Foredragsholdere 2023

Alle disse kunnskapsrike og engasjerende personene skal bidra i plenum under Folkehelsekonferansen.

Arktisk Filharmoni

Beate Losvik

Fylkesleder i LEVE Troms

Bjørn Tore Bystrøm

Miljøveileder og Koordinator Ungdommens kommunestyre, Askøy kommune

Camilla Castellan

Leder av arbeidsgruppa Unge stemmer i folkehelsearbeidet

Christoffer Winkler

Tromsø Ungdomsråd

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Kirkens Nødhjelp og tidligere helseminister

Ella Marie Hætta Isaksen

Samisk artist, aktivist, forfatter og skuespiller

Emilie Engseth og Marianne Steinsvåg Tollaksvik

Ungdomsrået i Bømlo kommune

Emma Rawson-Te Patu

Direktør for ManuKahu Associates, Indigenous Consultancy i Āotearoa New Zealand og valgt leder World Federation of Public Health Associations

Geir Wing Gabrielsen

Seksjonsleder og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, samt Prof. II ved Universitetssenteret Svalbard (UNIS)

Giovanna Calogiuri

Professor i helsevitenskap, Universitet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Gunn-Britt Retter

Leder av Arktisk og miljøavdelinga, Sámiráđđi - Samerådet

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø kommune

Hær e Æ!

Kulturelt innslag med ungdommer fra hele verden

Inge Alexander Gjestvang

Leder, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Lasse Heimdal

Styreleder, Folkehelseforeningen

Liv Elin Torheim

Professor og nestleder ved Senter for bærekraftig kosthold og avdelingsdirektør for Avdeling for fysisk helse og aldring, FHI

Luca Dalen Espseth

Spesialkonsulent ved Pro Senteret

Mads Gilbert

Professor.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Marlene Berntsen Bråthen

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Troms- og Finnmark fylkeskommune

Merete Nypan

Helsesykepleier, Tromsø kommune

Niko-Mihkal Valkeapää

Samisk låtskriver, musiker og politiker

Ole Henrik Krat Bjørkholt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Ole Petter Hjelle

Lege, hjerneforsker og forfatter. Skal bidra på kveldsarrangementet 20.09.23

Ragnhild Bang Nes

Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret Promenta, Universitetet i Oslo (UiO)

Runar Myrnes Balto

Sametingsråd med det politiske ansvar for hele, omsorg og barnevern.

Tom Høgli

Prosjektkoordinator i Arctic Race of Norway

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo