Praktisk informasjon, utstillere og påmelding

Her finner du all praktisk informasjon, hva det koster og påmeldingsskjema.

Folkehelsekonferansen: 18. - 19. oktober 2022

Forkonferanser:17. oktober 2022

Konferansehotell:Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar

Spørsmål om praktiske opplysninger og påmelding: Din Konferansepartner folkehelse@dinkonferansepartner.no eller telefon +47 990 02 583

Spørsmål om det faglige programmet:post@folkehelseforeningen.no eller telefon +47 954 95 003

Konferansen blir søkt godkjent hos følgende organisasjoner:

 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Den norske legeforening

Redusert pris for medlemmer i Folkehelseforeningen

Det gis redusert deltakeravgift på kr 600,- for medlemmer i Folkehelseforeningen. For organisasjonsmeldemmer gleder reduksjonen for inntil to medlemmer. Er du ikke medlem av Folkehelseforeningen er det mulighet til å melde seg inn her. Medlemskontigenten koster kr 500,-. Helstidsstudenter får kr. 200,- i avslag på medlemskontigenten.

Forkonferanser, 17. oktober

A. Celebrating 50 years of Nordic public health researsh: kr 1 500,-

B. Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet: Gratis

Get together/kveldsarrangement: Spill og VR teknologi til læring og til felleskap: Gratis (Etter arrangementet går vi til en av byens spisesteder. Der bestiller man det man ønsker å spis og betaler for dette.

Det kommer på et gebyr på kr 200,- ved påmelding, forkonferanser, etter 1. juli

Middag mandag 17. oktober på Scandic Hamar: Kr 395,-

Deltakeravgift, Folkehelsekonferansen 18. - 19. oktober

Deltakeravgiften inkluderer fagprogram, lunsj og pauseservering.

 • Påmelding før 1.juli: kr 3 650,-
 • Påmelding etter 1.juli: kr 4 250,-
 • Påmelding ved konferansestart: kr 4 450,-
 • Heltidsstudenter kr 2 200,- (Studietittel må opplyses ved påmelding og studentbevis (fulltidsstudent) framvises ved registreringen på konferansen)

Festmiddag med kulturinnslag og utdeling av premie for beste abstract

Lokalmat er mat med historie og identitet, i tillegg til stedegne smaker og matglede! Innlandet er opptatt av å utnytte regionens matressurser, og å støtte opp om lokal mat. Et tiltaksområde i Innlandet fylkes bioøkonomistrategi er bevisst bruk av lokalmat på offentlige arrangementer. Innlandet er landets største jordbruksfylke. Det produseres og dyrkes et bredt utvalg matvarer, av både små og store produsenter. Innlandet har et variert landskap og jordsmonn, som gir stort mangfold i matproduksjonen. Her finnes også noen av landets største forsknings- og kompetansemiljøer innen dyreavl og planteforedling. Dere kan glede dere til en bærekraftig smaksopplevelse!

 • Tre retters middag, inkl. "bobler på mingel": kr 710,-.
 • Drikkepakke: 2 enheter vin/øl (kan velges uten eller med alkohol): kr 240,-

Overnatting

Scandic Hamar (arrangementshotellet) pr. natt/pers

 • Enkeltrom: kr 1 120,-
 • Dobbeltrom: kr 660,- pr person

First Hotel Victoria pr. natt/pers

 • Enkeltrom: kr 1 120,-
 • Dobbeltrom: Kr 660,- pr person

Gebyrer

Ønskes alternativ fakturaadresse: kr 50,-

Ønskes faktura som EHF: kr. 80,-. Merk.: oppgi virksomhetens organisasjonsnummer og referanse som vi må oppgi i feltet «Deres referanse» på fakturaen.

Ved etterbestilling av EHF-faktura tilkommer et gebyr på kr 150,-

Avbestilling

Du kan melde deg av konferansen uten kostnader fram til 10. september til folkehelse@dinkonferansepartner.no

Dersom du blir forhindret i å delta etter dette kan virksomheten melde på en annen deltaker kostnadsfritt. Avbestilling etter 10. september kr 670.-. Etter 1. oktober betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning.

Overnevnte regler gjelder uansett årsak til avbestilling/manglende deltakelse, også ved akutt sykdom. Vi ber derfor deltakere sjekke at deres personlige reiseforsikring også dekker denne type utgifter, alternativt annen forsikring som gir dekning.

Meld deg på: her

Utstillere

Utstillingen vil foregå i området der alle pauser gjennomføres, tirsdag 18. kl. 09.00 og onsdag 19. oktober kl. 15.15. Melder det seg flere enn hva plassen tillater, vil programkomiteen forbeholde seg retten til å velge ut hvem som får delta. Standstørrelse 3 x 1.5 meter. For større stand tilkommer det kr. 500,- ekstra per kvadratmeter. Utstillerne vil også bli presentert på konferansens nettside.

Utstillingsavgift

Ikke kommersielle aktører/frivillige organisasjoner: kr. 5 000,- per. utstilling. Frivillige organisasjoner får gratis utstillingsplass dersom det er meldt på to eller flere personer som deltar på konferansen.

Kommersielle aktører: kr 10 000,- pr. utstilling.

Bespisning: Dersom man ikke har meldt seg på konferansen, betales dagpakke inkludert lunsj og kaffepauser kr 630,- pr. dag. Konferansemiddag 19. oktober kl. 19.30 inkludert "mingel og bobler" kr 710,- . Drikkepakke 2 enheter vin/øll uten eller med alkohol. kr 240,-

Overnatting:

 • Scandic Hamar (arrangementshotellet) pr. natt/pers: Enkeltrom kr. 1 120,-. Dobbeltrom: kr 660,-.
 • First Hotel Viktoria pr, natt/pers: Enkeltrom kr. 1 120,-. Dobbeltrom: kr 660,-.

Spørsmål vedrørende påmelding rettes til folkehelse@dinkonferansepartner.no for andre spørsmål post@folkehelseforeningen.no

Påmeldingsskjema for utstillere: her


Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo