, og kom når du vil mellom 07.00 - 09.00. Alle som hopper ut i det får ei t-skjorte med «Jeg har hoppet fra verdens dyreste stupetårn»Vikingskipet var kanskje det mest kjente landemerket for Hamar, men 10. juni 2015 stod Norges mest omtalte stupetårn ferdig. Siden den gang har stupetårnet fått sin egen sang, sin egen hymne, sitt eget øl, sin egen episode i Ylvis, vært (og er) en konsertarena, og et sted der flere gifter seg. Vi gleder oss til å se deg :-)

Google maps hjelper med å finne vegen, søk «Stupetårnet på Hamar». Fra hotellet tar det ca. 20 minutter å gå. Vi har fått låne 21 sykler fra BUA slik at det er mulig å komme seg litt fortere frem. Ta kontakt med resepsjonen eller en av guidene med refleksvest hvis du vil låne en av dem.
09:00

Samskaping og samarbeid for bedre folkehelse

Scandic scene

I denne økten vil prøve å rydde i begreper som offentlig innovasjon, samarbeidsdrevet innovasjon, samskaping ( co-creation) og det vanskelig oversettbare «co-destruction», på makro- og mikronivå.

Du vil også bli kjent med konkrete tiltak der ulike aktører samarbeider for bærekraftige samfunn.

Barnehagen som fellesskaper, brobygger og nærdemokratisk arena

Plenum dag 2 1 4 Barnehage folkehelsekonf
10:20

Pause - Bygg gjerne nye nettverk og besøk utstillere

Vi får servert et pausemåltid utenom det vanlige! Geitmyra matkultursenter stiller med juniorkokker, og serverer mat basert på lokale råvarer. Dette vil du ikke gå glipp av! Slå gjerne av en prat med de unge kokkene, for å høre mere om maten og aktiviteter knyttet til Geitmyra.

10:50

Pecha Kucha

Scandic Scene

Korte presentasjoner av tiltak som har skapt store resultater.

Mitt sted i verden - et inkluderingstiltak hvor deltakere med innvandrerbakgrunn visualiserer sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være.

PECHA KUCHA 1 LIBAKKEN Mitt sted i verden Inger Lise Libakken
Inger Lise Libakken,
Formidlingsleder, Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Finsal sanse- og skolehage. Samarbeid mellom kriminalomsorgen, frivillige organisasjoner og Hamar kommune.

PECHA KUCHA 2 URSET Urbant landbruk Folkehelsekonferansen Lise W Dufset 2
Lise Wenche Dufseth Urset
Fagleder miljø og klima, Hamar kommune

Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen. Samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet i Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal.

PECHA KUCHA 3 TELNESET Pecha Kucha Folkehelsekonferansen 19 oktober 2022 2
Kristin Utby Telneset
Prosjektleder

Ringsaker kommune + samskaping =sant ? Ungdomsprosjektet i Ringsaker – veien fram til deltakelse og tilhørighet handler om å legge bort egne ambisjoner og ideer

PECHA KUCHA 4 NORDLUND Pecha Kucha 19 10 22 Ringsaker gjeldende
Ingeborg Nordlund
Folkehelsekoordinator

Friluftsliv for barn og unge i Hamar og Hedmarken

PECHA KUCHA 5 NORDHAGEN HHT Folkehelsekonferansen2022 2
Knut Einar Nordhagen
aktivitetskonsulent, Hamar og Hedemarken Turistforening
11:45

Lunsj i Hamarhallen

Sitt gjerne sammen med personer som du ikke har snakket med før

12:45

C: Parallelle sesjoner

Nå skal vi fordype oss i ulike temaer. Bruk gjerne kartet som er under "praktisk informasjon" for å finne møterommet.

C1: Stedsutvikling og sosial bærekraft – fra abstrakte verdier til planlegging og menneskevennlige steder

Møteleder: Vegard Nilsen

Storhamar 2

Fra sosial bærekraft som abstrakte verdier til planlegging og fysiske løsninger i lokalsamfunn. Hva er sosial bærekraft og hvordan fremme sosial bærekraft og folkehelse i planlegging og stedsutvikling? Hvordan påvirker byens og stedets fysiske løsninger trivsel og helse?

Om boliger og nærmiljøer som gir rom for mennesker i ulike livssituasjoner og faser, både gjennom variert boligmasse og varierte tilbud og slik at boformene skal motvirke ensomhet og inaktivitet. Nye modeller for medvirkning og samskaping, innenfor det boligsosiale feltet i norske kommuner. Få inspirasjon til arbeidet med stedsutvikling for større mangfold!

Mangfold i nabolag, bygg og boliger

C1 1 BAKKE Presentasjon Tord Bakke RE Vtb
Tord Bakke
Byutvikler/Stedsutvikler, 3RW arkitekter

Bærekraft – fra det sosiale til det fysiske

C1 2 BRATSETH Mangfold i nabolag bygg og boliger
Katja Bratseth
Faglig leder og partner, Byantropologene

Building Health - hvordan forbedre folkehelsen gjennom bygde miljøer?

C1 3 EIDSKREM AASER Innlegg folkehelsekonferansen 19 10 22 v2
Heidi Eidskrem
Prosjektutvikler Helse, Linstow
Hege Hilde Aaser
Direktør Helse, Linstow

C2: Fra utenforskap til inkludering - ett samfunnsansvar

Møteleder: Randi Helland Stråtveit

Storhamar 1

Å forebygge utenforskap er et samfunnsansvar og ikke en oppgave for individet alene. Nordland fylkeskommune vil redegjøre for en strategi for forebygging av ungt utenforskap som er utarbeidet.

I Modum kommune har man erfaringer med hvordan barn fra alle samfunnsklasser kan inkluderes i fritidsaktiviteter ved hjelp av utarbeidede nettsider. Stiftelsen Livsglede for eldre forteller om et prosjekt i Nord-Gudbrandsdal hvor unge hjelper eldre til å øke sin digitale kompetanse samtidig som flere generasjoner møtes i givende nettverk. Et prosjekt ved OsloMet forteller hvordan medelever hjelper mobbeofre inn i det sosiale fellesskapet og fikk nye venner.

Kari Hege Mortensen
Fagleder, Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune

"Digivenn" – et konsept for inkludering av eldre i den digitale verden

"Digifriend" - A concept of inclusion of the elderly in the digital world C2 3 BJERKAN Presentasjon Digivenn
Siri Bjerkan
Rådgiver, Stiftelsen Livsglede for Eldre

C3: Samskaping for god folkehelse

Møteleder: Werner Christie

Furuberget 2

Samskaping er en form for samarbeid som kjennetegnes av likeverdighet mellom personer på tvers av sektorer. Personer ansatt i offentlige stillinger samarbeider med personer fra det vi kaller sivilsamfunnet dvs. innbyggere generelt, frivillig sektor og næringslivet.

Hva kreves av en leder som ønsker å lykkes med samskaping?

C3 1 HEIMBUR Gledelse folkehelsekonf
Anne Grete Tandberg
Daglig leder, Selvhjelp Norge i Vestfold, Telemark og Buskerud
Ragna Torkelsgard
Koordinator læring og mestring, Hallinghelse Hallingdal

C4: Hvordan få gjennomslag for folkehelsepolitikk i kommunene?

Møteleder: Geir Sverre Braut

Scandic Scene

Vi vet alle at grunnlaget for god helse bygges der folk bor og lever sine liv, og at nøklene til god helse for alle ligger i lokalsamfunnene. Men hvorfor er det da så vanskelig å få kommunene med på tiltak som åpenbart gir store gevinster for livskvalitet, helse og samfunnsøkonomi?

I denne parallellsesjonen skal vi drøfte samspillet mellom kommunal og nasjonal politikk. Dele gode erfaringer med lokale tiltak og planprosesser. Gi gode råd for hvordan du kan bygge opp gode argumenter og hvordan du kan overbevise lokale politikere om å prioritere folkehelsetiltak. Politikere, lokale folkehelsearbeidere og et konsulentselskap med kompetanse på politiske prosesser vil delta.

C5: Bærekraftig kosthold

Møteleder: Sissel Løkra

Domkirkeodden

Et bærekraftig kosthold et kosthold som har lav innvirkning på miljøet og bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og et sunt liv for nåværende og fremtidige generasjoner. I denne sesjonen får vi høre om hvordan private aktører, forskningen og kommuner jobber med å bidra til et bærekraftig kosthold ? Eksempler og muligheter for hvordan vi kan bidra til et mer bærekraftig kosthold blir presentert. Hvordan kan DU bidra?

Utvikling av skåringssystemer for mer bærekraftig kosthold

C5 2 AB1
Marianne Hope Abel
Forsker (Ph.d.) Folkehelseinstituttet

Geitmyra matkultursenter for barn har et prosjekt rettet mot ungdomsskoleelever i bydel Sagene for å utdanne ungdom til juniorkokker.

C5 3 LYNGSET Presentasjon folkehelsekonferansen 19 10 22 SL
Selje Lyngset
Prosjektleder og underviser Geitmyra matkultursenter for barn
Gro Opsahl Fallingen
Seniorrådgiver, Matgledekorpset
Turid Windjusveen Olsen
Statsforvalteren i Innlandet

C6: Ungdom, en viktig medvirkningspart i folkehelsearbeidet

Møteleder: Sarah Maria Kanu

Furuberget 1

Samskaping med ungdom – en metode for å utvikle nye tilbud

Tenker du at ungdomsmedvirkning og involvering er viktig i folkehelsearbeid, men opplever utfordringer med å få det til i praksis? Da vil du få gode tips i denne parallellsesjonen. Innbyggerinvolvering og medvirkning løftes ofte fram som sentrale elementer i utviklingsarbeid, men hvordan kan vi unngå at de ikke bare blir fine ord i planer?

Ringsaker, Åsnes og Våler kommune deler sine erfaringer fra egne prosjekter i Program for folkehelsearbeid ved å se nærmere på hvilke metoder vi bruker, og hvorfor.

Metodevalg, praktiske verktøy og konkrete tiltak med fokus på innovasjon og medvirkning vil bli delt, blant annet gjennom rollespill.

Bidragsytere

Katinka Schjerven Eriksen
prosjektleder Våler kommune
Gitte Jørgensen Aarum
prosjektleder Åsnes kommune
Nina Beate Lømo
prosjektleder Ringsaker kommune
Ingeborg Nordlund
folkehelsekoordinator Ringsaker kommune
Espen Austdal Bergh
rolleinnehaver
Eliane Kollmar-Dæhlin
rolleinnehaver
Ella Lutnæs
rolleinnehaver
Sivert Refsdal
rolleinnehaver
13:45

Pause - bygg gjerne nye nettverk og besøk utstillere

Få enda mer kunnskap ved å besøke stands

14:15

Konkrete verktøy for gode samfunnsbyggere

Scandic Scene

It takes a village to raise a child - hvordan kan du bidra til et mer inkluderende samfunn?

Vi avslutter konferansen med å gi inspirasjon og konkrete verktøy som fremmer felleskap og inkludering. Verktøy som kan brukes både i jobb og privat. Lær mer om hvordan du kan bygge gode relasjoner mellom mennesker, og skape kulturer der det skapes positiv endring.

Presentasjon av neste års konferansested

Dine gode råd til Folkehelsekonferansen 2023

15:15

Vi reiser hjem med ny kunnskap i bagasjen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo