Petter Nygard

Sivilingeniør og gründer. Styremedlem i Folkehelseforeningen.

Petter er utdannet innen Industriell økonomi og administrasjon. Han har 20 års jobberfaring innen prosjektledelse og forretningsutvikling. Videre har han utdannelse fra Norges Idrettshøgskole og erfaring som personlig trener.

Siden 2016 har han drevet egen bedrift innen helse og trening, VimScore. De har utviklet en avansert plattform med tanke på å kunne gi individuelt tilpasset trening til alle folk som ønsker å komme i gang eller holde seg i gang med fysisk aktivitet.

Petter er medlem i Folkehelseforeningens styre

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo