Deltaker informasjon

På denne siden finner du praktisk informasjon om forkonferanser, kveldsarrangement og hovedkonferansen.

Tema for årets hovedkonferanse er Alle løfter alle - et raust og robust samfunn

Helsefremmende arbeid

Vi vet at natur og kultur har en helsefremmende effekt. Derfor har Folkehelseforeningen sitt årsmøte besluttet våre arrangementer skal inneholde disse elementene. Du kan glede deg og nyte - for denne gangen er det DU som skal få oppleve!

Raus og robust i praksis

I to dager skal 560 engasjerte mennesker være sammen. Det vil mest sannsynlig bli litt kø og kanskje vi går utover tiden (vi skal virkelig prøve å ikke gjøre det). Ved slike tilfeller ber vi alle om å være rause og robuste. Benytt tiden til å slå av en prat med en som du kjenner, få øyekontakt, smile til hverandre og å puste godt.

Sekretariat

Konferansens sekretariat er bemannet under hele konferansen. Her registrer du deg og du kan du henvende deg her hvis du har spørsmål eller kommentarer.

I sekretariatet finner du også en stor plakat med deltakerliste.

Navneskilt, billetter og program

Du mottar navneskilt og billetter til bespisning når du registrerer deg. Det er viktig at du har på deg navneskiltet under hele konferansen. Du trenger ikke å ha på navneskiltet under middagen, men da må du huske på billetten for å komme inn. Programmet for konferansen finner du her

Fotovegg og #folkehelsekonferansen2023

Ved siden av sekretariatet er vår fotovegg. Folkehelseforeningen bistår gjerne med å ta bilder på deg, med eller uten kollegaer. Hvis du deler på sosiale medier, merk gjerne med #folkehelsekonferansen2023

Toaletter

Det kan bli kø til toalettene i pausene. Derfor oppfordrer vi deltakere som bor på konferansehotellet om å kanskje bruke sitt toalett på hotellrommet, hvis det er lange køer.

Hvordan finner jeg frem?

Det er viktig at du leser nøye i programmet. Der står det hvor de ulike sesjonene foregår. Det er oppsatt skjermer over hele hotellet som viser hvor alt foregår, så følg med på disse. I tillegg vil hele konferansekomiteen og Folkehelseforeningen sitt styre gjerne hjelpe slik at alle finner frem.

Opplever du seksuell trakassering, mobbing eller diskriminering under konferansen - si ifra!

Overalt der mennesker samles er det en risiko for uønskede hendelser. Hvis du opplever å bli befølt, seksuelt trakassert, mobbet eller diskriminert ber vi deg om ta kontakt med Ingrid, som er utdannet sykepleier og tidligere helsesøster. Hun vil være i konferansesekretariatet under hele konferansen. Sammen vil vi finne ut hvordan vi tar saken videre.

Abstrakter og tilgang til Scandinavian Journal of Public Health (SJPH)

I år fikk vi inn rekordmange oversikter på forsknings- og praksis-resultater. De som ble godkjent blir presentert muntlig eller på poster gjennom hele konferansen. Du finner dem også skriftlig i programmet (trykk om "boblene") og her.

Her får du tilgang til SJPH. Den vil vare helt til 20. desember i år. Her finner du supplementsnummeret som inneholder de engelskspråklige abstraktene som presenteres på konferansen. Dessuten de siste numrene og arkivet helt tilbake til 1970-årene. God lesing!

Arrangementer utenfor hotellet

Etter at det faglige programmet er over på torsdagen, er det en rekke aktiviteter man kan delta på utenfor hotellet. Du finner hvor du skal møte opp i programmet. God fornøyelse!

Konferansen er godkjent av følgende organisasjoner:

  • Norsk sykepleierforbund
  • Norsk psykologforening
  • Norsk fysioterapiforbund
  • Den norske legeforening - husk å signere oppmøte liste i sekretariatet alle dager, også forkonferansene
  • FO - organisasjonen for vernepleiere

Kursbevis blir lagt ut i sekretariatet under lunsjen på fredagen.

Avbestilling

Dersom du blir forhindret fra å delta, kan virksomheten melde på en annen deltaker kostnadsfritt. Avbestilling etter 5.august kr 700.-. Etter 1. september betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. Avbestilling gjøres her: folkehelse@dinkonferansepartner.no

Overnevnte regler gjelder uansett årsak til avbestilling/manglende deltakelse, også ved akutt sykdom. Vi ber derfor deltakere sjekke at deres personlige reiseforsikring også dekker denne type utgifter, alternativt annen forsikring som gir dekning.

Spørsmål om praktiske opplysninger

Ta kontakt med folkehelse@dinkonferansepartner.no eller telefon +47 990 02 583

Spørsmål om det faglige programmet

Ta kontakt med post@folkehelseforeningen.no eller telefon +47 954 95 003

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo