Foredragsholdere 2024

Her kan du se hvilke personer som skal holde foredrag i plenum. Klikk på bildet så kommer det mer informasjon. Siden oppdateres alt ettersom konferansen utvikler seg. Vi har som mål å kunne presentere alle foredragsholdere og hele programmet i begynnelsen av april.

Anders Barstad

Forsker i gruppe for befolkning og offentlig økonomi, forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

Anne Strømøy

Ordfører, Vestfold Fylkeskommune

Anne-Catherine Gustafson

Politiinspektør i Politidirektoratet, strategisk ledelsesstab

Bodil Fjelltveit

Nestleder, Norges Bondelag

Bjørn Hauger

Forsker, SMARTsenteret for sosial innovasjon

Christine Hvitsand

Seniorforsker PhD / Ressursøkonom, Telemarkforskning

Dean Kriellaars

Associate professor. College of Rehabilitation Sciences. Department of Physical Therapy. University of Manitoba, Winnipeg,

Frank Pedersen

Ordfører i Tønsberg kommune

Gunhild A. Stordalen

Grunnlegger og konsernsjef i EAT

Harald Bakke

Styreleder i Foreningen Stolpejakten

Henriette Hovland

Nestleder i Folkehelseforeningen og Folkehelseforeningen Ung. Koordinerende ansvarlig abstrakt Folkehelsekonferansen 2024

Ingeborg Pedersen

Førsteamanuensis, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Jarle Flemvåg

Daglig leder, Krafttak for sang

Liv Elin Torheim

Avdelingsdirektør, Avdeling for fysisk helse og aldring. Nestleder, Senter for bærekraftig kosthold, Folkehelseinstituttet

Marie Indrelid Winsvold

Bærekraftsjef i Hav Eiendom

Marte Bøhm Nordahl

Prosjektleder Friluftslivets år 2025

Milla Skaug Ødegaard

Politisk rådgiver for utenriksministeren

Ole Henrik Krat Bjørkholt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Signe Sannem Lund

Seniorrådgiver og prosjektleder, Krafttak for sang

Solfrid Bratland-Sanda

Professor i idrett og fysisk aktivitet og helse, Universitetet i Sørøst-Norge

Steinar Krostad

Professor i sosialmedisin, NTNU og styremedlem i Folkehelseforeningen

Tomas Hylland Eriksen

Professor, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Øyvind Thorsen

Idrettskonsulent, Norges Idrettsforbund

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo