Folkehelsekonferansen 2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Den nasjonale Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig arena for alle personer og faggrupper som er opptatt av helse, trivsel og levekår. Her møtes representanter for stat, fylke, kommune, forskningsmiljøer, politiske partier, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Velkommen til Tønsberg!

Det er med stolthet og glede vi inviterer deg til dager og kvelder med kunnskapsdeling, nettverksbygging, natur- og kulturopplevelser samt god mat. Denne gangen møtes vi i et bølgende landsbrukslandskap, helt ute ved kysten. Stedet som inspirerer til dialog og ettertanke.

Norge, Europa og verden opplever tøffe tider med krig, brudd på menneskerettigheter, dyrtid og klimakrise. På denne konferansen skal vi mobilisere for framtida! Vi vil oppfordre til samarbeid, samskaping og å bygge broer mellom sektorer.

Samskaping og prosess

Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har god erfaring med å gjøre akkurat dette. Sosial- og emosjonell læring, styrkebaserte metoder, samskaping og prosess er viktige begreper i denne delen av landet.

Omfattende program

I løpet av to dager (eller tre, hvis du deltar i en av forkonferansene) kan fordype deg mange ulike temaer.

I de fire plenumsesjonene har vi fokus på Livskvalitet, bærekraftige matsystemer, bevegelsesglede og "lavthengende frukter".

I de parallelle sesjonene presenteres resultater fra forskning og tiltak/prosjekter.

Fokuset er på disse temaene:

  • Fra jord til bord - klima, miljø og kosthold
  • Arbeidsliv for alle
  • Når ungdom får bestemme
  • Det gode liv = livskvalitet og helse
  • Det sosiale limet: Samfunnsdeltakelse og fritid
  • Nærmiljø med bevegelsesglede og felleskap
  • Digitale liv - muligheter og bekymringer
  • Trygghet i hjemmet og i lokalsamfunnet

Vi gleder oss

Årets komité og Folkehelseforeningens styre ønsker deg hjertelig velkommen til en faglig, sosial, kulturell og sanselig totalopplevelse, som inspirerer til godt folkehelsearbeid i hele Norge!

Annica Lindén Øygard

Leder av konferansekomitéen og generalsekretær i Folkehelseforeningen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo