Dag 2: Samspill og samhandling

19. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

Dag 1
07:00

Morgenbad fra Hamars berømte stupetårn

Stupetårnet

Bli med Stupetårnets badeforening på en morgenfrisk og magisk start på dagen. Foreningen stiller med håndklær, god stemning og morgenkaffe. Du kan komme når du vil mellom 07.00 - 09.00. Alle som hopper ut i det får ei t-skjorte med «Jeg har hoppet fra verdens dyreste stupetårn»

Vikingskipet var kanskje det mest kjente landemerket for Hamar, men 10. juni 2015 stod Norges mest omtalte stupetårn ferdig. Siden den gang har stupetårnet fått sin egen sang, sin egen hymne, sitt eget øl, sin egen episode i Ylvis, vært (og er) en konsertarena, og et sted der flere gifter seg. Vi gleder oss til å se deg :-)

Google maps hjelper med å finne vegen, søk «Stupetårnet på Hamar». Fra hotellet tar det ca. 20 minutter å gå. Vi har fått låne 21 syker fra BUA slik at det er mulig å komme seg litt fortere frem. Ta kontakt med resepsjonen eller en av guidene med refleksvest hvis du vil låne en av dem.
09:00

Samskaping og samarbeid for bedre folkehelse

Plenum

I denne økten vil prøve å rydde i begreper som offentlig innovasjon, samarbeidsdrevet innovasjon, samskaping ( co-creation) og det vanskelig oversettbare «co-destruction», på makro- og mikronivå.

Du vil også bli kjent med konkrete tiltak der ulike aktører samarbeider for bærekraftige samfunn.

Barnehagen som fellesskaper, brobygger og nærdemokratisk arena

Samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor

10:20

Pause - Bygg gjerne nye nettverk og besøk utstillere

Vi får servert et pausemåltid utenom det vanlige! Geitmyra matkultursenter stiller med juniorkokker, og serverer mat basert på lokale råvarer. Dette vil du ikke gå glipp av! Slå gjerne av en prat med de unge kokkene, for å høre mere om maten og aktiviteter knyttet til Geitmyra.

10:50

Pecha Kucha

Plenum

Korte presentasjoner av tiltak som har skapt store resultater.

Mitt sted i verden - et inkluderingstiltak hvor deltakere med innvandrerbakgrunn visualiserer sitt sted i verden ut fra idéen om et godt, fritt og trygt sted å være.

Inger Lise Libakken,
Formidlingsleder, Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Finsal sanse- og skolehage. Samarbeid mellom kriminalomsorgen, frivillige organisasjoner og Hamar kommune.

Lise Wenche Dufseth Urset
Fagleder miljø og klima, Hamar kommune

Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen. Samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet i Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal.

Kristin Utby Telneset
Prosjektleder

Ringsaker kommune + samskaping =sant ? Ungdomsprosjektet i Ringsaker – veien fram til deltakelse og tilhørighet handler om å legge bort egne ambisjoner og ideer

Ingeborg Nordlund
Folkehelsekoordinator

Aktivitet for alle på Hedemarken, DNT Ung

11:45

Lunsj - sitt gjerne sammen med personer som du ikke har snakket med før

12:45

C: Parallelle sesjoner

I I denne økten kan du velge mellom seks ulike sesjoner. Du får mulighet til det ved tre ulike tilfeller under konferansen. De ulike sesjonene gjennomføres kun en gang, men det er en sammenheng mellom f. eks A1, B1 og C1. Det kan kanskje hjelpe deg når du skal velge mellom alt det interessante som du kan finne her.

C1: Stedsutvikling og sosial bærekraft – fra abstrakte verdier til planlegging og menneskevennlige steder

Møteleder: Vegard Nilsen

Storhamar 2

Fra sosial bærekraft som abstrakte verdier til planlegging og fysiske løsninger i lokalsamfunn. Hva er sosial bærekraft og hvordan fremme sosial bærekraft og folkehelse i planlegging og stedsutvikling? Hvordan påvirker byens og stedets fysiske løsninger trivsel og helse?

Om boliger og nærmiljøer som gir rom for mennesker i ulike livssituasjoner og faser, både gjennom variert boligmasse og varierte tilbud og slik at boformene skal motvirke ensomhet og inaktivitet. Nye modeller for medvirkning og samskaping, innenfor det boligsosiale feltet i norske kommuner. Få inspirasjon til arbeidet med stedsutvikling for større mangfold!

Mangfold i nabolag, bygg og boliger

Tord Bakke
Byutvikler/Stedsutvikler, 3RW arkitekter

Bærekraft – fra det sosiale til det fysiske

Katja Bratseth
Faglig leder og partner, Byantropologene

Building Health - hvordan forbedre folkehelsen gjennom bygde miljøer?

Heidi Eidskrem
Prosjektutvikler Helse, Linstow
Hege Hilde Aaser
Direktør Helse, Linstow

C2: Fra utenforskap til inkludering - ett samfunnsansvar

Møteleder: Randi Helland Stråtveit

Storhamar 1

Å forebygge utenforskap er et samfunnsansvar og ikke en oppgave for individet alene. Nordland fylkeskommune vil redegjøre for en strategi for forebygging av ungt utenforskap som er utarbeidet.

I Modum kommune har man erfaringer med hvordan barn fra alle samfunnsklasser kan inkluderes i fritidsaktiviteter ved hjelp av utarbeidede nettsider. Stiftelsen Livsglede for eldre forteller om et prosjekt i Nord-Gudbrandsdal hvor unge hjelper eldre til å øke sin digitale kompetanse samtidig som flere generasjoner møtes i givende nettverk. Et prosjekt ved OsloMet forteller hvordan medelever hjelper mobbeofre inn i det sosiale fellesskapet og fikk nye venner.

Strategi for forebygging av ungt utenforskap i Nordland

Kari Hege Mortensen
Fagleder, Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune

Fritidsaktiviteter som del av systematisk helsefremmende arbeid

Malin Maurset
Rådgiver, Frisklivssentralen, Modum kommune

"Digivenn" – et konsept for inkludering av eldre i den digitale verden

Siri Bjerkan
Rådgiver, Stiftelsen Livsglede for Eldre

C3: Samskaping for god folkehelse

Møteleder: Werner Christie

Furuberget 2

Samskaping er en form for samarbeid som kjennetegnes av likeverdighet mellom personer på tvers av sektorer. Personer ansatt i offentlige stillinger samarbeider med personer fra det vi kaller sivilsamfunnet dvs. innbyggere generelt, frivillig sektor og næringslivet.

Hva kreves av en leder som ønsker å lykkes med samskaping?

Hva kreves for at frivillig sektor skal få eierskap til folkehelsearbeidet?

Selvhjelp i Hallingdal, en samskapingsprosess

Anne Grete Tandberg
Daglig leder, Selvhjelp Norge i Vestfold, Telemark og Buskerud
Ragna Torkelsgard
Koordinator læring og mestring, Hallinghelse Hallingdal

C4: Hvordan få gjennomslag for folkehelsepolitikk i kommunene?

Møteleder: Geir Sverre Braut

Scandic Scene

Vi vet alle at grunnlaget for god helse bygges der folk bor og lever sine liv, og at nøklene til god helse for alle ligger i lokalsamfunnene. Men hvorfor er det da så vanskelig å få kommunene med på tiltak som åpenbart gir store gevinster for livskvalitet, helse og samfunnsøkonomi?

I denne parallellsesjonen skal vi drøfte samspillet mellom kommunal og nasjonal politikk. Dele gode erfaringer med lokale tiltak og planprosesser. Gi gode råd for hvordan du kan bygge opp gode argumenter og hvordan du kan overbevise lokale politikere om å prioritere folkehelsetiltak. Politikere, lokale folkehelsearbeidere og et konsulentselskap med kompetanse på politiske prosesser vil delta.

C5: Bærekraftig kosthold

Møteleder: Sissel Løkra

Domkirkeodden

Et bærekraftig kosthold et kosthold som har lav innvirkning på miljøet og bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og et sunt liv for nåværende og fremtidige generasjoner. I denne sesjonen får vi høre om hvordan private aktører, forskningen og kommuner jobber med å bidra til et bærekraftig kosthold ? Eksempler og muligheter for hvordan vi kan bidra til et mer bærekraftig kosthold blir presentert. Hvordan kan DU bidra?

EAT - en vitenskapsbasert global plattform for å skape et bærekraftig, inkluderende matsystem som sikrer nok sunn mat til verdens befolkning.

Utvikling av skåringssystemer for mer bærekraftig kosthold

Helle Margrete Meltzer
Forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Geitmyra matkultursenter for barn har et prosjekt rettet mot ungdomsskoleelever i bydel Sagene for å utdanne ungdom til juniorkokker.

Selje Lyngset
Prosjektleder og underviser Geitmyra matkultursenter for barn

Matsvinn - “best før, men ikke dårlig etter”. 1/3 av all mat som produseres på verdensbasis kastes eller går til spille. Hvordan kan vi med fokus på å redusere matsvinn sikre nok mat til alle i framtida?

Gro Opsahl Fallingen
Seniorrådgiver, Matgledekorpset

C6: Ungdom, en viktig medvirkningspart i folkehelsearbeidet

Møteleder: Sarah Maria Kanu

Furuberget 1

Samskaping med ungdom – en metode for å utvikle nye tilbud

Tenker du at ungdomsmedvirkning og involvering er viktig i folkehelsearbeidet, men opplever utfordringer med å få det til i praksis? Innbyggerinvolvering og medvirkning løftes ofte frem som sentrale elementer i utviklingsarbeid, men hvordan kan vi unngå at de ikke bare blir fine ord i planer?

Da vil du kanskje få gode tips på denne paralellsesjonen. Her deles erfaringer fra relevante prosjekter i Program for folkehelsearbeid i Innlandskommunene.

Metodevalg, praktiske verktøy og konkrete tiltak med fokus innovasjon og medvirkning blir delt

C7: Den andre telefonen fra Hamar

Møterom 7

Å få en telefonsamtale fra Hamar har blitt ensbetydende med å ha blitt Lotto-millionær. Men pengespill har også en bakside. I Norge har X innbyggere et risiko- eller problemfylt spilleatferd. I seks år har Norsk Tipping tatt direkte kontakt med enkeltkunder som viser en atferd med pengespill som vekker bekymring. Et stort forskningsprosjekt ved Stockholms Universitet viste at intervensjonen har god effekt, også opp til ett år etter «den andre telefonen fra Hamar!

Inspirert av chatbot-teknologi er samtalene utviklet til et avansert digitalt dialogverktøy som kommuniserer direkte og automatisk med kundene, basert på gitte kriterier. Kommunikasjonen har som formål å bevisstgjøre kundene og forebygge problemspill, og nøkkelen er gode og korrekte kunde- og adferdsdata. Den unike og innovative løsningen vekker oppmerksomhet i spillebransjen internasjonalt.

13:45

Pause - bygg gjerne nye nettverk og besøk utstillere

Få enda mer kunnskap ved å besøke stands

14:15

Konkrete verktøy for gode samfunnsbyggere

It takes a village to raise a child - hvordan kan du bidra til et mer inkluderende samfunn?

Vi avslutter konferansen med å gi inspirasjon og konkrete verktøy som fremmer felleskap og inkludering. Verktøy som kan brukes både i jobb og privat. Lær mer om hvordan du kan bygge gode relasjoner mellom mennesker, og skape kulturer der det skapes positiv endring.

Metoder som bygger felleskap og god prestasjonskultur i idretten, skolen og i folkehelsearbeidet

Presentasjon av neste års konferansested

Dine gode råd til Folkehelsekonferansen 2023

15:15

Vi reiser hjem med ny kunnskap i bagasjen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo