Postere

P-10 Forebygging av kreft via skolen – et systemperspektiv på implementering og effekt av tiltak for å fremme sunne helsevaner.

Nanna Lien1, Biljana Meshkovska1, Mahshid Zolfaghari1, Knut-Inge Klepp1, Hanne C. Lie2, Birgit Kopainsky3

Type: Forskning

P-11 Flerstegs fokusgrupper som verktøy for implementering og forskning på Bedre Tverrfaglig Innsats i to norske kommuner. Status fra første runde med fokusgruppe-intervjuer

Anne Schanche Selbekk (1), Kari Anne Bergøy (2), Sigmund Hadland Jr (3), Maren Løvås (4), Irene Stornes (3), Ingrid Rasmussen Strømsvold (4), Eli Sævareid (2)

Type: Forskning

P-12 Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Maria Traasdahl, Simon Sandoval m.fl.

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-30: Fysisk aktivitet og psykisk helse blant ungdom i Noreg; ei longitudinell studie

Vedøy IB 1,2, Skulberg, KR 1, Tjomsland, HE 1, Anderssen, SA 2, Thurston M 1.

Type: Forskning

P-50 CVidere: Veien til utdanning og jobb.

Gro Anita Kåsa Poulsen, May Olaug Horverak

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-60 Eldres erfaringer med bruk av digital teknologi for å opprettholde sosial kontakt: en systematisk oversikt og metasyntese.

Henriette Hovland1, Cecilie Karlsen1, Kristin Haraldstad1, Elin Thygesen1

Type: Forskning

P-70 Klimatilpasning og folkehelse: Perspektiver til norske beslutningstakere.

Zuzana Nordeng, Isabelle Budin Ljøsne, Per Everhard Schwarze, Shilpa Rao

Type: Forskning

P-80 Økonomiske konsekvenser av kardiopulmonale sykdommer som følge av temperatureksponering i Norge.

Christian Rikter-Ydse, Shilpa Rao, Torbjørn Wisløff, Terese Bekkevold

Type: Forskning

P-81 Fagpolitisk arbeid for bærekraftig tjeneste til barn og unge

Ingeborg Berg-Olstad & Ann Karin Swang

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-90 Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

Gøril Kvamme Løset, Tale Hellevik, Katharina Herlofson, Hanna Vangen and Marijke Veenstra

Type: Forskning

P-91 Bruk av sosiale medier og andre kommunikasjonsmetoder for å forebygge skader

Tina S H Vislie, Eva J Vaagland

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-92 Faktaformidling som motivasjon for ulykkesforebygging.

Eva Jakobson Vaagland, Tine Hveem Vislie

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-93 Gratis legemidler til røykeslutt

Silje Sondell Berg, Anna Naume Solem

Type: Prosjekt-/praksiserfaringer

P-94 Ungdommers bekymringer og bruk av skolehelsetjenesten under pandemien

Marie Dahlen Granrud¹ og Marja Leonhardt²

Type: Forskning

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo