Muntlig

A5-3 RØRE for å skape endring i skolen

Elsie Brenne, Cathrine Rød Gundersen, Rolf Inge Ølberg

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

A6-1 Barn og unge med fluktbakgrunn: Betydningen av resiliensfaktorer for psykisk helse og livskvalitet

Cecilie Dangmann 1, Øivind Solberg 2, Anne Kjersti Myhrene Steffenak 1, Sevald Høye 1, Per Normann Andersen 3

Type: Forskning

B1-4 When the digital assets need to play a bigger role

Lene Borgen Waage and Cormac Russell

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

B3-1 Samfunnsdeltagelse, kulturliv og helse

Vegar Rangul 1,2,3, Steinar Krokstad 2,3, Erik R. Sund 2 , Bente Irene Løkken1,3

Type: Forskning

B3-2 Not lonely, just alone': The implications of COVID-19 for young Norwegians' leisure lives

Patrick Foss Johansen, Miranda Thurston, Ken Green

Type: Forskning

B3-3 SnakkOmPsyken.no – en faglig og lett tilgjengelig chat for unge som strever, svært aktuell i en krevende tid som nå

Benedicte Frøystad Jonassen (1), Hildegunn Seip (2), Gro Anita Kåsa Poulsen (1)

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

B5-1 Miljø og folkehelse - ny tallerkenmodell

Siri Solberg, Elsie Brenne

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

C2-1 Strategi for forebygging av ungt utenforskap i Nordland

Hanne Østerdal, Ronny Olsen

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo