Foredragsholdere 2023

Alle disse kunnskapsrike og engasjerende personene skal bidra i plenum under Folkehelsekonferansen.

Bjørn Tore Bystrøm

Miljøveileder og Koordinator Ungdommens kommunestyre, Askøy kommune

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Kirkens Nødhjelp og tidligere helseminister

Camilla Castellan

Leder av arbeidsgruppa Unge stemmer i folkehelsearbeidet

Ella Marie Hætta Isaksen

Samisk artist og aktivist

Geir Wing Gabrielsen

Seksjonsleder og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, samt Prof. II ved Universitetssenteret Svalbard (UNIS)

Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø kommune

Giovanna Calogiuri

Professor i helsevitenskap, Universitet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet

Gunn-Britt Retter

Leder av arktisk miljøavdeling i Samerådet

Heidi Lyshol

Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Hær e Æ!

Kulturelt innslag med ungdommer fra hele verden

Inge Alexander Gjestvang

Leder, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Ingvild Kjerkol

Helseminister

Lasse Heimdal

Styreleder, Folkehelseforeningen

Luca Dalen Espseth

Spesialkonsulent ved Pro Senteret

Mads Gilbert

Professor.em.dr.med. ved Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Merete Nypan

Helsesykepleier, Tromsø kommune

Ole Petter Hjelle

Lege, hjerneforsker og forfatter. Skal bidra på kveldsarrangementet 20.09.23

Ragnhild Bang Nes

Psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret Promenta, Universitetet i Oslo (UiO)

Silje Karine Muotka

President Sametinget

Tarjei Jensen Bech

Fylkesordfører, Troms og Finnmark Fylkeskommune

Tom Høgli

Prosjektkoordinator i Arctic Race of Norway

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo