Konferansekomitéen 2023

Bli kjent med konferansekomitéen.

Anika Mackenroth

Seniorrådgiver Tromsøundersøkelsen / UiT Norges arktiske universitet

Annica Øygard

Leder av konferasekomitéen og generalsekretær, Folkehelseforeningen

Arnfinn Helleve

Senterleiar, Folkehelseinstituttet

Camilla Flåten

Rådgiver, UiT Norges arktiske universitet

Franziska Gerlach

Rådgiver folkehelse, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gunn-Elin Jakobsen

Samfunnsplanlegger, Tromsø kommune

Hege Stemsrudhagen Bekken

Rådgiver lokal samfunnsutvikling, Nordland fylkeskommune. Styremedlem i Folkehelseforeningen.

Inga Margrethe Eira Bjørn

Seniorrådgiver, Sametinget

Isak Brox

Ungdomsrådet, Tromsø kommune

Jagrati Jani-Bølstad

Rådgiver, seksjon for samfunn, innovasjon og næring, Tromsø kommune

Johan Lund

Ass. generalsekretær, Folkehelseforeningen

Jorid Grimeland

Styreleder i Folkehelseforeningen

Kathrine Kristoffersen

Kommuneoverlege, Tromsø kommune

Kristina Forsberg

Avdelingsleder folkehelse, idrett og friluftsliv Troms og Finnmark fylkeskommune (Troms)

Lisbeth Vesterheim Skoglund

Seksjonssjef helse og sosial, Sametinget

Magne Amundsen

Rådgiver, seksjon for samfunn, invoasjon og næring, Tromsø kommune

Magnhild Stock

Rådgiver plan, miljø og levekår, Troms- og Finnmark fylkeskommune

Parahini Parabaran

Ungdomsrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune

Petter Nygard

Sivilingeniør og gründer. Styremedlem i Folkehelseforeningen.

Ragnhild Storstein Spilker

Leder Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie NSF og styremedlem Folkehelseforeningen,

Rita Hennie Bakken

Seksjonsleder Plan, miljø og levekår, Troms og Finnmark Fylkeskommune

Victoria Gangsøy Mishra

Prosjektmedarbeider, Unge Funksjonshemmede. Styremedlem i Folkehelseforeningen Ung.

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo