Dina von Heimburg

Universitetslektor, NTNU

Dina von Heimburg er universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, der hun også jobber i WellFare – Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. Hun er opprinnelig utdannet sykepleier, med mastergrad i helsevitenskap og doktorgrad i sosiologi. Hun har lang erfaring fra strategisk folkehelsearbeid, med over ti års praksis som folkehelsekoordinator i kommunesektoren. Gjennom WellFare er Dina også medlem av WHO’s arbeidsgruppe WHO/EURO Universal Well-being Economy, New Economics Expert Group. Dina er særlig opptatt av sosial rettferdighet og sosial bærekraft. Hun er involvert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter som undersøker samskaping av betingelser for livskvalitet og likeverdig medborgerskap i kommuner og lokalsamfunn. Hun har også bred erfaring fra frivillig arbeid og tilskuddsforvaltning, og har i en årrekke vært engasjert i Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo