Terje Andreas Eikemo

Professor, NTNU og sjefsredaktør, Scand J Public Health

Terje Andreas Eikemo er professor i sosiologi og leder forskningssenteret CHAIN - Centre for Global Health Inequalities Research ved NTNU som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper ved hjelp av skreddersydde intervensjoner.

CHAIN, som er finansiert gjennom Forskningsrådets miljøstøtteordning, er også navet i et globalt nettverk som evaluerer helsebetydningen av utdannelse og andre sosiale determinanter, i samarbeid med eller på oppdrag av blant andre EU-kommisjonen, Global Burden of Disease (GBD studien), FN og WHO.

CHAIN forsøker også å tette gapet mellom forskning og politikk med mål om å utjevne levekår og helseforskjeller i og mellom land. CHAIN leder blant en kommisjon oppnevnt av FN og WHO som skal evaluere betydningen av uliket for covid-dødelighet i verden.

Eikemo har mottatt en rekke utmerkelser og har vært sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Public Health siden 2016.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo