Geir Sverre Braut

Professor , Høgskulen på Vestlandet

Geir Sverre er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus. Han er i tillegg professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning fra Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vært assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013).

Geir Sverre er nestleder i Folkehelseforeningen sitt styre.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo