Foredragsholdere 2022

Her kan du bli kjent med foredragsholderne som skal holde innlegg i plenum. I tillegg kommer det en rekke spennende personer som skal bidra i de parallelle sesjonene.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo