Postere 2023

34 postere er oppstilt i mingleområdet på hotellet. De vil helt sikkert være bemannet i torsdagens pause mellom kl 15.30 - 16.30.

De er listet opp fordelt på seks forskjellige temaer:

  • Psykisk helse
  • Seksuell helse
  • Kost og ernæring
  • Klima og folkehelse
  • Brukermedvirkning
  • Annet

Du finner abstractene som blir presentert muntlig inne i programmet

Psykisk helse

Poster 2: Sosial støtte og ensomhet i Tromsø

Grete Mehus, Gunn Pettersen

Type: Forskning

Poster 3: Erfaringer med tilrettelegging av skolegang for elever med CFS/ME

Torstein Baade Rø, Torunn Hatlen Nøst

Type: Forskning

Poster 4: Besøksgård med dyr og natur for livskvalitet og mestring

Liv Sølverød

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Poster 6: To-års endringer i søvnlengde og psykiske plager er assosiert hos frisk ungdom

Ahmed, Luai Awad; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie; Pettersen, Gunn; Rognmo, Kamilla; Christoffersen, Tore

Type: Forskning

Poster 7: CRP og TGF-α predikerer psykiske plager på oppfølgingen to år senere hos ungdom

Ahmed, Luai Awad; Csifcsak, Gabor; Emaus, Nina; Furberg, Anne-Sofie; Grimnes, Guri; Pettersen, Gunn; Rognmo, Kamilla; Christoffersen, Tore

Type: Forskning

Poster 8: Assosiasjonen mellom helseangst, kreft, og kardiovaskulære sykdommer

Birgit Abelsen, Olav Helge Førde, Unni Ringberg

Type: Forskning

Poster 9: Hvordan optimalisere mental helse og livskvalitet blant kvinnelige fotballspillere på elitenivå?

Njål Herman Eikeng Sterri, Katrine Fjeldahl, Marcus Småvik Tutu Dasa, Oddgeir Friborg, Jan Rosenvinge

Type: Forskning

Poster 10: Effektanalyse av fontenehus - på helse, livskvalitet og samfunnsdeltakelse

Hanna Løyland, Kine Pedersen, Ingrid Engebretsen, Anne Hellum, Martha Helene Nogva, Elias Sandnes, Erik Magnus Sæther

Type: Forskning

Poster 11: Flyktningeforeldre i Norge - hvem er de og hvordan har de det?

Pål Wessel., Ragnhild Bjørknes., Joshua Patras., Marcela A. Douglas., June T. Forsberg., Simon-Peter Neumer., Merete Saus., Therese Halvorsen., Ida Mari Haug., Siri Gammelsæter., Elfrid Krossbakken og Lene-Mari P. Rasmussen

Type: Forskning

Kost og ernæring

Poster 14: Mat og næringsinntak blant overvektige kvinner med somalisk bakgrunn i Oslo

Ahmed A. Madar1, Sama Sahragard1, Linn Bøhler1, Mia Charlott Wedegren2, Hege Rangsvåg2, Maria Leirbakk2, Danielle Cabral2, Monica H Carlsen1

Type: Forskning

Klima og folkehelse

Poster 17: Effekter av virtuell natur på tilhørighet til naturen: en systematisk litteraturstudiet og metaanalyse

Elena Brambilla, Evi Petersen, Karen Stendal, Vibeke Sundling, Tadhg E. MacIntyre, and Giovanna Calogiuri

Type: Forskning

Brukermedvirkning

Poster 18: Utvikling av et mobilspill for å øke kritisk tenkning i møte med helsepåstander i media

Lisa Garnweidner-Holme1, Laurence Habib1, Astrid Dahlgren1, Marianne Molin1,2

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Poster 19: Utfordringer med brukermedvirkningsprinsipper i rusbehandling

Njål Herman Eikeng Sterri1, Gunn Pettersen2, Jan Rosenvinge2

Type: Forskning

Poster 20: Er brukere og planleggere enig om hva som har betydning for bruk av møteplasser?

Ingeborg Pedersen, May Linn Bokma Mørch, Camilla Ihlebæk, Ellinor Moe, Emma Charlott Andersson Nordbø

Type: Forskning

Poster 21: ALLEMED Ung - et medvirkningsverktøy for å sikre barn og unges stemme på fritidsfeltet

Madelén Skogman og Ingibjörg Jónasdóttir

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Poster 22: Elevpanel som metode for brukerinvolvering i helsefremmende skoler

Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Sabrina Krogh Schmidt, Vibeke Krane

Type: Forskning

Poster 23: Ulike aktørers erfaringer med samskaping av aktive møteplasser

Camilla Ihlebæk, Emma C. A. Nordbø, Ingeborg Pedersen

Type: Forskning

Poster 24: Bør norske pasienter kunne gi et bredt samtykke til all medisinsk forskning?

Isabelle Budin-Ljøsne, Birgitte Wirum Sand

Type: Forskning

Poster 25: Befolkningsmedvirkning i prioritering av forskning på barn og unges helse

Mette Kjær 1,2, Gunnhild Berglen,1, Tore Christoffersen 1,2

Type: Forskning

Annet

Poster 27: Dette er mitt favorittsted! Kjøpesentret som en sosial arena

Emma C.A. Nordbø (1, 2); Kariann Krohne (1) og Camilla Ihlebæk (1,3)

Type: Forskning

Poster 28: Tverrfaglig samarbeid om oral helsekompetanse

Cecilie Yttervik Robertsen, Line Cathrine Nymoen

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Poster 29: Tradisjonell medisin brukt blant pakistanske innvandrere i Norge

Saliha Khalid 1, Trine Stub 1, Lise-Merete Alpers 3, Samera Azeem Qureshi 2, Agnete Egilsdatter Kristoffersen 1

Type: Forskning

Poster 31: Fit for beredskap? Helse og livsstil som sikkerhetsfaktor blant funksjonsrettede ledere i politiet.

Eva Maria Støa, Åsmund Sanda, Michael Reinboth, Henriette Kaasa Ringheim, Jarle Berge, Espen Gjevestad

Type: Forskning

Poster 32: Fagrådet for sosial ulikhet i helse i Viken – et eksempel til etterfølgelse?

Annett Arntzen1,2, Camilla Ihlebæk1,3,4, Kjersti Lien Holte1,3, Anni Skipstein1,5, Bengt Morten Wenstøb1,3

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Poster 33: Hvordan møter helseforskeren kravene til forskingskommunikasjon?

Bente Evjen Schøning, Charlotte Wien, Torkjel Sandanger, Sarah Rosenbaum

Type: Forskning

Poster 34: Fra brudd(stykker) til helhet: Scoping review i interdisiplinær forskning.

Kristine M. Bratland, Charlotte Wien, Torkjel M. Sandanger

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo