Konferansekomitéen 2024

Mange engasjerte mennesker bidrar i utviklingen av årets konferanse. Denne fine gjengen har allerede gjennomført en prosess for å finne ut hvilke temaer, foredragsholdere, kulturelle innslag og naturopplevelser som er aktuelle for konferansen i Tønsberg.

Av disse er det en liten gruppe som har hovedansvaret. Her kan du bli kjent med årets konferansekomite:

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo