Sarah Maria Kanu

Rådgiver ungdomsmedvirkning, Innlandet fylkeskommune

Sarah har jobbet med ungdom i 6 år. Nå er hun koordinator for ungdommens fylkesting og med systematisk folkehelsearbeid i regionalt forum for ungdomsmedvirkning.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo