Ole Petter Hjelle

Lege, hjerneforsker og forfatter. Skal bidra på kveldsarrangementet 20.09.23

Ole Petter Hjelle er lege, hjerneforsker, forfatter og foredragsholder. Han er en av Norges mest erfarne formidlere og har vunnet flere priser for god formidling. Denne kvelden skal han ha fokus på sin egen bok «Det digitale dopet» og hvordan hjernen vår påvirkes av teknologi.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo